فرقه پژوهی

پیروان کلیسای انجیلی در آمریکا بیش از یک چهارم جمعیت آمریکا (70 میلیون نفر) را تشکیل می دهند، که وابسته به 200 طائفه می باشند. ولی صهیونیست های مسیحی یا طائفه (Indispensationalism) تعداد آن ها حدود 40 میلیون نفر برآوردمی گردد[1]که تعدادشان روبه رشد بوده ومهم ترین خاستگاه نظری راست مسیحی به شمار می روند. هسته مرکزی پیروان این فرقه مطلق گرا و معتقد به نبرد دائم بین خیر و شر، «بازگشت مجدد حضرت مسیح» و «آخر زمان» بعد از طی مراحلی که نهایتا به آنچه «جنگ و ویرانی بزرگ» می نامند، از جمله مبانی اعتقادی این جریان است.

برمبنای اعتقادات آن ها، حضرت مسیح روزی به زمین بازگشته، و برای مدت 1000 سال حکومت خواهد کرد. این تحولات طی 7 مرحله[2] صورت می گیرد که اکنون مرحله ششم یا مرحله کلیسا است. و مرحله بعد، مرحله آخر زمان[3] خوانده می شود که طی آن حضرت مسیح ظهور خواهد کرد و مؤمنان مسیحی را حیات دوباره می بخشد. قبل از وی ضد مسیح[4] در زمین ظاهر خواهد شد وخود را به دروغ منجی یهودیان خواهد خواند. برخی معتقدند آن چه که موجب باور برخی به او خواهد شد، این است که او قادر به اعاده صلحی ظاهری در غرب آسیا (خاورمیانه) می گردد.

حکومت ضد مسیح 7 سال به طول خواهد انجامید که دوره «رنج یا آزمایش بزرگ[5]» خوانده می شود. در نیمه اول این دوره، ضد مسیح (دجال) صلح ظاهری را برقرار خواهد داشت و در نیمه دوم علیه رژیم اشغالگر اقدام خواهد کرد. او بدین نحو ترتیب مجموعه گناهان بشر را کامل کرده و حکم نهائی خدا را موجب گردیده و شروع دوره ای بی سابقه از جهت آزار یهود را باعث خواهد شد. این دوره با محاصره اورشلیم (بیت المقدس) به وسیله ملت های متخاصم (اعراب و مسلمین) که قصد نابودی آنرا دارند، خاتمه خواهد یافت. و صحنه برای نبرد نهایی «آرماگدون» آماده می گردد. صهیونیست های مسیحی معتقدند که در این مرحله مسیح سوار بر اسبی سفید به زمین باز خواهد گشت و در پی او سواره نظامی مرکب از مؤمنان که از ابرها سرازیر خواهند شد، حرکت می کنند.

عیسی مسیح پیروزمندانه وارد جنگ گردیده و معابد باستانی یهودیان را احیا و حکومت هزار ساله را آغاز خواهد کرد، و شیطان برای همیشه خاموش خواهد شد[6].

کتاب «برجای مانده» نوشته تیم لاهه که تشریح کننده چنین اعتقاداتی است و در 12 جلد انتشار یافته، مجموعا بیش از 50 میلیون نسخه فروش داشته است. در این مجموعه کتاب ها، اعتقادات صهیونیست های مسیحی در مورد نبرد نهائی که قبل و در جریان «بازگشت دوم حضرت مسیح» به وقوع خواهد پیوست، تشریح شده است. برخی از پیروان این جریان بر این مبنا که حرکت در جهت برخورد نهائی نباید مختل یا کند شود، نسبت به بسیاری از اقداماتی که در سطح بین المللی صورت می گیرد نظر منفی دارند. آن ها از جمله دبیر کل سازمان ملل را که وظایفی در مورد حفظ صلح دارد،در جهت ضد مسیح می دانند. بسیاری از آن ها در پی حوادث 11 سپتامبر و درگیری ها در فلسطین بسیار فعال شده وآن ها را دلایل دیگری براجتناب ناپذیر بودن «جنگ و ویرانی بزرگ» یافته اند و به قول دوایت گیبسون مدیر ائتلاف جهانی انجیلی ها: «خشونت ها مردم را به این فکر انداخته که آیا مسیح در حال ظهور است؟[7]» مسیحیانی که چنین اعتقاداتی دارند، یکی از بزرگ ترین فرقه های مسیحی آمریکا را تشکیل می دهند. اگر چه روشن نیست که چه بخشی از انجیلی ها اصولا این عقاید را باور دارند وچه بخشی ندارد، و لیکن بر مبنای چنین اعتقادی راستگرایان مسیحی در آمریکا برقراری صلحی پایدار، جامع و حقیقی در خاورمیانه را تا قبل از آمدن حضرت مسیح و وقوع «نبرد نهائی» نه تنها مشکل، بلکه غیر ممکن می دانند و نسبت به تلاش هایی از نوع، «روند صلح» و «موافقتنامه های اسلو» با دیده شک و تردید می نگرند.

