مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی

بنابر اطلاعات واصله از منابع آگاه، نهادهای نظارتی در استان همدان با تعدادی از عناصر وصل شده به فرقه مسیحیت تبشیری صهیونیستی برخورد و از جذب آنها به این فرقه مذکور جلوگیری کرده اند.

این افراد از طرق مختلف رسانه ای مثل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال جذب به فرقه مسیحیت تبشیری صهیونیستی بودند که با اقدام به موقع نهادهای نظارتی و امنیتی، از جذب آنها به این فرقه صهیونیستی شیطانی جلوگیری به عمل آمده است.

لازم به ذکر است که شبکه های فرقه مذکور با تبلیغات عوام فریبانه و القاء محبت و مهربانی در فرقه مسیحیت تبشیری صهیونیستی و هم چنین بدبین نمودن افراد به دین مقدس اسلام سعی در جذب افراد را دارند.

عموم افرادی که به این فرقه شیطانی جذب می شوند معمولا کسانی هستند که متأسفانه دچار آسیب های مختلف اجتماعی اعم از خانواده های طلاق و بچه های آنها، اعتیاد، سرخوردگی های اجتماعی و…. می باشند، یعنی خلأ عاطفی که این افراد بدان دچار می شوند مورد سوء استفاده این فرقه منحرف و شیطانی قرار می گیرد.

یکی از بزرگترین اقدامات مسیحیت تبشیری صهیونیستی، کمک در تشکیل رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل در فلسطین اشغالی و کمک های مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای حفظ و بقای آن است که همچنان با قوت ادامه دارد و شریک جرم این رژیم قاتل و جانی در قتل عام فلسطینیان در طول عمر نکبت این رژیم غاصب می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.