تفکر غرب، یک سیر نزولی از زَبَر به زیر، از تفکر شهودی به جهان بینی تکنیکی، از آخرت نگری و معاد به تاریخ پرستی را پشت سر گذاشته است، به گونه ای که منجر به بطلان تدریجی معتقدات معنوی شده است. ما از این جریان امروزه به «نهیلیسم» یا «نیست انگاری» یاد می کنیم که «هرمان رائوشینگ» آن را مجموعه ای از آراء می داند که منکر هر گونه وجه امتیاز میان خیر و شر هستند. به عنوان مثال، نهیلیسم نیچه به طور آشکارا، نابودی ارزش های ما بعد الطبیعی را مدنظر قرار می دهد، و این همان روندی است که در دهه های بعد همچنان در غرب دنبال می شود، این جریان قوی در اندیشه غرب به نفی ارزش های دین بسنده ننموده و متعاقباً در قرن بیستم، با تکیه بر «فردیت» و «آزادی شخصی» هر گونه آرمان عینی و نظام ارزشی را نفی می کند و نوعی آنارشیسم قرن بیستمی را بنیان می نهد که به زعم «رائوشینگ» مبتنی بر «غیر واقعی شناختن همه واقعیت ها» می باشد، یعنی پوچی (ابسورد)، دوره ای که در آن انسان نه به خدا ایمان دارد و نه به کفر، فقط به یک چیز معتقد است و آن پوچی است و بس. البته نباید از شاخصه عرفان های کاذب غافل ماند و جاذبه های آن را نادیده گرفت. عرفان های کاذب عموماً تفکر زدا هستند و چهار مقوله الکل، اعتیاد، سکس و مدیتیشن در آنها به وفور یافت می شود؟ که قدرت جذب کنندگی زیادی در بین جوانان دارد. با تکیه بر کیف جسمی جوان، هم روح او را تسخیر می کنند، هم اهداف پلید خویش را پیش می برند در این میان شاید اوشو و شیطان پرستان گوی سبقت رااز دیگر رقبا بهتر ربوده ودر نیل به این هدف پلید خود موفق ترعمل کرده اند.

شیطان پرستی

عقیده به شیطان، تکریم و تعبد آن، به دو دوره کاملا متفاوت تقسیم می گردد. دوره ای شیطان، به خاطر قدرتش پرستش می شد، دوره ای دیگر شیطان در انسان حلول کرده و خویش (شیطانی) پرستش می شد. نمی توان پیشرفت علم و فرهنگ را در اختلاف نگاه دو دوره نادیده گرفت، ولی یک اصل، وجه مشترک هر دو گروه است و آن اصل، «شیطان» است. مریدان گرداگرد او جمع شده، اوست که جلوه گری  می کند و دیگران تأثیر می پذیرند. این عبارات نه شعار، بلکه عین کلمات شیطان پرستان است. براساس نوع نگاه به شیطان، شیطان پرستی به دوره ی مختلف شیطان پرستی قدیم و شیطان پرستی مدرن تقسیم می شود:

۱ـ شیطان پرستان قدیم (یزیدیان)

شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی رابه قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد. البته شواهد به دست آمده مؤید این حرف است که شیطان پرستی، در نواحی آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی به قرن ها قبل از میلاد مسیح بر می گردد. آنان شیطان را به عنوان یک نیرو و قدرت برتر ستایش می کردند. و حتی قربانی به شیطان هدیه می کردند. ماندگارترین فرقه ی شیطان پرستی عهدکهن، شیطان پرستان موسوم به فرقه یزیدیان، ازکردهای عراق می باشند. کوه سنجار واقع در موصل، محل اصلی زندگی فرقه یزیدیان یا شیطان پرستان قدیمی است. مرشد و رئیس این فرقه، شیخ شرف الدین ابوالفاضلی که در بعلبک لبنان به دنیا آمده و نزدیک موصل در خانقاه خود دفن شد. دانشمندان زیادی در وصف کرامات شیخ، مطالبی گفته اند که برخی، بسیار غلوآمیز می باشد. سفارش شیخ به مریدان جالب است، سفارش شدید به دوری جستن از کتاب و سواد دارد. ذکر عقاید در این مکتب، سینه و سینه نقل می شود. افراد این فرقه شغل خاصی نداشته و اکثرا به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند. زبان کردی را زبان خدا، انبیاء و نوعی تقدس برای آن قائل هستند. شیطان را مَلَک طاووس نامیده و در این رابطه می گویند: ما به جز خدای عالمیان، ملک طاووس را از آن رو گرامی می داریم، که او منشأ همه ی پلیدی هاست. باید او را راضی کنیم تا از انتقام او خلاص شویم، و به سعادت دنیا و آخرت برسیم. خداوند کریم نیز عاقبت با ملک طاووس آشتی می کند و لعن کنندگان او هلاک خواهند شد. آنها شمایل ملک طاووس را احترام می کنند و زیارت آن را زیارت خود ملک طاووس می دانند که موجب پاکی از گناهان و قبولی عبادات   می شود. آنها به خدای یگانه و هفت فرشته که یکی از آنها ملک طاووس باشد اعتقاد دارند. از دیگر اعتقادات این گروه، اعتقاد به تناسخ است، البته تناسخ صعودی، (حلول روح در مکان معین و انتقال از کالبدهای پست به عالی، براساس استحقاق و یا لطف) آداب و رسومی منحصر به فرد دارند. پوشیدن لباس آبی حرام است، برخی از درختان بزرگ و قدیمی را تقدیس می کنند و با پارچه می پوشانند یا رنگ می زنند لباس پشمین می پوشند و از خاک و سنگ بستر می سازند، آموختن سواد، حرام است، نماز جماعت را حرام می دانند، آب دهان انداختن توهین به ملک طاووس و حرام است. حمام کردن زیر سقف را حرام می دانند، کاهو، کلم پیچ، لوبیا و کدو، حرام است. کوتاه کردن ناخن حرام است، غسل جنابت حرام است، گوشت ذبح شده دیگران و آشامیدن در ظرف آب دیگران ممنوع و حرام است. کتاب مقدس نزد این فرقه، جلوه که مشتمل به پنج فصل و ۴۹۰ کلمه است، و دیگری مصحف رش که حدود ۷۵۰ کلمه است. از آنجایی که بی سوادی جزء لاینفک این فرقه است، کتابهایشان کم حجم و بیشتر موهوم و رازآلود است.

