دسته: اخبار

تکذیبیه

فرقه پژوهی برابر بیانیه صادره با امضا جناب آقای سید نصرالدین حیدری بیانیه منتشره در فضای مجازی منتسب به ایشان…