دراویش معاند

فرقه پژوهی

به نظر می‌رسد دراویش معاند نظام همچون “مصطفی ازمایش و امیر لباف و محمد شریفی مقدم ”  مانند شخصیت های هالیوودی همچون جوکر هیچ کنترلی روی اطلاعات حسی که از جهان بیرون دریافت می‌کنند، ندارند. انها در فضای درون فرقه ای خود فقط با روانی شدن وایجاد بی‌نظمی و پرهرج و مرجی و اشوب و اغتشاش اجین شدند. به همین علت شخصیت هایی با سرو صدا و اشوب برای خود ایجاد کردند درحالی که پشت این چهره های به ظاهر متمدن و دلسوز در قالب فرقه صوفی گری یک شخصیت بدجنس، و گاهی روانی و تند با حمایت کشور های غربی برای خود ایجاد کردند که دائما با هدف کارهای تروریستی مشغول به ایجاد فتنه در داخل و ایجاد جو سیاه و تاریک برای کشور عزیزمان در رسانه های غربی دارند

این در حالی است که انان با وجود وابستگی به کشور های غربی برای خود هویتی ایجاد نمودند و همیشه به‌عنوان یک مغز متفکر برای طراحی انواع نقشه‌های پلید و تبهکاری‌ها معرفی‌شده اند که نمونه ان را از قائله گلستان هفتم وبه شهادت رسیدن 3نفر از نیرو های امنیتی کشور در پی دروغ پردازی هایی بین سازمانی خود می توانیم مشاهده کنیم .

این افراد با سیمای جوکری هالیوودی خود در هر موقعیتی که قرار بگیرند طبق ان خود را طبیق داده و رفتار می کنند در فضایی ازاد و بدور از قانون فقط و فقط در پی رسیدن به امیال شیطانی خود هستند از این رو یکی از اقدامات اخیر یکی از انها اعتصاب غذا می باشد

اعتصاب غذا یکی از روش‌های خبرساز مبارزه سیاسی و بیان اعتراض است که سال‌هاست برخی زندانیان سیاسی در جهان به آن دست زده‌اند. حال این امر وسیله و حربه ای برای مظلوم نمایی دراویش معاند خارج نشین شده یکی از این افرادی که  دست به این حرکت نمایشی برای کاهش وزن خود زده .اعتصاب درویش معاند “امیر لباف” از پیروانِ افراطی جریان درویشی «مصطفی آزمایش»می باشد که به گفته انها 5 روز را در مقابل مجلس لوگزامبورگ به اعتصاب غذا پرداخته

 

این در حالی که انان از مجلس لوگزامبورگ تقاضای همدردی و در قرار دادن سپاه در لیست تروریستی را داشتند. در حالی که پلیس نیز با جمع اوری چادر ایشان از مقابل مجلس  به تحصن صوری ایشان پایان داد.

این افراد کسانی هستند که با هر روزنه و چشمکی از سوی مخالفان نظام دست به سیاه نمایی واقعیت ها و خود نمایی و مظلوم نمایی می زنند در حالی که واقعیت چیز دیگریست .پیروان تند دراویش همچون ازمایش و امثالهم چیزی جز به قدرت رسیدن و قطبیت و داشتن روابط حسنه با کشور های غربی برای رسیدن به مادیات و نمایان کردن فرقه خود و رسیدن به نون نوایی از قبل خیانت به کشور و مردم شان در ذهنشان نمی گذرد.

 با تشکر از تهیه کننده مطلب سرکار خانم  “م . ا “