بر این فرقه انتقادات بسیاری وارد است، از بی سوادی گرفته تا تناسخ. به اختصار چند نمونه را ذکر می کنم:

 • الف) نقطه اصلی انحراف در این آیین، بحث شیطان است. آیا شیطان عصیان امر خداوند کرد یا نه؟ اگر عاصی است احترام به او با تکریم خداوند جمع نمی شود. اگر سجده ملائک بر آدم شرک است، چنان که می گویید آیا می توان پذیرفت که خداوند دستور به شرک داد؟!
 • ب) اگر شیطان اولین موحد است و عاصی نیست، پس چرا می گویید: ما به او احترام می گذاریم تا از شر او در امان باشیم، یا می گویید: نهایتا خداوند شیطان را خواهد بخشید و با او آشتی خواهد کرد.
 • ج) به علاوه در اکثر امور نظام عالم، کارها را به ملک طاووس واگذار کرده اید. گویا خدای یگانه در خواب است.
 • ه)در جایی دیگر تناسخ را ذکر می کنند. تناسخ و حلول روح مجدداً در بدنی دیگر در همین دنیا مخالف اندیشه ی معقول معاد است و با صراحت ادیان آسمانی متنافی است.
 • د) موسیقی مطرب، شراب، رقص از امور حرام است که در برنامه های این گروه جایگاه مهم و اساسی دارد. احکام و آداب ذکر شده برای شیطان پرستان پشتوانه دینی یا عقلی معتبری ندارد، ملاک و منشاء اعتبار این دستورات معلوم نیست، بلکه برخی از این دستورات غیر معقول و زشت است مثل: حرمت سواد آموزی، حرمت قضای حاجت در مستراح، حمام زیر سقف، طهارت بعد از قضای حاجت، برخی هم بی منطق و بی وجه می نماید مثل: حرمت پوشیدن لباس آبی، حرمت خوردن گوشت ماهی ها، حرمت کاهو و نیز حرمت غسل جنابت….

۲ـ شیطان پرستان مدرن(New-satanism)  

شیطان پرستی جدید بر خلاف شیطان پرستی قدیمی، اعتقادی به وجود شیطان خارجی ندارند. بلکه شیطان پرستی جدید، شیطان را در طبیعت و در وجود هر انسانی می داند. این باطن هر کسی است که شیطان در آن وجود دارد. مراسم شیطان پرستی جدید، مراسمی است برای دعوت از شیطان باطنی و حس اهریمنی درونی که با اعمال جنسی، آرام و ارضاء می شود. آنها جسم پرست بوده و اعتقاد دارند هر آنچه که وجود دارد مدیون آلت تناسلی آدمی است و انسان باید کامل ترین لذت جسمانی و جنسی را در این دنیا ببرد. خیلی ها نیچه، را به عنوان پدر فرقه شیطان پرستی می دانند، به دلیل اینکه تفکر غالب و اصیل این فرقه، کشتن خداوند است. اما واقعیت آن است که در اوائل قرن ۱۹ م برخی از اشراف انگلستان که عضو گروه فراماسونی بودند، به رهبری سر فرانسیس داشو، گروه شیطان پرستان به نام باشگاه آتش جهنم را، در شهر لندن تأسیس نمودند و از اوایل قرن نوزدهم شهر لندن مرکز شیطان پرستان در اروپا گردید. استفاده از مواد مخدر و انجام مراسم مبتذل جنسی فعالیت اصلی این گروههای شیطان پرست را تشکیل می داد. در دهه ۱۹۶۰ م شیطان پرستی، توسط سرمایه داری یهود، مورد حمایت قرار گرفت و چند گروه شیطان پرست در انگلستان و ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، که معروف ترین آنها تشکیل «کلیسای شیطان» در شهر سانفرانسیسکو می باشند.

