فرقه پژوهی

این روزها دولت رژیم اشغالگر در شرایط بدی است و هشدار فروپاشی حتی از زبان صهیونیست‌های درون اسرائیل هم شنیده می شود.

با حمله غافلگیرکننده و کوبنده مجاهدان مسلمان فلسطینی به سرزمین های اشغالی از طریق غزه،  و تحمیل شکستی سخت و درد آور برای این رژیم تارعنکبوتی، جهانیان و بوِیژه مسلمین منطقه به عینه دریافتند این رژیم کودک کش و تروریست صهیونیست چقدر شکننده و در حال زوال است. این اولین بار است که از زمان تأسیسن این رژیم جعلی طی هشتاد سال اخیر، مجاهدانی موفق می شوند اینچنین شجاعانه و قهرمانانه به عمق سرزمینهای اشغالی نفوذ نمایند و مناطق مجاور غزه به عمق حداقل بیست کیلومتر(20) را پس بگیرند و ضمن پاکسازی منطقه، کلیه پایگاههای دفاعی رژیم جعلی را تسخیر و نیروهای آن را به اسارات درآورند و بیش از صد اسیر را نیز به داخل سرزمین مبارزین قهرمان غزه منتقل نموده و صد ها تن از غاصبین تروریست را نیر مجروح یا به هلاکت برسانند.

این تهاجم حساب شده و با تدبیر جبهه مقاومت اسلامی فلسطین، به قدری غافلگیرکننده، حیدری و برنده بوده که علی رغم گذشت 24 ساعت از این تهاجم شجاعانه، هنوز رژیم صهیونیستی نتوانسته برآورد دقیقی از کشته ها، تلفات وارده و اسرای خود، خرابی استحکامات و تسلیحات خود و برآورد و ارائه نماید.

آری به فرموده سید مقاومت، سید حسن نصرالله (ایده الله تعالی)، این رژیم از تار عنکبوت هم سست تر است و با ادامه مبارزات جبهه مقاومت اسلامی در منطقه و مجاهدان فلسطینی می رود که انشاءالله عمر این رژیم جعلی و تروریست به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی به بیست سال دیگر هم نرسد.

حال با توجه به این وضعیت رو به افول و زوال رژیم غاصب فلسطین، وضعیت همپیمانان آن مثل فرقه ضاله بهائیت چگونه خواهد بود؟

 به نظر می رسد کیفیت و چگونگی این وضعیت از زبان رهبران گمراه و ابله این فرقه جعلی دست ساخته استعمار بهتر قابل تحلیل است. خانم روحیه ماکسول «عضو شورای سرپرستی بهائیت (۱۹۵۷_۱۹۶۳) عنوان می کند: «بهائیت و اسرائیل، حلقه‌های یک زنجیرند». این جمله روحیه ماکسون به خوبی و شفاف و صریح  حاکی از گره خوردن سرنوشت تشکیلات بهائیت با دولت اسرائیل می باشد. بطور قطع همچنانکه انشاء الله رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل رو به زوال است، فرقه ضاله بهائیت نیز ظعم تاثیرات این زوال پذیری اسرائیل را دیر یا زود خواهد چشید. دور نیست روزشمار پایان تشکیلات بهائیت نیز از درون این فرقه به صدا در آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.