مسیحیت تبشیری سکولار

فرقه پژوهی

کشیش هرمز یکی از رهبران مسیحیت تبشیری اینگونه بیان می دارد ” مردم ایران نیاز به تغییر رژیم دارند و آن ها از اسلام بیزار هستند! خواسته مردم ایران دموکراسی است اما مردم نمی دانند دموکراسی چیست ! ما می خواهیم دموکراسی را به مردم ایران آموزش بدهیم.  ”

این نوع تعلیمات در کلیساهای تبشیری یک رویه مستمر بوده که از سوی مبشرین و مبلغین مسیحیت صهیونیستی بازنشر داده می شود. در پاسخ به این ادعاها باید گفت :

اولا آماری که نشانگر نفرت مردم از اسلام و خدایشان باشد را شما از چه منبع و مدرکی استفاده کرده اید!؟ چطور به این راحتی ادعای خودتان را به تمام مردم ایران نسبت می دهید؟

ثانیا شما ادعا می کنید مردم خواستار دموکراسی هستند ولی اصلا نمی دانند که دموکراسی چیست! به نظر شما این یک توهین آشکار به مردم ایران نیست؟ مردمی که نفهمیده راه خود را انتخاب می کنند؟

و در انتها شما به عنوان یک مسیحی تبشیری می خواهید اسلام را از مردم ایران بگیرید و دموکراسی آمریکایی و نه حتی اروپایی را جایگزین آن کنید! اما ما می بینیم که خود مسیحیان تبشیری آمریکا با تمام وجود فعالیت های زیادی را در راستای دینی سازی دولت و به دست گرفتن حکومت هستند که قوانین آن برگرفته از دین باشد نه از دموکراسی با هر تعریفی که دارد!