۳ـ کتاب، کلیسا و مراسم مقدس

شیطان پرستان در اغلب کشورهای جهان دارای کلیسا و بسیار فعالیت هستند، تقریبا هر نوع حرکتی در ادیان الهی ممنوع و حرام شناخته شده، در این مکتب حلال و آزاد می باشد. از خودکشی، قتل و تجاوز جنسی گرفته تا مصرف مواد مخدر و الکل. کلیسای شیطان پرستی در قرون وسطی، به عنوان مکانی برای انجام مراسم شیطان پرستی استفاده می شد و جایی بود که در آن تنها و تنها محل قرار شیطان پرستان قدیمی و انجام مراسم خود در آن مکان بود. ولی در سال ۱۹۶۶م این کلیسا تبدیل شد، به یک سری از فعالیت های زیرزمینی و محلی برای انجام مراسم ارضای جنسی اعضاء. کتابهای مقدس نزد شیطان پرستان مدرن، کتاب «مقدس شیطانی»، «جادوی شیطانی» و «مناسک شیطانی» نوشته ی آنتوان لوی و کتاب «انجیل شیطانی» که مرجع دعا و عبادات شیطان پرستان است. کتاب «سیاه شیطان» نیز جزو کتب مقدس این گروه، که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. کلیسای شیطان پرستی به صورت علنی و غیر علنی در اغلب کشورها وجود دارد. ولی در ۵ کشور آمریکا، ایتالیا، انگلیس، آلمان و چین به صورت علنی به فعالیت مشغول هستند. در بعضی کشورها مانند ایتالیا، رشته ای به نام شیطان پرستی در دانشگاه وجود دارد. آزادترین کشور برای انجام مراسم شیطان پرستی، آلمان است که شنیع ترین اعمال در آنجا صورت می گیرد. شیطان پرستان دارای مراسم گوناگون هستند، که یکی از آن مراسم، «بوسه ی مقدس» می باشد؛ این مراسم هنگام پیوستن عضو جدید به گروه شیطان پرستان صورت می گیرد، به این صورت که فرد جدید عریان شده و بوسه توسط کشیش بر پنج عضو او زده می شود، یکی از آن اعضاء، آلت تناسلی است. از دیگر مراسم، نماز جماعت سیاه که شبیه مراسم عشای ربانی (مسیحیان) است، از دیگر مراسم، قربانی کردن برای شیطان است. معمولا خود قربانی از قبل بی هوش و پس از غسل در شبی تاریک، قربانی و سپس سوزانده می شود. مراسم دیگر، دعای محراب است؛ فرد در یک محراب قرار گرفته و با کشیدن پارچه ای سیاه بر روی خود و استفاده از علامت ستاره پنج و خواندن اورادی، به نیایش و کسب قدرت از شیطان مشغول می گردد.

۴ـ مکاتب شیطان پرستی

۱ـ۴٫ شیطان پرستی فلسفی

این شاخه از شیطان پرستی، منتسب به آنتوان لاوی است. او اولین کلیسای شیطان پرستی جدید را تأسیس کرد. و اولین فردی بود که از لغت شیطان پرستی فلسفی، استفاده نمود. از نظر آنها محور و اساس عالم هستی، انسان است و به خدایی که برتر عالمیان باشد، اعتقادی ندارند، پس نه پرستش خدا در کار است و نه اعتقاد به زندگی پس از مرگ و قیامت. در این شاخه شیطان پرستی خدای هر شخص، خود فرد است و هر کس به پرستش خویش مشغول و هدفش برتری یافتن خود بر دیگران است. نمی توان به قاطعیت گفت، این مشرب خالی از معنویت است و عبادت در آن مفهومی ندارد، آنها با فرار از حقیقت و وجود عالم پس از مرگ، به همین واقعیت وجود انسان بسنده کرده و زندگی را منحصر در همین عالم دانسته و به پرستش خویش مشغول می شوند.

۲ـ۴٫ شیطان پرستی لاوی

این شاخه از شیطان پرستی بر مبنای فلسفی آنتوان لاوی، که در کتاب «انجیل شیطان» و دیگر آثارش آمده، تشکیل شده است. لاوی، تحت تأثیر نوشته های فردریک نیچه، آلیستر کوالی، اینرند مارکی دوساد، ویندهام لویس، چارلزداروین، مارک تواین بوده است، شیطان در نظر او مثبت می باشد، در حالی که تعالیم خداجویانه کلیساها را مورد تمسخر قرار داده و افراد را دعوت به انزوا و دوری از گرایشات جمع می نماید.
۳ـ۴٫ شیطان پرستی دینی

گرایشات این گروه اغلب، مشابه گرایشات شیطان پرستی فلسفی است، با این تفاوت که در این شاخه اعتقاد به چند خدا، مانند خدایان قبل از مسیح که همه شیطانی هستند، یا خدایی که بوسیله ی شیطان شناخته می شود، تبلیغ می گردد.مانند خدایان مصرباستان والهه های باستانی بین النهرین و خدایان رومی و یونان، این گروه خود رابسیار قدیمی و دارای پشتوانه ی تاریخی می دانند. برای همین خود را «شیطان پرستان سنتی» و شیطان پرستان فلسفی را «شیطان پرستان معاصر» می نامند.

۴ـ۴٫ شیطان پرستی گوتیک یا شدیدپرستی

این فرقه از شیطان پرستان، به دوران تفتیش عقاید مذهبی از طرف کلیسا مربوط می شوند. این نوع شیطان پرستان معمولا متهم به اعمالی از قبیل؛ خوردن نوزادان، کشتن گوسفندان، قربانی کردن دختران باکره، و به جنایت علیه مسیحیان اقدام می کردند.

