صهیونیسم و بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

«جنبش مبارزه با یهود‌ستیزی» (مرکزی برای حمایت از صهیونیسم در آمریکا)، 28 خرداد 1402 در توئیتی از کمپین بهائیت موسوم به «داستان ما یکی است»، حمایت کرد. این مرکز صهیونیستی داستان بهائیت در ایران را الگویی برای مقاومت زنان در جهان معرفی کرد. «مرکز تشکیلات بهائیت در سازمان ملل(BIC)»  نیز ضمن بازنشر فوری توئیت مذکور از این مرکز صهیونیستی تشکر کرد. تشکیلات بهائیت همواره پیوند میان صهیونیسم جهانی و این فرقه را انکار می‌کند. این در حالی که سال‌هاست این ارتباط آشکار شده و حمایت مرکزی صهیونیستی از بهائیت و عکس‌العمل فوری تشکیلات بهائی به این حمایت، نشان از این پیوند عمیق میان آنها است که در این ارتباط مصاحبه سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی با خبرنگار رادیو فردا ارائه می گردد:

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی – مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا – بهار 1402

سوال: نظر شما در مورد موضوع فلسطین و اسرائیل چیه؟

پاسخ: جامعه بهایی هیچ نظری ندارد میشه گفت. و در نظر ما این هر فردی هر شخصی هر کشوری، اونجوری که بخواد و با حقوق بشر کامل زندگی بکنه.

سوال: یعنی شما هیچ نظر سیاسی در این مورد نمی دید؟

پاسخ: نخیر

این در حالی است که تقریبا تمام کشورهای دنیا در سازمان ملل (غیر از چند کشور معدود) رفتارهای رژیم کودم کش صهیونیستی اسرائیل را در قبال حداقل رفتار با مردم مظلوم فلسطین اشغالی محکوم می کنند و این موضوع تابحال بارها در سازمان حتی به اصطلاح ملل اتفاق افتاده است، یعنی رفتار رژیم کودک کش و اشغال گر اسرائیل آنقدر وحشیانه و مخالف حقوق بشر است که حتی بانیان اروپایی آن نیز به محکومتیش رأی داده اند (آش اینقدر شور شده است).

 با تشکر از خ.ک