فرقه پژوهی

مسیحیان مخالف با صهیونیسم مسیحی، آن ها را گروهی منحرف می دانند که ایمانی به مسیحیت نداشته و از برنامه های سیاسی و قومی خاصی دفاع نموده، و یهود را نژاد برتر می دانند و یکی از رهبران کلیسای انجیلی می گوید: «آن ها هیچ توجهی به مسیح ندارند.»

صهیونیسم مسیحی را باعبارت «حمایت مسیحیان از صهیونیسم» تعریف می کنند. البته گفته شده که یک جنبش قومی است که برای بازگشت ملت یهود به فلسطین وحاکمیت بر کره زمین تلاش می کنند .

صهیونیست های مسیحی خود را مدافع ملت یهود و به ویژه «دولت [اشغالگر]» می دانند، ضمنا حمایتی که آن ها از آن سخن به میان می آورند، شامل مخالفت و دشمنی با تمام کسانی می شود که از رژیم صهیونیستی انتقادمی کنند.

خانم گریس هالسل یکی از شخصیت های بارز و اعضای سابق این جنبش و نویسنده کتاب های «پیشگویی و سیاست» و «یدا ….»، رسالت صهیونیست های مسیحی را چنین بیان می نماید: «هرعمل و اقدامی که از طرف (رژیم صهیونیستی) صورت پذیرد، از جانب خدا و جزء برنامه های الهی است؛ لذا باید چشم بسته از آن حمایت نموده ومدح و ثنای آنرا گفت.»

«والتردیگنز» دبیر کل «سفارت بین المللی مسیحیت» که یکی از خطرناکترین نهادهای صهیونیستی است و مرکز آن در قدس قرار دارد، به شیوه سیاسی به تعریف اصطلاح  صهیونیسم مسیحی پرداخته و می گوید: «این واژه بر هر مسیحی که از اهداف صهیونیستی، حکومت ارتش، دولت و فرهنگ (رژیم اشغالگر) حمایت می کند اطلاق می شود[1]

«گری فالویل» یکی از کشیش های مسیحی و بنیانگذار جمعیت اصولگرای موسوم به «اکثریت اخلاقی» که سال هاست دین اسلام را به تروریستی بودن متهم می کند، می گوید:«هر کس به کتاب مقدس ایمان داشته باشد، متوجه می شود که مسیحیت و دولت (اشغالگر) پیوندی ناگسستنی دارند و بدون تردید تأسیس دولت (اشغالگر) در سال 1948م، در نگاه هر مسیحی مؤمن به کتاب مقدس، تحقق پیشگویی های موجود در کتاب عهد قدیم و جدید است[2]

«خاخام شلموافنیر» اینگونه بیان می دارند:«ما نباید فراموش کنیم که هدف اساسی از جمع آوری یهودیان از سراسر جهان، برای تشکیل دولت (صهیونیستی)، بازسازی و تجدید بنای هیکل سلیمان خواهد بود. و این امر در رأس امور قرار دارد.» و خاخام دیگری به نام «اسرائیل میدا» رابطه بین سیاست و متافیزیک در چارچوب جنبش صهیونیست های مسیحی را، چنین تشریح می نماید: «موضوع به طور کلی مربوط به سیادت است وهر کس که برجبل هیکل سیطره یابد، برقدس مسلط خواهد بود. وهر کس برقدس مسلط شود بر سرزمین (فلسطین اشغالی) سیطره خواهد یافت[3]…»

براساس بیانیه کمیته اجرائی شورای کلیسای خاورمیانه که در آوریل سال 1968م صادر گردید، صهیونیسم مسیحی عبارتست از یک تراژدی و فاجعه در استفاده از کتاب مقدس، سوء استفاده از احساسات دینی در راستای تلاش برای تقدس بخشیدن به جریان تأسیس یک دولت و گسترش سیاست های یک حکومت خاص؛ براساس این بیانیه، صهیونیسم مسیحی جایگاهی در خاورمیانه نداشته و طبق اظهارات ودرخواست دکتر ریاض جرجور دبیر کل سابق شورای کلیسای خاورمیانه، این گروه باید از سوی کلیسای بین المللی و شورای کلیسای جهانی نیز طرد شود[4].

یک کشیش فلسطینی درباره صهیونیست های مسیحی می گوید: «آن ها تنها ابزار ویرانگری و تخریب هستند و به هیچ وجه اهمیتی به مسیحیان اصیل فلسطینی نمی دهند[5].» 

مسیحیان مخالف با صهیونیسم مسیحی، آن ها را گروهی منحرف می دانند که ایمانی به مسیحیت نداشته و از برنامه های سیاسی و قومی خاصی دفاع نموده، و یهود را نژاد برتر می دانند. و یکی از رهبران کلیسای انجیلی می گوید: «آن ها هیچ توجهی به مسیح ندارند.»

در واقع چارچوب فکری این گروه را می توان از طریق حلقه های سه گانه متحد المرکز توضیح داد، به گونه ای که سرزمین حلقه خارجی، قدس حلقه میانی و هیکل سلیمان، حلقه مرکزی را تشکیل می دهند.

این حلقه های سه گانه، برنامه صهیونیست ها را تشکیل می دهد که مطالبه سرزمین و دستیابی به آن در سال 1948م، اشغال قدس در سال 1967 م تحقق یافته، ولیکن موقعیت و مکان هیکل سلیمان همچنان مورد منازعه قرار دارد. صهیونیست ها اعم از یهودی، یا مسیحی این حلقه های سه گانه را در ارتباط با یکدیگر می دانند. به طوری که نمی توان هر یک از آنان را رها نموده واز آن دست کشید. بنابراین براساس این دیدگاه، هر اقدامی در راستای تحقق این حلقه های سه گانه، باید تحت سیطره یهودیان انجام پذیرد. چرا که به اعتقاد آنان، سلطه رژیم صهیونیستی زمانی که با ادراک کلیه ملت های مختلف جهان همراه گردد، منجر به فیوضات و برکت الهی برای جهانیان خواهد شد.

[1] – دکتر ریاض جرجور- بنیه العقل السیاسی الامر یکی بین البعد الغیبی و معطیات الواقع – مرکز فرهنگی امام خمینی- بیروت 8/4/2003

[2] – سند پیشین

[3] – استیفان سایزر- الصهیونیون المسیحیون علی طریق هرمجدون- چاپ بیروت- 2004 ص22و 24

[4] – دکتر ریاض جرجور- صهیونیسم مسیحی یا صهیونیسم آمریکائی- مرکز فرهنگی امام خمینی- بیروت- 2003

[5] – سند پیشین

 

منبع: صلواتی پور، حسین، جایگاه صهیونیست های مسیحی در آمریکا، نشر راه نیکان، چاپ اول، 1390

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.