فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

رسانه آسو به عنوان زبان حرف‌های مگوی بهائیت، در راستای سیاست‌های بیت العدل، هدف براندازی سیاسی و استحاله فرهنگی در ایران را دنبال می‌کند. این رسانه اعتراف دارد که هدفش نه فقط سرنگونی نظام، بلکه اسلام زدایی و دگرگونی فرهنگی در ایران است. چرا که پیش نیاز ایجاد حکومت موعود بهائیت، دگرگونی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی در ایران است.

آسو یکی از مهم‌ترین رسانه‌های تشکیلات بهائیت در زمینه تولید محتوا برای پروسه براندازی حکومت ایران و نشر تفکرات بهائیت فعالیت دارد. در ساختار سازمان بهائی، به چنین مراکزی مؤسسات ملهم (الهام گرفته شده) از تعالیم بهایی گفته می‌شود.

این رسانه تعریفی از خود داشته و در این تعریف می‌گوید: «رسانه ” آسو ” یکی از نهاد‌های وابسته به «بنیاد تسلیمی» است. این بنیاد در زمینه‌های متعددی از توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی تا آموزش و حفاظت از محیط زیست فعالیت دارد. بنیاد غیرانتفاعی تسلیمی به نام و یاد «عبدالحسین تسلیمی» و جمع همکاران او در شورای 9 نفره‌ی مدیران منتخب جامعه‌ی بهائی ایران که به نام محفل ملّی بهائیان ایران شناخته می‌شد، تأسیس شده است.»(1)

رسانه آسو که در راستای سیاست‌های بیت العدل، هدف براندازی سیاسی و استحاله فرهنگی در ایران را دنبال می‌کند؛ اعتراف دارد که هدفش نه فقط سرنگونی نظام، بلکه اسلام زدایی و دگرگونی فرهنگی در ایران است: «جنبش مردم ایران که چند ماهی از آن گذشته و جان‌های بی‌گناه بسیاری را قربانی کرده، یک جنبش صرفاً سیاسی و قصدش تنها واژگونی یک رژیم سفاک نیست؛ در کنار آن، دست‌اندرکار برانداختن عنصر اسلامی از هویت ایرانیان است… جنبش سیاسی ایران چه شکست بخورد و چه پیروز شود، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی هویت ایرانی در حال دگرگون شدن است.»(2)

رسانه آسو که در واقع زبان حرف‌های مگوی بهائیت است، از حقیقتی پرده برمی‌دارد که سازمان بهائیت در لفافه به آن اشاره می‌کند. بیت العدلی که در پیام‌هایش مقدمه ایجاد حکومت بهائی را در آموزش بهائیت و یا اصطلاحاً استحاله فرهنگی جامعه می‌داند. چنانکه در یکی از پیام‌های تشکیلات بهائیت می‌خوانیم:

«به منظور کمک به احبا در تفکر راجع به فرایند رشد در سطح محدوده جغرافیایی، مفهوم دو حرکت مکمل را بیان نمودیم. یکی از این دو حرکت، گذراندن دوره‌های مؤسسه آموزشی به طور مداوم توسط افرادی است که تعدادشان مرتباً در حال گسترش می‌باشد. حرکت دیگر پیشرفت، محدوده جغرافیای است که از طریق قابلیت جمعی برای به ظهور رساندن الگویی از زندگی منطبق با تعالیم امر مبارک مشاهده می‌شود… دوره‌های متسلسل اصلی به نحوی سازمان یافته‌اند که فرد اعم از اینکه بهائی باشد یا نه، در مسیری قرار می‌دهند که بر اثر تجربیات جامعه در ارائه دیدگاه نظم جهانی حضرت بهاءالله به نوع بشر تعیین می‌گردد.»(3)

در واقع پیش نیاز ایجاد حکومت موعود بهائیت (حکومتی که پیشوایان بهائیت تشکیل آن را هدف نهایی خود دانسته‌اند)،(4)دگرگونی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی در ایران است و تا زمانی که فرهنگ امام حسین (علیه السلام)، شهادت و مقاومت، فرهنگ حیا و عفاف، فرهنگ وطن دوستی و… میان مردم ایران حاکم باشد، تشکیلات و فرقه بهائیت در ایران، به این هدف نخواهد رسید.

پی‌نوشت:

1- به نقل از سایت آسو، وابسته به تشکیلات بهائیت.

2- همان.

3- پیام بیت العدل، عنوان: نقشه پنج ساله و پیشرفت مجهودات در بخش‌های چهارگانه آن، توسعه مؤسسه آموزشی و پیشرفت محدوده جغرافیایی، مورخ: 12 دسامبر 2011 م.

4-ر.ک: شوقی افندی، توقیعات مبارکه خطاب به احبای شرق، آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، 1992 م، ص 502.