حمایت مولوی عبدالحمید از بهائیت

در جریان اغتشاشات 100 روزه گذشته جناب عبدالحمید در چندین نوبت در خطبه های نماز جمعه اقدام به حمایت از پیروان فرقه ضاله بهائیت بعنوان شهروند ایرانی نموده اند. به نظر میرسد جنابشان حداقل مطالعه در خصوص این فرقه نداشته و نمیدانند که اساسا دین اسلام از نظر بهائیون منسوخ شده و جایگزین آن بهائیت اعلام گردیده است. و حتی ایشان نظرات علما و اندیشمندان اهل سنت در رابط با فرقه ضاله بهائیت را حتی ندیده و مطالعه نکرده اند. پس توصیه میکنیم دست از لجبازی برداشته وکمی به مطالعه در موضوعات بپردازند تا بار دیگر مدعی اعطای حقوق شهروندی به فرقه ای که اعتقاد خود او را منسوخ شده میداند، نشوند. برای اطلاع نظرات برخی از علمای اهل سنت را می آوریم.

آقای طاها المولوی

آقای طاها المولوی تاریخ نگار مسلمان

«در حالی که علماء مسلمان بهائیّت را مورد لعن خود قرار دادند یهود به ترویج بهائیت پرداخت. چرا؟ چون بهائیّت به اسلام حمله می کند و مدعی است که دوران اسلام به سر آمده و تلاش می نماید تا بذر مذهب دروغین خود را که ترکیبی از یهودیت، مسیحیت، اسلام و بت پرستی است بکارد».

نشریه الانام: جلد 63

پروفسور بنت الشاطی

«صهیونیسم آشکارا تمام نیروهایش را در خدمت عبدالبهاء در آورد و بر اساس منافع خود و جهت تقویت بنیه­ی مالی بهائیان این دولت املاک یهودیان را در اختیار عبدالبهاء قرار داد. همچنین گروهی از پیروان این آئین را در شرق اسلامی فلسطین سکنا داد، یعنی جائی که عباس افندی با بیشترین مقاومت اسلامی روبرو بود و هدف از این اقدام تبلیغ فرقه بهائیّت و گسترش ابعاد نفوذ و حاکمیت این مسلک بود. در زمان عبدالبهاء بود که صهیونیسم آشکارا برنامه شرورانه خود «از نیل تا فرات» را علنی ساخت و بهائیان را واداشت تا به عنوان هم پیمان یهود زمینه را برای ورود یهود به ارض موعود فراهم سازد. در آن زمان که عبدالبهاء مقاله ای تحت عنوان «سیره الملوک» نوشت که به سلطان عثمانی به بهانه جدائی حقوق مسلمین و یهود انتقاد می کرد. مرکز بهائیان در «کوه الکارمل» به صورت پناهگاهی برای رهبران صهیونیسم بین الملل و عوامل آن درآمد که پس از تأسیس اسرائیل انتصابات کلیدی در نهادهای اسرائیل در این «دژ» انجام می شد».

خالد محمّد خالد

خالد محمّد خالد متفکر برجسته اسلامی «بر اساس مطالعاتم از بهائیّت متوجّه چهره­ی زشت این مسلک شدم. مرحوم امام شیخ محمّد الخضر حسین دانش گسترده و عمیقی از این فرقه داشت، با ذکر مثالی چنین آورده: این فرقه از اسلام طرد شد ولی پیروان آن مدعی اند که تلاش آن ها مربوط به رسالت پیامبر است و حتّی پا را از این فراتر نهاده و معجزات پیامبران را به بهانه غیر منطقی بودن آن رد می کنند، روز رستاخیز، بهشت، دوزخ و زیارت کعبه [مناسک حج] را رد کرده، حتّی مصممند که کعبه را نابود کنند. این گروه همه مرتدند. بهائیّت ابداع فکری است که چندین هدف سیاسی را دنبال می کند و بنابراین مسلک فریبکارانه ای است».

دکتر محمّد ناصر

نویسنده صاحب نظر اسلامی در بحث حمایت امپریالیسم و صهیونیسم از فرقه بهائیّت گفته است: «بهائیان می گویند دلیل گسترش دعوت بهاء تأثیر کلمات وی بوده که فارغ از هر گونه ارتباط پنهان سیاسی و بلکه به اراده­ی الهی محقّق شده است. چنین منطقی در واقع دلیل بر خودخواهی بهائیان بوده و اشتباهی آشکار است. بهائیان در تمام زمینه ها از ادّعاهای خود عقب رانده شدند؛ مگر آن جا که امپریالیسم و صهیونیسم در جهت حفظ منافع خود از آنان حمایت کرده اند.»