۵ ـ اصول و قوانین شیطان پرستی

هر مکتبی دارای اصول و قواعدی است که چهارچوب، جهان بینی و اهداف مکتب را مشخص می کند. شیطان پرستان هم از این قاعده مستثنی نبوده و به اصول و قواعدی قائل هستند. در بخش اصول، به نُه اصل عقیدتی معتقد بوده که مشخص کننده چهارچوب نگاه شیطان پرستان می باشد. نمونه ای از آن، به این قرار است: الف) شیطان نماد وجود، زندگی شاداب و مادی است، نه خوابی ناچیز و معنوی (امور معنوی و غیر مادی توهم و تظاهر است. ب) شیطان می گوید: کم عقلی و بی عفتی بهتر از ریاکاری و خود فریبی است. ج) شیطان، سنبل انتقام جویی است، نه گرداندن آن طرف صورت. (اشاره به رفتار محبت آمیز مسیحیان دارد.) د) شیطان، انسان را با دیگر حیوانات کاملا همانند می داند، گاه بهتر و اغلب بدتر از آن حیوانی که بر چهار دست و پا راه می رود. ی) شیطان، تمام آنچه که گناه نامیده شده، مایه ی خرسندی، مسرت روانی، آرامش فکری و عاطفی می داند

در برخی منابع به ۱۱ و برخی دیگر ۲۰ قانون، برای شیطان پرستان اشاره شده است. در اینجا به ذکر چند قانون بسنده می کنیم:

الف) اگر مهمانی در محل استراحتت است، که تو را می رنجاند، او را مورد ستم خویش قرار ده، بدون هیچ رحمی.

ب) به هیچ حیوانی غیر انسان صدمه نزن، مگر برای غذا یا دفع حمله اش.

پ) شادی را در پیروزی بجویید نه در صلح ت) همواره برای بیشتر، تلاش کنید. پیروزی، پایانی ندارد.

ج) بمیرید، به جای آنکه تسلیم شوید. ر) خون یک جاندار بهترین است، از برای آبیاری دانه های یک زندگی جدید.

د) هیچ چیز زیبا نیست به جز انسان، ولی زن، زیباترین موجود در جهان است.

ی) هر آن چیز که عظیم است، بر فراز اندوه بنا شده است.

۶ـ آنتوان زندرلوی و (مرلین مِنسون)

۱ـ ۶) آنتوان زندر لوی

آنتوان، در یازدهم آوریل ۱۹۳۰م متولد شد. نام اصلی اش «هوارد استانتون لِوی» است. وی در سن شانزده سالگی به همراهی گروه سیرک، خانه را ترک می کند. روحیه ی مهربان و خو گرفته وی با حیوانات، به او کمک می کند، تا از تربیت کنندگان مشهور شیر شود. بعد از مدتی برای نمایش زیبایی اندام، به یکی از باشگاههای زیبایی اندام در کالیفرنیای جنوبی می رود و در همین باشگاه با «مرلین مونرو» آشنا می شود و با او ازدواج می کند. در سال ۱۹۱۵ نیز با دختر چهارده ساله ای به نام «کارول لانسینگ» ازدواج می کند. از همسر دوم صاحب دختری به نام کارلا در سال ۱۹۵۲م می شود. لوی در همین سال به عنوان عکاس پلیس سانفرانسیسکو مشغول به کار شده و با بخش ناپسند کارهای بشر، یعنی قتل و بزه کاری و تجاوز به عنف، آشنا می شود. لوی می گوید: تجربیات همین دوره باعث شد، تا منکر خدا شود. لوی در خانه بزرگی که به نام «خانه ی سیاه» معروف شد، زندگی می کرد و در همین خانه، جلسات هفتگی خود را بر پا می نمود و به امور رازآلود و موضوعات سیاهی مانند؛ خون آشام ها، آدم های گرگ صورت، شکنجه گری و جنون می پرداخت و از هر نفر ۵/۲ دلار دریافت می کرد. بعد از آن در سال ۱۹۶۶م کلیسای شیطان را بنا می نهاد و چهره مشهور محلی می شد. یکی از آلبوم های موسیقی وی، «شیطان به تعطیلات می رود» نام دارد. لوی تا زمان مرگ روی کتاب خود با عنوان، «شیطان سخن می گوید» کار کرد، این کتاب در سال ۱۹۹۸م با مقدمه ای از اسقف اعظم کلیسای شیطان، «مارلین منسون» به چاپ رسید.

۲ـ ۶) مرلین منسون

مارلین متولد پنجم جولای سال ۱۹۶۹م و نام واقعی اش «برایان وارنر» (Brain warner) است. او در خانواده ای متوسط در کانتون زندگی می کرد. پدر او در جنگ و یتنام شرکت داشته و از نظر جسمی و روانی مورد آسیب واقع گردید. پس از تولد مارلین، دکترها و روان شناسان ارتش، از سلامت جمسی او (مارلین) تعجب کردند. نکته ی جالب اینکه مارلین در یک مدرسه مذهبی (مسیحی) تحصیل می کرد و در سن ۱۸ سالگی به فلوریدا رفت تا شروع به نوشتن داستان و شعر کند، بعد از آن با شخصی به نام «scott mithell» ملاقات کرد، که در آن موقع برای گروهی گیتار نواخت. زندگی هُنری مارلین منسون از آن زمان آشنایی آغاز شد. منسون خواننده ای است که در دهه نود با صدای سازهایی که بیشتر به صدای اوراح شبیه بود، سبک تازه ای را به دنیای موسیقی معرفی کرد. موضوعات اصلی اشعار مارلین منسون « Satanism , sex » می باشد. موزیک هایش در برخی از شهرهای انگلستان ممنوع است، چون اغلب کنسرت هایش لختی و غیر قانونی می باشد. مرلین منسون در بازی کامپیوتری که در سال ۲۰۰۵ عرضه شد، در نقش یکی از شخصیت های داستان به نام Edghr، صحبت می کرد. پایه گذاران شیطان پرستی، افرادی غیر عادی، هم جنس باز، اهل شهوت رانی افراطی و سایر زشتی ها هستند که حتی رفتارهای آنها در انگلیس و کشورهای غربی نیز مورد اعتراض و نفی قرار گرفته است.

