فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران : تشکیلات بهائیتی که دفاع از همجنس بازی را به بهانه دفاع از مظلوم وظیفه خود می داند، اما در قضیه فلسطین نه تنها خود به انتقاد از رژیم آپارتاید صهیونیستی نمی پردازند، بلکه ایرانی هایی هم که به دفاع از فلسطین اشغالی بپردازند را سرزنش می کند!

 

یکی از کانال های تبلیغی خبری تشکیلات بهائیت به مناسبت روز جهانی قدس، به بازنشر پیام هایی در توجیه و دفاع از جنایات رژیم صهیونیستی و دلسردی مردم در حمایت از آرمان فلسطین پرداخت.

یکی از کانال های تبلیغی خبری تشکیلات بهائیت به مناسبت روز جهانی قدس، به بازنشر پیام هایی در توجیه و دفاع از جنایات رژیم صهیونیستی و دلسردی مردم در حمایت از آرمان فلسطین پرداخت. مضمون پیام هایی که تشکیلات بهائیت با انتشار آن، به خیال خود مردم ایران را بی اعتنا به آرمان فلسطین می کند، بدین شرح بود: «به جای دفاع از مردم فلسطین به فکر خودتان باشید، چرا که وضع فلسطینی ها از شما بهتر است. فلسطینی ها و صهیونیست ها با یکدیگر وحدت دارند، شما ایرانی ها مگر کاسه داغ تر از آشید! ایران به خانواده های شهدای فلسطین کمک مالی می کند در حالی که خود دچار مشکلات اقتصادی است.»(1)

اما خطاب به تشکیلات بهائیت و در پاسخ به مزدوران جیره خوار آن باید گفت:

اول: شما در قضیه فلسطین نشان دادید که بخاطر منافع مشترک تان با رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی، نه تنها شعارهای انسان دوستی تان را به راحتی زیر پا می گذارید،(2) بلکه حتی به جای دفاع از مظلوم و محکومیت ظالم، به بهانه سیاسی بودن مسئله، پیام بی طرفی داده و ما را از انسانیت خود هم ناامید می کنید.

چنان که در یکی از پیام های تشکیلاتتان، در پاسخ به اینکه چرا با توجه به شعار وحدت نوع انسان و صلح دوستی که سر می دهید، هیچ اقدام عملی برای دفاع از مردم فلسطین نمی کنید، آمده است: «جامعه بهائی یک قدرت سیاسی نیست که بتواند همه‌ی ابزارهای معمول در این عرصه را بکار گیرد و وارد شدن به چنین حوزه عملکردی، دیانت: ( فرقه) بهائی را از یک اعتقاد جهان شمول، به یک حزب سیاسی با منافع محدود گروهی تنزل خواهد داد و ماهیت خود را نقض خواهد کرد.»(3)

دوم: شما که ادعا داشتید حمایت از فلسطین، تشکیلات تان را از شبهِ دینی جهان شمول، به حزبی سیاسی بدل می کند، آیا با دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی و توجیه جنایاتش چنین اتفاقی برایتان رخ نمی دهد؟! آیا با تلاش تان برای پیشبرد گفتمان نفرت علیه جمهوری اسلامی و تسریع براندازی حکومت ایران، چنین دیدگاهی (تشکیلات سیاسی برانداز) را نسبت به شما به وجود نمی آورد؟!

سوم: چگونه می توانید برای دفاع از همجنس بازها بیانیه دهید: «بهائیان مأمورند که مدافع و حامی مظلومین باشند و باید از کسانی که حقوقشان نقض شده با تمام توان دفاع کنند…»؛(4) اما به مردم فلسطین که می رسید، نه تنها خود از رژیم ظالم و کودک کش صهیونیستی جانبداری می کنید، بلکه حمایت انسان های آزاده خصوصاً مردم مسلمان و غیور ایران از مردم مظلوم فلسطین را سرزنش می کنید؟!

چهارم: در پاسخ به تشکیلات و خودفروختگان بهائیت می گوییم که مردم فهیم ایران، از سه جهت هیچ گاه دفاع از آرمان فلسطین را به فراموشی نخواهد سپرد: 1. جنبه انسانی: دفاع از مردم ستمدیده فلسطین و محکومیت رژیم آپارتاید صهیونیستی. 2. جنبه دینی: آزادی قبله گاه اول مسلمین. 3. جنبه ملّی: برچیدن رژیم ضدایرانی صهیونیستی؛ رژیمی که هرساله با برگزاری جشن پوریم، به نسل کشی ایرانی ها افتخار می کند.

آنچه امروزه رفتار خائنانه بهائیت را به عنوان تشکیلاتی سیاسی و نه دینی الهی نشان می دهد، حمایت بی قید و شرط این تشکیلات از رژیم کودک کش صهیونیستی و تلاش برای تطهیر چهره منحوس این رژیم جعلی و غاصب است.

پی‌نوشت:

1- به نقل از کانال تبلیغی خبری تشکیلات بهائیت.

2- شعارهایی که در بهائیت از وحدت و یگانگی بشر دم زده می شود:

3- به نقل یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به تشکیلات بهائیت.

4- ترجمه و تلخیص پیام بیت العدل، مورخ 27 اُکتبر 2010 م، درباره‌ی رویکرد بهائیان به همجنسگرایان.