حقایقی درباره­ی بابیّه و بهائیّه ص 59

عبدالعزیز ناشی

عبدالعزیز ناشی شخصیت علمی فرهنگی ارشادات اسلامی مصر و شاگرد سید رشید رضا

«به نظر من وظیفه دانشمندان، متفکران، خطبا و تمام افراد صاحب نفوذ اعم از مرد و زن و تمام کسانی که می توانند بخوانند و بنویسند این است که تمام مسلمین را آگاه ساخته و آنان را از خطر فریب و اغواء بهائیان بر حذر دارند و نگذارند که مسلمین به جمع بهائیان وارد شده و کتاب های آنان را بخوانند. [زیرا] بهائیان تیشه ای خطرناک برای ریشه کن کردن اسلام هستند.»

حقایقی درباره­ی بابیّه و بهائیّه: ص 24

محمّد رشید رضا

محمّد رشید رضا متفکر اسلامی مصری، سردبیر نشریه منارالاسلام

«بهائیّت بر مبنای بابیّت شکل گرفت که اساس هر دو کذب است. بنابراین چگونه از مسلمانان انتظار می رود که بابیّت و بهائیّت را بپذیرند، در حالی که مانند مسیحیت صفات الهی را به انسان نسبت می دهد.» نام برده به اظهار نظر سید جمال الدین اسد آبادی استناد کرده که گفته است: «بهائیّت یکی از ادیان خطرناک است و فلسفه ضدّ اسلامی دارد. فرقه ای است که یهودیان در آن نقش مهمّی دارند. در سال 1842 بابی ها جدائی خود را از اسلام اعلام داشته و شروع به مبارزه با اسلام و زبان عربی کردند.»

نشریه هفتگی منارالاسلام: 7/343 و /199

دکتر شیخ عبدالمؤمن النهر

«می دانیم که بهائیان پیشتر مسلمان بوده، ولی بعدها از اسلام خارج شده و آئین جدیدی را بنیان نهادند؛ بدین منظور که به اسلام صدمه وارد سازند. بنابراین از آغاز ظهور این شبه مذهب، احکام اسلام علیه آنان است، چه آن هائی که قبلاً مسلمان بوده و بعد بهائی شده و یا این که از پدر و مادر بهائی به دنیا آمده، در این خصوص مفتیان متفق القولند.»

فتوای شورای تحقیقات اسلامی الازهر

«مسلک بهائیّت و وابستگانش سمّ مُسری مهلک روشنفکری اند که دولت باید قاطعانه آنان را سرکوب کند».

شیخ ابراهیم القیّومی

شیخ ابراهیم القیّومی رئیس کمیته تحقیقات اسلامی «بهائیان فرقه ای خارج از حوزه اسلام اند که علیه اسلام طغیان کرده اند و بهائیّت یکی از خطرناک ترین نیروهای علیه اسلام است که تحت توجّه صهیونیست به وجود آمده و از حمایت دشمنان اسلام برخوردار است.

شیخ محمد طنطاوی

شیخ محمد طنطاوی شیخ الازهر : «بهائیان مصری از حوزه اسلام و نیز تعالیم سایر مذاهب الهی خارجند. این گروه ضاله نباید زهر خود را در جامعه اسلامی تزریق کند. بهائیّت کاملاً مخالف اسلام است و درست نیست کسی بهائیّت را دین بداند، برای این که بهائیّت خارج از قلمرو اسلام و تعالیم سایر ادیان الهی است. بهائیان نباید از نام «بهائی» به جای دین دین در اوراق هویّت ملّی خود استفاده کنند؛ همچنانکه مورد نظر و تأیید وزیر کشور است».

جناب عبدالحمید توصیه میکنم کمی مطالعه در موضوع ظهور و بروز بابیه و بهائیه داشته باشید . دقت کنید اجتماع بابیان در بدشت چه نتیجه ای داشت :

  • کشف حجاب برای اولین بار در ایران نتیجه همین اجتماع بود که توسط زنی فاسده بنام قراه العین انجام گرفت .
  • اعلام منسوخ بودن اسلام نتیجه نشست رهبران بابیه در همین نشست بود .
  • بعد از همین نشست بود که بابیان بر علیه حکومت مرکزی شوریدند و وقایع فلعه طبرسی و زنجان و نیریز و… پیش آمد

انوقت شما بدون مطالعه از شهروندی کسی حمایت میکنید که اساسا تفکر اعتقادی شما و حتی نظام سیاسی شما را منسوخ میداند. گلی به گوشه آن علمی که شخص جنابعالی در طول سالیان دراز عمر خود آموخته اید. علمای طراز اول اهل سنت این تفکر را شناختند اما جنابعالی صرفا برای زنده ماندن در فضای رسانه ای حاضری از اعتقادات خود نیز عبور کنید.