در بخش های قبلی این  مقاله که ارائه گردید خصوصیات رهبران فرقه ها در چهار موضوع:

 • رهبر همیشه درست می گوید.
 • شما همیشه اشتباه می کنید.
 • رهبر خواهان ایمان کامل
 • انتقاد ناپذیری

مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه دیگر ویژگی های مورد بررسی قرار می گیرد.

پنجم:کسب درآمد هدف اصلی رهبر فرقه

کار اصلی فرقه افزایش سرمایه است. فرقه سرمایه پولی خود را از طریق اعضاء یا افراد بیرون از گروه افزایش می دهد و غالبا از هر دو روش اقدام به کسب درآمد می کند.

اغلب اعضای فرقه زمان زیادی را صرف خرید و فروش برای فرقه با جمع آوری کمکهای مالی یا کار در شغلهای فرقه ای می کنند. متأسفانه فرقه ها در کسب پول توسط اعضا بسیار فریب کارانه عمل می کنند.

اعضا و یا افراد بیرون از گروه افزایش می دهد و غالبا، از هر دو روش، اقدام به کسب درآمد می کند. اغلب، اعضای فرقه زمان زیادی را جهت خرید و فروش برای فرقه یا جمع آوری کمکهای مالی یا کار در شغلهای فرقه ای صرف می کنند که متأسفانه

عملکرد فرقه ها در کسب پول توسط اعضا، بسیار فریب کارانه است.

ششم: تسلیم او شدن و وفاداری به رهبر

از اعضاءی جدید انتظار می رود که ذهن، روح، زندگی و گاهی اوقات کارت اعتباری، دسته چک و سند خانه خود را به گروه بسپارند. و به این سرسپردگی تسلیم در مقابل خدا یا روح خدا یا خواست خدا اطلاق می شود. فرقه دستورات جدیدی را به جای خدا صادر می کند. این فرقه است که تصمیم می گیرد خدا چه می گوید و خواست خدا چیست؟ تسلیم شدن در مقابل رهبر فرقه به معنای حذف زندگی فردی و یا اهداف شخصی است. اعضای جدید باید زندگی خود را صرف خدمت به رهبر گروه و خدای گروه نمایند. ایده واگذار کردن خود به فرقه بسیار مبهم و سردرگم کننده است. در آموزش های معنوی یا مذهبی واقعی پدیده واگذاری وجود دارد؛ اما در فرقه، این پدیده منحرف شده و به تسلیم شدن همراه با چاپلوسی برای یک رهبر دیکتاتور تبدیل شده است.

هفتم: رهبر مذهبی، فراخاص است.

در فرقه ها رهبران در جایگاه خدایی می نشینند و بر اساس اعتقاد اعضای فرقه، رهبران تنها کسانی در جهان هستند که حقیقت را می دانند و سزاوار بهترین ها هستند؛ یعنی بیشترین پول، زیباترین زنان و بالاترین لذتها. بزرگترین خدمتی که اعضای فرقه به رهبران می کنند، این است که آنها را از یک انسان عادی به خدا یا موجودی که مورد تأیید خدا یا فرستاده خداست تبدیل    می کنند. در واقع این اعضای فرقه هستند که هرگاه اراده کنند می توانند با تایید نکردن رهبر فرقه او را از مقام خداییش پایین بیاورند؛ یا برعکس به او مقام خدایی ببخشند. در فرقه ها رهبران تحسین نمیشوند، پرستیده میشوند.

هشتم: رهبر و تعریف هنجارهای اخلاقی فرقه

استانداردهای اخلاقی فرقه توسط رهبر مشخص می گردد. در فرقه ارتکاب عمل منافی اخلاق توسط اعضاء مادامی که در رسیدن به اهداف رهبر کمک می کند، بلامانع است. رهبران غالبا برای رسیدن به مطامع خود، جواز هر نوع عمل ضد قانون و اخلاقی را می دهند. اعضای فرقه ممکن است گذشته بسیار پاکی همراه با رعایت کامل قانون داشته باشند؛ اما وقتی عضو فرقه می شوند، رهبر با استفاده از تکنیک های مجاب سازی به گونه ای آنها را دچار رفورم فکری می کند که حاضرند تحت تاثیر رهبر فرقه و بیان استدلال های واهی رهبر، مرتکب هر کار ضد قانون و اخلاقی شوند تمامی آنها در رابطه با کارهایی که انجام داده اند این جملات را بیان می کنند،

 • انجام این کار صحیح است؛ چون گروه، صحت آن را تأیید کرده بود.
 • این کار را با نیت الهی انجام دادم.
 • انجام این کار برای رسیدن به خوبی بیشتر بود.
 • هدف وسیله را توجیه می کند.

چنین دیدگاهی، به معنای نپذیرفتن مسئولیت خود در گناهان و یا جنایات می باشد.

نهم: دو رویی و فریب کاری

اعضای فرقه از جمله رهبر گناهان خود را به گردن مردم بیرون از فرقه می اندازند.

دهم: زبان فرقه

فرقه زبان مخصوص به خود را دارد. رهبر فرقه برای بسیاری از موضوعات واژگان جدید اختراع می کند و معانی برخی از کلمات را نیز تغییر می دهد. آنها را دوباره تعریف می کند و تعریف متفاوتی از آنها ارائه می دهد. اعضای فرقه در ابتدای ورود به فرقه باید با این زبان آشنا شوند تا بتوانند تعالیم رهبر گروه را درک کنند. زبان جدید این اثر را دارد که اعضای جدید را از دنیای قبلی و دایره دوستان قدیمی جدا می سازد. عضو جدید به مرور، به این نتیجه می رسد که فقط اعضای فرقه می توانند او را درک کنند و این احساس تا زمانی که عضو فرقه است با او همراه خواهد بود.

یازدهم: تلقین فکری

تلقین فکری بر اعضا یکی از شرایط شست و شوی مغزی و کنترل ذهنی رهبر فرقه است. برای انجام تلقین فکری از سوی رهبران فرقه ها، راههای زیادی در نظر گرفته شده است، مثل:

 • برپایی جلسات مطالعه متون مقدس فرقه
 • ایراد سخنرانی توسط رهبر و حضور الزامی اعضا؛
 • مطالعه دست نوشته ها و تقریرات رهبر فرقه
 • گوش دادن به نوارهای صوتی
 • دیدن فیلم های سخنرانی رهبر

 

منبع

شهبازنژاد، امید، فرقه های نوظهور و رهبران، انتشارات معجزه، چاپ آفاق شرق- ثامن، چاپ اول، 1390

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.