فرقه پژوهی برداشت شده از بهائیت در ایران

در ادامه مخالفت بهائیت علیه اسلام و احکام اسلامی خصوصا موضوع حجاب، سایت «آسو» 10 تیر مقاله «زنان پیشگام مخالف حجاب؛ مبارزه برای بازپس‌گیریِ صدا و چهره‌ی زنانه» را منتشر کرد که ابتدا به معرفی کوتاهی از «طاهره قرهالعین» بابی پرداخته سپس هنجارشکنی وی را آغازی برجنبش زنان معرفی می‌کند. نویسنده در ادامه با ذکر نام چند زن که با سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی، موسیقی، خوانندگی یا حوادث اجتماعی نظیر مشروطه با احکام اسلامی و حجاب مخالفت کردند، مختصری از فعالیت آنها در این زمینه را بَزَک شده بیان می‌کند.

جنبش زنان در جامعه ایران تنها با پشتوانه اسلامی، فرهنگ غنی ملی و نیازهای واقعی جامعه رشد و بالندگی داشته و سبب شکوفایی استعداد دختران این سرزمین می‌شود که نتایجی عالی خواهد داشت. امّا بهائیت با مبارزه علیه حجاب در ایران به دنبال سلب حیا و عفت از زنان ایران و در نهایت بهره‌برداری از فضای آن در راستای اهداف استعمارگران غرب است.

برخی از اهداف کوتاه مدت تشکیلات بهائیت در تکرار تبلیغ علیه حجاب و بی عفتی در جامعه ایران، موارد ذیل است: مبارزه با عقاید و نمادهای اسلامی، حذف سنت‌های قومی و تاریخی، تهی کردن جامعه از فرهنگ ناب اسلامی، ایجاد درگیری‌های مذهبی و عقیدتی، ممانعت از پیشرفت واقعی زنان در کشور، ایجاد فضا جهت پذیرش باورهای غلط بهائی، جذب بخشی از جامعه که با مسائل اسلامی مشکل دارد.

منبع: پایگاه خبری مفاز