البته بحث آخر زمان در فرقه های مختلف مسیحیت به گونه  های مختلف مطرح شده است وحتی در داخل جریان راست مسیحی نیز تفاوت هایی در نگرش بخش های مختلف آن به مسئله آخر زمان و ارتباط آن با رژیم اشغالگر وجود دارد. برخی از اینان حاکمیت خدا را به گونه ای موسع می بینند و بر این مبنا معتقدند که خدا قادر به انجام هر آنچه که اراده کند هست؛ و لذا ضرورتی ندارد که وسیله بخصوصی وجود داشته باشد تا خدا بتواند هدف خود را محقق سازد. به علاوه موضوع تشکیل رژیم صهیونیستی تا جنگ جهانی دوم به عنوان موضوعی جدی مطرح نبود؛ و این مطلب بعد از جنگ مطرح گردید.

این واقعیت که نزدیک به دو هزار سال اعتقادی که رژیم صهیونیستی محور اصلی آن به شمار می رود، نقشی در مسیحیت نداشته است، از جمله بزرگترین نقاط ضعف این اعتقاد به شمار می رود.

در بین برخی از انجیلی ها اعتقاد راسخی وجود دارد مبنی براینکه، شکل گیری حکومت ضد مسیح نزدیک است. ودر اثر آن یک دیکتاتوری سیاسی و اقتصادی شدید برجهان حاکم خواهد شد؛ به نحوی که حتی برای خرید و فروش معمولی نیز احتیاج به کسب اجازه قبلی خواهد بود.اینان اعتقاد دارند که برای تقویت چنین رژیمی یک پیامبر دروغین توانا ویک مذهب جهانی به وجود خواهد آمد.

البته همه هواداران جریان راست مسیحی الزاما به این گونه عقاید پایبند نیستند و اعتقادی به مراحل هفت گانه ندارند؛، بلکه بعضا پذیرفته اند که آموزه های انجیلی باید با شرایط عصر جدید انطباق داده شده و بازگشت به قوانین انجیلی و تحقق قطعی آن ها ممکن است قرن ها به طول انجامد.

اما رهبران سیاسی و مبلغین راست مسیحی، مانند پاتریک رابرتسون وگری فالویل و در واقع اکثر مبلغین تلویزیونی و میلیون ها تن از پیروانشان ، معمولا دارای اعتقادات افراطی هستند.

یکی دیگر از مبانی اعتقادی این جریان، این است که آن ها اعتقاد دارند حضرت مسیح تنها منجی بشریت می باشد. در حالی که پیروان دیگر فرقه های لیبرال پروتستانتیسم مانند: پرسیبترین ها و متودیست ها حضرت مسیح را یکی از راه های نجات می دانند. این امر یکی از مبانی اعتقادی مهمی است که باعث گرایش شدید انجیلی ها به دعوت از پیروان دیگر ادیان وسایر فرقه های مسیحی کلیسای انجیلی شده است.

در توضیح اعتقادات «مذهب هزاره» باید گفت: این فرقه از مسیحیان با برداشت وتفسیر ظاهری و سطحی از کتاب مقدس وعهد قدیم و جدید وبدون توجه به سایر مفاهیم، معتقدند که خداوند متعهد به ایفای عهد خود در قبال سرزمین اشغالی خواهد بود و تمامی مسیحیان معتقدند که با بازگشت مسیح، مردم جهان به دین وی می پیوندند و در این دوران بسیار سخت و محنت بار، شیطان و دجال با آزادی کامل فعالیت خواهند نمود.

