فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

تشکیلات بهائیت برای سلطه بر ایران و تشکیل حکومت موهومش، نیازمند اجرای طرح تحول فرهنگی و دین زدایی از جامعه با هدف تغییر بافت جمعیتی است. لذاست که دشمن سیستماتیک خواندن بهائیت برای نظام اسلامی، دین و حتی هویت ایرانی، حرفی مستند و هشداری مهم است.

نهاد رهبری بهائیت تمام همت خود در طول سالیان متمادی را صرف ایجاد نظم جهانی بهائیت در دنیا کرده و از بهائیان خواسته تا برای تحقق آن بکوشند. سازمان بهائیت دو راهکار برای رسیدن به این هدف را آموزش و تبلیغ حداکثری در کنار توسعه جغرافیایی ترسیم کرده است.

در بخشی از پیام بیت العدل در سال 2011 م می‌خوانیم: «به منظور کمک به احبا در تفکر راجع به فرایند رشد در سطح محدوده جغرافیایی، مفهوم دو حرکت مکمل را بیان نمودیم… دوره‌های مؤسسه آموزشی به طور مداوم… پیشرفت محدوده جغرافیای… از طریق قابلیت جمعی برای به ظهور رساندن الگویی از زندگی منطبق با تعالیم امر مبارک… دوره‌های متسلسل اصلی به نحوی سازمان یافته‌اند که فرد اعم از اینکه بهائی باشد یا نه، در مسیری قرار می‌دهند که بر اثر تجربیات جامعه در ارائه دیدگاه نظم جهانی حضرت بهاءالله به نوع بشر تعیین می‌گردد.»(1)

در همین راستا، تشکیلات بهائیت در سال 2010 م، از پروژه توسعه اجتماعی اقتصادی خود رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که بر اساس آن، بر تبلیغِ توأم با توسعه اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. چنانکه در بند چهارده اساسنامه دفتر توسعه اجتماعی اقتصادی بهائیت osed، از این برنامه بهائیت سخن گفته شده است.(2)

اما لازمه رسیدن سازمان بهائیت به اهدافی نظیر جامعه سازی بر اساس مبنای بهائی و پایه گذاری نظم جهانی منطبق با فرقه خود برای ایجاد حکومت؛ اجرای مقدماتی نظیر استحاله فرهنگی، دینی و سیاسی در جوامع است. جامعه ایران هم که بهائیت آن را مهد خود می‌خواند، مهم‌ترین نقطه اجرای اهداف بهائیت در راستای وعده فتح اقالیم سبعه است.

از این‌روست که یکی از سایت‌های وابسته به بهائیت، هدف از آشوب‌های اخیر در ایران را نه فقط سرنگونی نظام، بلکه اسلام زدایی و دگرگونی فرهنگی برمی‌شمارد: «جنبش مردم ایران که چند ماهی از آن گذشته و جان‌های بی‌گناه بسیاری را قربانی کرده، یک جنبش صرفاً سیاسی و قصدش تنها واژگونی یک رژیم سفاک نیست؛ در کنار آن، دست‌اندرکار برانداختن عنصر اسلامی از هویت ایرانیان است… جنبش سیاسی ایران چه شکست بخورد و چه پیروز شود، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی هویت ایرانی در حال دگرگون شدن است.»(3)

آری؛ در واقع بهائیت برای فتح ایران، نیازمند اجرای همان تحول فرهنگی و دین زدایی از مردم است تا در تشکیل حکومت موهوم خود، با شکست مواجه نشود. لذاست که دشمن سیستماتیک خواندن بهائیت برای نظام، دین و حتی هویت ایرانی، حرفی مستند و هشداری مهم است. بهائیتی که بی سر و صدا و طی یک پروسه دقیق و برنامه‌ریزی شده، به دنبال فتح سرزمین و اشغال ایران به وسیله تغییر بافت جمعیتی است.

لذا به رغم تمایل برخی از بهائیان به مهاجرت، بیت العدل در اسرائیل، پیوسته بهائیان را به ماندن در ایران و اجرای وظایف حیاتی بهائیت دعوت می‌کند و بهائیان ایران را گنجینه جهانی سازمان بهائی می‌خواند: «نشانه قدردانی بیت العدل اعظم از خدمات و فداکاری‌ها و جانفشانی‌های یکایک بهائیان ایران، آنکه ایشان را گنجینه گرانبهائی برای امرالهی، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان خوانده، مایه افتخار و مباهات عالم بهائی نامیده‌اند.»(4)

پی‌نوشت:

1- پیام بیت العدل، عنوان: نقشه پنج ساله و پیشرفت مجهودات در بخش‌های چهارگانه آن، توسعه مؤسسه آموزشی و پیشرفت محدوده جغرافیایی، مورخ: 12 دسامبر 2011 م.

2- توسعه اجتماعی و اقتصادی، گذری بر پیام های معهد اعلی و بیانیه های دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی (OSED)، 1983) میلادی الی رضوان 2010 م).

3- به نقل از سایت آسو، وابسته به تشکیلات بهائیت، مقاله: دگردیسی هویت ایرانی

4-پیام بیت العدل، عنوان: توجه به چالش‌های پیش‌رو در مسیر توسعه مستمر امرالهی و اجرای وظایف حیاتی، موره: 18 جون 2020 م.