۷ـ موسیقی شیطانی متال وراک

شیطان پرستان به دو طرق مختلف به تبلیغ و معرفی مکتب خویش می پردازند. ولی شاید هیچ کدام اثر گذارتر از موسیقی نباشد. شاعران و خوانندگان شیطانپرست، با گزینش کلمات و کمک گرفتن از آلات موسیقی مهیج، تلاش در تفهیم واژگان کلیدی مکتب، در ذهن و ضمیر ناخودآگاه شنوندگان، دارند. خوانندگان متال وراک مدام در آهنگ های خود این واژه ها را به کار می برند: به جهنم خوش آمدید سرودی از جهنم محکوم به جهنم تو جهنم بسوز شاهزادگان جهنم نگهبان جهنم می خواهم به جهنم بروم زنگ های جهنم….. در حین اجرای کنسرت، مرام خود را ابراز و مهر تأیید بر افکار نامشروع خویش می زنند. با تمام تنوعی که در سبکهای موسیقی خویش دارند، ولی همگی بر یک اصل توافق دارند و آن، «شیطان» است. گروه شیطان پرست موسیقی راک، طبق نوشته هایش، نفس و زندگی خویش را به شیطان سپرده و شیطان را چون خدای خود می پرستند. آنها در بیانیه های خود اعلام می کنند؛ شیطان به آنان قدرتی داده، تا به وسیله ی آن قدرت، معجزه اتی انجام دهند. یکی از آن معجزات، خودکشی اشخاصی است که برای شنیدن کنسرت این گروهها در محل حاضر می شوند؛ در بررسی روزنامه ها و رسانه ها می توان نمونه جنایات و خودکشی فزاینده ی شنوندگان و بینندگان این کنسرت ها را به صورت نمودار غیر عادی کشتار، تجاوز به عنف، استفاده ی مرگ آور از مواد مخدر مشاهده کرد. میانگین خودکشی یا صدمه رساندن شدید به خود برای گروه شیطان پرست پینک فلوید، به پانزده تا بیست نفر، بعد از هر کنسرت می رسد. مرگ های زود هنگام، خودکشی، قتل، مواد مخدر و زنا و… فرجام موسیقی پاپ، راک و هوی متال است. در موسیقی راک، زخمی کردن تبدیل به امری رایج شده است. اعمال دیوانه وار و خشونت آمیز، خود زنی از اعمال عادی هواداران و مروجان این نوع موسیقی های شیطانی است. مثلاً پس از شنیدن صدای گوش خراش هوی متال، جوانی، مادر خود را می کشد، سپس به خود زنی و آخر سر خودکشی می کند. بر پایه آمار منتشره در غرب از هر هفت نفر جوانی که به موسیقی راک گوش می دهند، یک نفر خودکشی می کند. تشویق به مواد مخدر، الکل و کارهای ناباب، دیگر یک امر عادی است. اصرار بسیار زیادی دارند به روابط نامشروع؛ یکی از هواداران راک می گوید: راک به خاطر زن است و من در مدت یک سال با پیش از دو هزار زن رابطه ی جنسی داشته ام. در همین رابطه دویست نوع بیماری مقاربتی در میان مردم آمریکا، به خاطر ارتباط جنسی، ناشی از تأثیر موسیقی شیطانی رواج دارد. گالت یکی از ستارگان موسیقی شیطانی، مراسم سکس خود در شو مشهورش را با این مطلب به پایان می رساند: جلال و ستایش تا ابد از آن توست ای شیطان ! لذا روح من روزی در زیر درخت نیک و بد آرام می گیرد. چندین جوان پس از شو مذکور خودکشی کردند. برای آشنا شدن با اشعار شیطان پرستان، قطعه ای از آن را در زیر بیان می کنم:

