فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

«راشل بیانی» نماینده بهائیت در اتحادیه اروپا و «دیان علایی» نماینده بهائیت در سازمان ملل، دهم اسفند با انتشار فیلمی از «لئوپولدو لوپز گیل» نماینده پارلمان اروپا در حساب توییترشان، مدّعی شدند که تمام اعضای پارلمان اروپا ضمن پیوستن به فراخوان جامعه بهائی، خواستار آزادی «مهوش ثابت» و «فریبا کمال آبادی» دو مجرم بهایی شده‌اند.

فارغ از بحث صحّت این ادّعا، انتشار مکرر چنین مطالب از سوی تشکیلات بهایی و نمایندگان آن در سازمان ملل و اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که بهائیت به دنبال کسب حمایتهای بین المللی مثل پارلمان اروپا برای این تشکیلات است تا در مقابل اعمال مجرمانه آنها در ایران، هزینه های زیادی را به جمهوری اسلامی تحمیل نماید.

غرب همواره یکی از حامیان اصلی بهائیت است، امّا گاهی برای مصلحت خویش به خاطر میزان بالای سنگینی جُرم بهائیان، در این وظیفه اندکی کم‌رنگ ظاهر شده است.

با این وجود سران بهایی انتظار دارند که حمایت غرب از آنها بدون هیچ وقفه یا مصلحت‌اندیشی ادامه داشته باشد.

با تشکر از س-ن