شهادت کودک فلسطینی

فرقه پژوهی

به دنبال تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیل به خودروی پدرهیثم ،وی به شدت از ناحیه سر و پدرش از ناحیه کتف و دست زخمی شد. گفتنی است این حادثه در حالی رخ داد که پدر شهید قصد داشت وسیله نقلیه خود را به همراه نوزاد از خانه که نزدیک پاسگاه اشغالی در ورودی روستای نبی صالح در رام الله است برای دیدار یکی از بستگانش ترک کند. جمعیت زیادی از رام الله و البیره از پیکر شهید تمیمی استقبال کردند و مراسم تشییع پیکر این شهیدی در روستای نبی صالح برگزار شد.

نکته قابل تأمل در این خبر اینکه فرقه ضاله بهائیت که داعیه تساوی همه افراد بشر و حقوق بشر را دارد در قبال این جنایت هولناک رژیم کودک کش صهیونیست سکوت کرده و هیچگونه موضعی اتخاذ نکرده است. چه بسا با توجه با سابقه تروریستی،آدم کشی و کشتار این فرقه ضاله، در اقدامات تروریستی رژیم کودک کش اسرائیل شریک باشد.

العالم