تاریکی…. قلب خون آلودم را در آغوش می گیری Aniting our tear ful eyes رویاهایم… چشمان اشک بارمان را متحد می کند…. فریبنده Enchanting در شب…. ابلیس را در اشک هایم می بوسم. Atnight …. I kiss the serpent in the tears برای سالها…. غم های تو سوگواری من است. For years …. The sarrow I”ve mourned گوش کن به صدای گریه فرزندان ماه من Har ken my moon child cry که آرزوی شی دیگر را دارند Yearning for another night ماتم مورد علاقه من Mourning my once beloved هیپونیزم و تاریکی Mez maized and raven dark جادوگر زندانی شب My pake enchantress of thee night از آخرین شمع سوزانم At last my candle”s burning down ماه پاییزی سیاه غم انگیز می درخشد The winter moon is shining bleak جادوگر من برای تو For the my encbantress رویاهایم را فریب بده Enchating all my dreams زیبا و سیل اشک هایش Abeauty and her flood of tears سقوط شب قلب مرا در آغوش می گیرد Night fall embrace my heart جادوگر شب های من My pale enchantress of the night من تو را آرزو می کنم I desire the با ترس با تو قدم می زنم…. به سوی خاک Fear ful I walk with thee …. Through dusk به سوی بادهای گمراهی…. او زیباست Through winds of loss …. Her beauty and her طوفان در آغوش می گیرد قلب خونین مرا Flood embrace my blecding heart با اشک سقوط می کنم با تو…. در آخر Tear ful I full with thee … at last مرا راهنمایی کن به جایی که سایه هایت بخش می شوند Lead me there to where thy shadows cast آنها می رقصند در مخمل از دست رفته ی تاریکی They dance in velvet darkness last بر خیز ای ماه غمگین Rise …. Bleak winter, full moon برخیز… Rise …

۸ـ شیطان و صهیون در ایران

شیطان پرستی یک مکتب کاملا منحرف، با قدرت جذب کنندگی بسیار بالا در بین جوانان، هدیه ای از طرف یهودیان به عالم می باشد. آنان که آقایی جهان را در سر می پروراند، تنها مانع را در مقابل خویش، ادیان آسمانی و تمام عقاید پاکی که جهان را به صلح و آرامش، و دعوت به خویشتن داری در مقابل گناهان می کند دیدند. پس عزم را جزم کرده، تا با آوردن مکتبی به ظاهر زیبا و فریبنده، بر روی نقاط ضعف انسانها اثر گذاشته و آنها را از دست انسانیت رهایی بخشیده و خویش را راهبر و مرشد آنها معرفی کنند. به گفته ی خیلی از اندیشمندان، یهود و به خصوص صهیونیسم، در نیل به اهدافش تا به حال بسیار موفق بوده است. هر فکر و عمل پلیدی که در قالب یک شرکت، یا یک سیستم هدف مند و منظم در عرصه ی جهان مشغول به فعالیت بوده، محال است، یک فرد یهودی رئیس آن شرکت نباشد، و یا به طور مخفیانه از طرف جامعه یهودیان حمایت نشود. بنیان گذار فرقه ی شیطان پرستی یک یهودی از خاندان لوی به نام آنتوان لوی است، که در کلیسای شیطانیش، مناسک جنسی جایگاه خاصی دارد. رقص ها و کارهای جنسی از طریق گروههای شیطان پرست، مثل متالیک در سطح عموم رواج داده می شود. صنعت سکس و بازرگانی تن، که در ردیف سود آورترین تجارت های جهان است، به همراه صنایع مشروب سازی، قاچاق مواد مخدر، قمار و صنعت سینما در انحصار یهود است. شبکه وسیعی از کلوپ های شبانه و فاحشه خانه ها توسط «ویلیام ساموئل رز نبرگ» مشهور به «بیلی رز» که از یهودیان مهاجر به آمریکا است، تأسیس شد. غول صنایع مشروب سازی، یهودی مهاجر، «ساموئل برو نفمن» است، که امروزه دفتر مرکزی کمپانی مشروبات الکلی برو نفمن ها به نام «سیگرام» در نیویورک است، و در ۱۲۰ کشور جهان شعبه دارد، که فروش سالانه آن بیش از یک میلیارد دلار است. سلطان دیگر دنیای پنهان شخصی است یهودی، به نام «روچلید» که بزرگترین امپراطوری قمار را در ایالات متحده ایجاد کرد. او در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی سرمایه گذاری عظیمی نمود. اولین فیلم تاریخ سینما که در آن حریم اخلاق شکسته شد «ماه آبی است» نام دارد، که توسط یک یهودی به نام «اتو پرمینگو» در سال ۱۹۵۳ م کارگردانی شد و برای اولین بار واژه هایی مانند «آبستن و باکره» را به کار برد. سه سال بعد همین کارگردان یهودی، فیلم «مردی با دست های طلایی» را عرضه کرد و یک تابوی اخلاقی دیگر را شکست، او برای اولین بار به نمایش اعتیاد هرویین پرداخت. پرمینگر در فیلم بعدی اش در سال ۱۹۵۹ م برای نخستین بار، صحنه ی تجاوز جنسی را به نمایش در آورد. این گوشه ای از خدمات یهود به جهان است. شیطان پرستی، که ساخته ی یک صهیونسیم یهودی است، در حال نفوذ به مرزهای ایران است. هر چند در ایران کلیسا و پایگاه مشخص و رسمی ندارند، ولی از همان طریق دوم یعنی پشتیبانی و ساپورت دوستان خویش در کشور سعی در جذب و به دام کشیدن جوانان دارد. بنابر اسناد بر ملا شده، سال گذشته حدود ۸ میلیون دلار آمریکا، به حساب رابطی در ایران واریز شد؛ که بین گروههای شیطان پرست در شهرهای مختلف ایران توزیع گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات، نزدیک به ۷۰ فرقه ی شیطان پرست در کشور شکل گرفته است و تعداد اعضای این گروهها در برخی از شهرها بالغ بر ۲ هزار نفر می باشد. گروهای موسوم به شیطان پرستی در صدد نفوذ به دانشگاهی بوده و با استفاده از فضای ملتهب کنونی دانشگاه ها در حال تبلیغ برنامه های خویش هستند. شیوه های تبلیغ و ترویج این گروه به چند طریق می باشد: الف) در فضای مجازی اینترنت، با بیش از ۷ هزار سایت و بلاگ شخصی. ب) ترویج و تبلیغ موسیقی متال، رپ و راک در بین جوانان. بعضی از جوانان فکر می کنند، فقط صورت ظاهری موسیقی بر ایشان مهم است و کاری به معنا و مفهوم اشعار ندارند، ولی با کمی دقت در اشعار و سعی ایشان در القاء کردن یک موضوع مشخص در همه ی اشعار (شیطان) و با کمی دقت بر روی اثر گذاری موسیقی، در ضمیر ناخودآگاه انسان، مشخص می شود هدف خوانندگان این موسیقی چیست؟!! ج) ترویج علائم و نمادها: در بخش پوشاک جوانان، بسیار موفق هستند. کمتر لباسی می توان یافت، که مروج غرب یا شیطان پرستی نباشد، نصب بعضی از نمادها بر روی ویترین مغازه ها، یا برچسب هایی که در آنجا به فروش می رسد و استفاده ی آنها توسط جوانان بر روی کتابها یا خودروها خویش، خود به عنوان تبلیغی بر ای گروه شیطان پرستی محسوب می گردد. د) برگزاری مجالس شهوانی: پارتی های شبانه، جشن رپ ها یا مراسم فارغ التحصیلی و مهمانی های خاص دوستانه، با شرکت اعضای جدید در این مراسم و جذب آنها توسط گروههای شیطان پرست، در پی پایه ریزی گروه شیطان پرستی در ایران هستند.

