فرقه پژوهی برداشت از موسسه مطالعاتی فرقه شناسی معراج خرد

یک کانال بهائی در تلگرام با انتشار عکس نوشته‌هایی با توهین به مقام مادر هشتک « نه – به تقدسگرایی- مادران» را منتشر کرد. زن و مادر در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و بر احترام ویژه و تقدس مادر بسیار سفارش شده است. تشکیلات بهائیت که ادعا دارد زن در این فرقه مقامی برتر و جایگاهی والاتر از زن در اسلام دارد باید پاسخ دهد که چگونه پیروانش در کمال وقاحت با توهین به مادر تقدس این وجود نازنین را زیر سوال می برند.

آیا چنین اقدامی در راستای هتک حرمت عقاید و آموزه های اسلام نیست؟

توهین کانال فرقه ضاله بهائیت به مقام مادر از نگاه واقعی سران بهائیت به این گوهر تابان نشات می گیرد؛ آنجا که زن جز ابزاری برای پیشبرد اهداف فرقه نیست. این در حالی است که رسانه‌های وابسته به تشکیلات فرقه ضاله بهائی تلاش می کند تا یک چهره مثبت از نگاه فرقه، به مقوله زن ارائه دهد اما حقیقت در پس پرده ای است که برای اهل بصیرت و فکر هویدا می شود.