ودر همین رابطه در کتاب عهد جدید« سفر یوحنا» آمده است که مسیح به همراه قدیسین ، برای مدت هزار سال در زمین حکومت خواهند کرد؛ ولیکن از آنجائی که اکثر مسیحیان پروتستان نبوده و به باورهای «هزار ساله » اعتقاد ندارند، واز عبارات مذکور برداشت تحت الّلفظی نداشته، معتقدند کلمه الف یا هزار، سمبلیک بوده ونشانه بسط حاکمیت تدریجی مسیح در زمین می باشد و به معنای پیوستن تمامی بشریت به دین مسیح نخواهد بود. از سوی دیگر فرقه دیگری وجود دارند به نام «الفیه بعدیه» یا «هزاره ظلم» که آن ها معتقدند پس از گسترش ظلم و جور در جهان، این وضعیت برای مدّت هزار سال ادامه داشته و سپس مسیح ظهور خواهد کرد. این گروه، از طرفداران اندکی برخوردار بوده واکثر مسیحیان اعتقاد به حکومت هزار ساله مسیح دارند وبراین باورند که قبل از آغاز حاکمیت مسیح، یک دوره آزمایش هفت ساله در پیش خواهد بود.

بدان معنا که مسیح در ابتدا کلیه مؤمنین را با خود به آسمان برده و پس از این امتحان به زمین باز خواهد گشت. در همین رابطه «جان داروین» یکی از کشیش های آمریکائی کلیسای انجیلی، نظریه ای پیرامون این دوره آزمایش ابراز می دارد و معتقد است که این امتحان برای قوم یهود خواهد بود نه مسیحیان، به طوری که پس از ظهور مسیح و آغاز دوره آزمایش دوسوم قوم یهود از بین رفته ویک سوم آنان به دین مسیح می پیوندند. ودر پایان پس از بازگشت مجدد مسیح به زمین، دوران راحتی و آسودگی مسیحیان فرا خواهد رسید. این نظریه که در سال 1870 میلادی مطرح گردید، تا سال 1909 م در آمریکا طرفداران زیادی نداشت و در این سال با انتشار کتاب مقدس و نظرات وی که توسط یکی از شاگردانش به تعداد یک میلیون نسخه توزیع گردید، پایگاه مردمی پیدا کرد و به اعتقاد آنان هر گونه کمک به رشد [رژیم صهیونیستی ] موجب تعجیل در ظهور مسیح خواهد شد و آنان مقصود از کلمه « امم» در کتاب مقدس را که به رژیم اشغالگر حمله خواهند نمود «اعراب ومسلمانان» تفسیر می نمایند. در حالی که قبلا این حمله را از سمت شمال و روسیه پیش بینی می کردند. از این رو باید گفت آنان تفسیر کتاب مقدس را با توجه به شرایط روز تغییر می دهند ومردم نیز با ایمان به این تفاسیر وتعبیرات خواهان رؤیت پایان جهان می باشند. «مارتین ماکدرموت» یکی از کشیش های ایرلند اعلام می دارد :«به نظر می رسد آنچه که موجب رشد و نضج این افکار عجیب در بخشی از مسیحیت آمریکا گردیده، عدم به کارگیری عقل در مسائل دینی است. وعقلِ هر انسان معتقد به خداوند، فرمان کشتار مردم بی گناه را نخواهد پذیرفت و این فطرت و قانون طبیعی در هنگام خلقت انسان توسط پروردگار در نهاد هر انسان موحد با هر دینی به ودیعه گذاشته شده است[8]

همچنانکه در متن اعتقادی مسیحیت شیطانی صهیونیست به طور وضح قابل مشاهده است، تشکیل حکومت غاصب صهیونیست، حمایت از آن در مقابل اعراب و مسلمانان و جنگ علیه دشمنان یهودیهای اشغالگر سرزمین فلسطین قرار دارد تا زمینه ظهور حضرت مسیح(ع) فراهم گردد. حال بماند که هدف اصلی این آموزهای اعتقادی حفظ و گسترس و توسعه طلبی های رژیم غاصب اسرائیل می باشد تا بتواند به منافع شیطانی خود برسد.

[1] – Year  Book  of  American  and  Canadian  Churches  (Nasshville : Adington  press.p. 244)

[2] – یا (dispensations)

[3] – یا (end- time)

[4] – (Antichrist)

[5] – ( Tribulation)

[6] – (کورش احمدی- اسلام و ایران در نگاه راست مسیحی – فصلنامه راهبرد- نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک – شماره – 37 پائیز 84.)

[7] – ( 1- سند پیشین.)

[8] – دکتر مارتین ماکدرموت- کلیساهای مسیحی آمریکا- مرکز فرهنگی امام خمینی بیروت – 23/7/2003

منبع

صلواتی پور، حسین، جایگاه صهیونیست های مسیحی در آمریکا، نشر راه نیکان، چاپ اول، 1390- صص 42-49

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.