۹– نقد مولفه های مکتب

بر اساس آداب و مشترکاتی که بین ما ایرانیان وجود دارد و هنوز پیوندمان با سنت و فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی نگسسته است، نیازی بر نقد این مکتب نمی بینیم. با بیان دیدگاه شیطان پرستان و آگاهی از عقاید ایشان، خطر چنین گروههایی برای ما به وضوح روشن می گردد. اما براساس اصل عقلی، شاید خواننده ای باشد، که به دام این گروه گرفتار شده است، بر حسب وظیفه چند نکته ی اساسی و پیامد همراهی این گروهها را یاد آور می شویم:

 • همانطور که اشاره شد مکتب ساختگی شیطان پرستی، توسط لابی صهیونیسم های یهودی راه اندازی و پشتیبانی می شود. تنها دلیلشان، تسخیر روح تمام جوانان و سر کردگی عالم، است. با تصویب و صرف مبالغ هنگفت و به خدمت گرفتن خوانندگان و هنر پیشه گان معروف و راه اندازی سبک های مختلف موسیقی و در پی اش انتشار سی دی و مجلات و پارتی ها سعی در پر کردن خلاء روحی جوانان شرق و غرب دارند.
 • با پی بردن اساتید و روانشناسان صهیون، همیشه افرادی د ر عالم وجود دارند که اهل تعقل نبوده و به دنبال هوا و هوس می باشند. با شناسایی این افر اد و تشویق به ارضاء شهوت جسمی شان، روحشان را مورد تسخیر خویش قرار داده و اهداف خویش را از طریق این افراد، پیش می برند.
 • سران و اسقف های شیطان پرست و به تبعشان خوانندگان شیطان پرست تنها در پی تفهیم یک چیز به هواداران خویش هستند، اینکه دینای یک شیطان پرست یک دنیای کثیف و سرشار از بدی ها است. پس نمی شود فرد شیطان پرست باشد و در چنین دینایی زندگی کند و پاک باشد و به کاری دست نزند. از این راه به اعضا تلقین می کنند شما هم مشغول به کثافت کاری شوید تا زمان مرگ، تنها راه خلاصی از دنیای کثیف مرگ است و چه راهی بهتر از خودکشی؟!
 • یک شیطان پرست باید بداند که اساس عالم بر پایه ی دروغ شکل گرفته و همه ی باورهای انسانها ریشه در دروغ دارد. پس نمی شود راست گفت، اگر هم حرف راست بزنید، کسی حرف شما را باور نمی کند. در شیطان پرستی هر چیز، منفی اش درست است. هر کسی را گفتند، آدم خوبی است، او بدترین آدم ها است. بهترین کار، نزد مردم است.
 • در شیطان پرستی یک قانون کلی وجود دارد. «دیدن» فقط نگاه کن، بدون تعقل به درستی و نادرستی اعمال نگاه نکن. هر چه پیشوایان انجام دادند درست است. فقط تکرار کن و تعقل نکن. لازم نیست به حق و حقیقت اعمال دست پیدا کنی. فقط به خودت نگاه کن و عمل کن هر چه که خوشت می آید….
 • شیطان پرست ها در پی راه اندازی اخلاقی جدید برای جهنمیان می باشند و آن اخلاق قوم لوط است. اعمال زشت قوم لوط را ترویج می دهند و روز به روز در جوامع غربی شاهد طلب هم جنس خواهی بی سابقه ای هستیم. در اکثر کشورهای آزاد به صورت قانون در آمده ازدواج هم جنس گرایان. و صد تأسف که سردمداران آقایی جهان، (آمریکا، انگلیس و کلیساها) با حمایت خویش از این گروهها، آنان را در نیل به اهدافشان جسورتر می نماید. نشانه شیطان پرستی، دیگر سمبل، صلیب وارونه و ستاره پنج پرو….. نیست، بلکه تجاوز، قتل و به ویژه تجاوز به کودکان و دختران باکره به همراه قتل آنان می باشد.
 • آمار روز افزون جنایت در آمریکا و کشورهای اروپایی زنگ خطری برای ایران و شیوع بیماری شیطان پرستی در بین جوانان است. هر روز درذوب؛ خبر می رسد؛ جمعی از شیطان پرستان دستگیر شده که نوجوانان و کودکان را وحشیانه مورد تجاوز قرار داده و با ساتور تکه تکه می کردند. استفاده افراطی از مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص های روان گردان و انرژی زا، استفاده و استعمال آلات مصنوعی، خوردن ادرار و مدفوع و…. ، معجونی از بیماری های روحی، روانی و جسمی، به خصوص بیماری ایدز را برای شیطان پرستان به ارمغان می آرود. •

