رژیم غاصب اسراییل

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

مرکزیت فرقه ضاله بهائیت اعلام  کرد(1) نمایندگان و مشاورین این فرقه در کشورهای مختلف برای شرکت در گردهمایی این فرقه وارد شهر حیفا در فلسطین اشغالی شده‌اند. این تجمع، گردهمایی نمایشی است که هر پنج سال یکبار در مرکز اداری و روحانی جامعه بهائی در دل سرزمین مظلوم فلسطین و با حمایت همه جانبه رژیم غاصب و کودک کش اسراییل برگزار می‌شود. این تجمع و نشست در حالی در سرزمینهای اشغالی برگزار می گردد که جامعه جهانی حتی کشورهای اروپایی به ظلم و آدم کشی و غصب زمین، خانه و مزرعه فلسطینیان توسط رژیم غاصب صهیونیستی اذعان دارند. در این رابطه در دی ماه سال 1401سازمان ملل با اکثریت آرا پیش‌نویس درخواست فلسطین برای صدور حکمی قانونی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ماهیت حقوقی اشغالگری اسرائیل در سرزمین فلسطین از جمله قدس اشغالی را تصویب کرد(2). حال خیلی قابل توجه است که گردهمایی این فرقه در دل سرزمینی اشغالی و با حمایت همه جانبه رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی برگزار می گردد که خود، باطن پلید این فرقه دست ساخته را مشخص می نماید(کبوتر با کبوتر، باز با باز).

نکته بسیار قابل توجه و تأمل این مسئله، قرابت بسیار ریشه ای و اصولی رژیم غاصب کودک کش صهیونیستی با فرقه گمراه بهائیت می باشد که هر دو با سیاستگزاری دول استعمارگری مثل انگلیس در فلسطین اشغالی اسکان و یا حمایت شده اند. به وزان ضرب المثل مشهور فارسی که عنوان  می کند «از کوزه همان برون تراود که در اوست» این مسئله قابل تحلیل است که سرمنشا هر دو جریان به دول استعمارگر از جمله انگلیس برمی گردد. که این دولتها برای سلطه بر کشورها از این جریانات در راستای منافع خود استفاده می نمایند.

قرابت این دو جریان صهیونیستی و فرقه ای هر پژوهشگر و تحلیل گر منصفی را بطور روشن و صریح به این مفهوم می رساند که هر دو جریان برای مقابله با اسلام و حتی ادیان توحیدی در غرب خاورمیانه و شمال آفریقا طراحی و هدایت شده اند که البته بعدها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای شرقی مثل اندونزی (پرجمعیت ترین کشور مسلمان دنیا) و مالزی گسترش پیدا کرده است. چراکه از بررسی متون و آموزه های این فرقه و تحقیق در عملکرد تاریخی این جریانات براحتی این مسئله به طور صریح قابل برداشت می باشد.

پی نوشت:

1- وبسات جامعه خبری بهاییت

2- به گزارش خبرگزاری ایسنا، (10/10/1401) مجمع عمومی سازمان ملل بامداد (شنبه) با اکثریت آرا پیش‌نویس فلسطینی درخواست برای صدور حکمی قانونی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ماهیت حقوقی اشغالگری اسرائیل در سرزمین فلسطین از جمله قدس اشغالی را تصویب کرد. خبرگزاری معا گزارش داد، ۸۷ کشور عضو به این پیش‌نویس رای موافق داده و در مقابل 26 عضو با آن مخالفت کرده و ۵۳ کشور نیز در رای‌گیری شرکت نکردند.