فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله «نازیلا قانع» گزارشگر بهائی آن در أمور آزادی مذهب یا عقیده، ۲۵ فروردین در بیانیه‌ای مطبوعاتی، به اجرای قوانین حجاب در ایران اعتراض کردند.

با گسترش هنجارشکنی درباره حجاب پس از آشوب‌های اخیر، از ۲۶ فروردین، قانونی جهت حفظ حرمت افراد و رعایت مسئله حجاب اجرا شد .امّا پیش از اجرا، حملات وسیعی علیه آن آغاز شد و عناصر تشکیلات بهائی برخلاف ادعای دروغ اطاعت از قوانین کشورها، از نخستین مخالفان آن بوده و با ایجاد شبهه علیه قانون رسمی کشور موضع گرفتند.

حضور «قانع» همراه گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه مذکور و تعبیر آن به «نماد آزار جنسیتی»، نشان از انتشار دیدگاه تشکیلات بهائی توسط سازمان ملل دارد. انتشار وسیع این بیانیه در رسانه‌ها نیز از طرحی شوم جهت ایجاد فتنه و فشار به کشورهای اسلامی از جمله ایران حکایت دارد.

واکنش کارشناسان سازمان ملل علیه قانون رسمی کشورهای اسلامی و سکوت در قبال قوانین و اعمال ضد دینی آنها توسط کشورهای اسلامی، موجب جسورتر شدن این عناصر شده و سعی خواهند کرد از ابراز بین المللی علیه کشورهای اسلامی بیشتر استفاده نمایند.

 

 

با تشکر از سرکار خانم  س.ن