راهکارهای مقابله ما

هیچ راهی نداریم جز آنکه عرفان اسلامی را به جوانان خویش پیشنهاد کنیم و دست از این راز گونه بودنش بکشیم. پنجاه در صد راه مقابله شناخت عرفان کاذب است، پنجاه در صد دیگر، پیشنهاد عرفان جایگزین است. نمی شود به جوان گفت این بد است، آن بد است، باید راهی پیشنهاد داد تا روح تشنه ی جستجو کنندگان سیراب گردد. البته نباید ا ز عوامل روانی این حرکت غافل ماند.

 • الف) حرف و عمل عاملان و توصیه کنندگان یکی باشد تا تأثیر خود را بگذارد.
 • ب) توصیه به تفکر در فضای حاضر کشور از مهمترین عوامل اثر گذار است. تعصب غلط مبارزه با تفکر در قالب فلسفه و تفکر فلسفی برداشته شود.
 • پ)عرفان و حرف های عرفانی به میتینگ های سیاسی وارد نشود و به عنوان تقدس و روحیه ی عرفانی، به عنوان ابزاری در خدمت سیاست قرار گرفته نشود. (استفاده ابزاری اشخاص از عرفان، برای پیشبرد سیاست خویش، هم سیاست را خراب می کند و هم عرفان را)
 • ج) احساسی نشدن و قوانین بازی را رعایت کردن، هر جا بوی توهین به مرام های مختلف در حین انتقاد شنیده شود ناخودآگاه مخاطب در پی واکنش و دفاع از عرفان مورد نظر بر می آید.
 • د) اثبات حق، نه اثبات خود: از مهمترین عواملی است که در نقد مکاتب معنوی، باید رعایت شود. گاهی اوقات افراد، در پی انتقاد، هدفی دیگر را دنبال می کنند و آن اثبات خود است نه حق، که نا خود آگاه مخاطب متوجه شده و در پی جبهه گرفتن ولو در مقابل کلام حق بر می آید.

منابع

 • شایگان، داریوش، ۱۳۵۲٫ آسیا در برابر غرب. تهران. موسسه باغ اندیشه. چاپ دوم، ص ۱۳٫ . اوشو، ۱۳۸۲٫
 • اینک برکه ای کهن. ترجمه سیروس سعدوندیان. تهران. انتشارات نگارستان کتاب. ص ۱۱٫ .
 • قنبری، آیت، ۱۳۷۸٫ نقدی بر امانیسم و لیبرالیسم. قم. نشر فراز اندیشه. ص ۴۱٫ . اوشو، ۱۳۸۱٫
 • ضربان قلب حقیقت مطلق. ترجمه مرضیه شنکایی. تهران. انتشارات فردوس. ص ۴۰۶٫ .
 • کاستلز، مانوئل. ۱۳۸۵٫ عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمه قدرت هویت. تهران. نشر طرح نو. چاپ پنجم، ج ۲ ص ۱۸۸٫ .
 • اینک برکه ای کهن. ص ۱۹٫ . تونجی، محمد، ۱۳۸۰٫ یزیدیان یا شیطان پرستان. ترجمه احسان مقدس. تهران، انتشارات عطایی، چاپ اول، ص ۲۰٫ .
 • آیتی، عبدا لحسین، ۱۳۲۶٫ کشف الحیل. تهران. نشر طباطبایی، چاپ ۶٫ ج ۲، ص ۶٫ .
 • کریمی، حمید، ۱۳۸۸٫ جهان تاریک. قم. ناشر بوستان کتاب، چاپ اول. ص ۲۵٫ . همان.
 • یزیدیان یا شیطان پرستان. ص ۱۲۵ ـ ۱۷۶٫ . همان. کشف الحیل. ص ۲۷٫ .
 • جهان تاریک. ص ۴۰٫ . همان. ص ۴۴٫ . همان. ص ۴۶٫ . www.Satanc8.blogfa.Com. . www.xekiaz1000.blog.Com. جهان تاریک. ص ۴۸ ـ ۵۷٫ . همان. ص ۱۲۶٫ . همان. ص ۹۵٫ سایت باشگاه اندیشه
 • سایت سراج اندیشه http://www.serajnet.org

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.