روابط سران بهائیت با صهیونیسم سابقه ای دراز تر از عمر رژیم غاصب اسرائیل دارد.

انتقال بهاء به عکا واقع در فلسطین اشغالی کنونی مدت‌ها قبل از شکل‌گیری اسرائیل بود و زمینه را برای نزدیکی و همکاری هرچه بیشتر بهائیان با کانون‌های صهیونیستی فراهم آورد.

این پیوند در دوران ریاست عبدالبهاء جانشین بهاء نیز تداوم یافت و بهائیان در تحقق استراتژی تاسیس دولت یهود در فلسطین که از دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ میلادی آغاز شده بودم مشارکت جدی نمودند.

 عباس افندی در سال ۱۹۰۷ به یکی از خاندان های یهودی بهایی شده می‌گوید:

اینجا فلسطین است اراضی مقدسه است و عن قریب قوم یهود به این اراضی بازگشت خواهند نمود،سلطنت داوودی و حکمت سلیمانی خواهند یافت .(خاطرات حبیب موید  ص ۲۰)

بن زوی از از فعالان صهیونیسم   ( از رئیس جمهوران رژیم اشغال گر اسرائیل ) خود به ملاقاتش با عباس افندی تصریح کرد(اخبار امری ،نشریه رسمی محفل بهائیان ایران ،تیر۱۳۳۳ ش ۳ ص۸-۹)و تاریخ این دیدار را نیز در سالهای ۱۹۰۹-۱۹۱۰ یعنی حدود ۴۰ سال قبل از تأسیس اسرائیل ۱۹۴۸ م می داند که نشانگر عمق استراتژیک روابط بین سران بهائیت و صهیونیست ها است.

زمانی که پیروزی اسرائیل مسجل میشود عبدالبها دست به آستان الهی برداشته برای عزت اسرائیل و شوکت یهودیان که توانسته اند با وحشیانه ترین جنایات مردم فلسطین را آواره نمایند دعا می‌کند و می‌گوید اسرائیل عن غریب جلیل گردد و این پریشانی به جمع مبدل شود شمس حقیقت طلوع  نمود و پرتو هدایت بر اسرائیل زد تا از راههای دور با نهایت سرور و ارض مقدس ورود یابند.(خاطرات حبیب مویدج۱ص ۵۳)

در این دوران با اعضای خاندان روچیلد گردانندگان و سرمایه‌داران اصلی در طرح استقلال یهودیان در فلسطین رابطه داشت وبهاییان متحد صهیونیست ها در برخورد با عرب های بومی و مسلمان بودند.

آنان همواره بر اساس یک سلسله منافع مشترک در کنار یکدیگر قرار می گرفتند و در جهت مقابله با اسلام گام بر می داشت وبه پاس همین خدمات همواره از حمایت‌های مادی و تبلیغی صهیونیسم و حامیانش برخوردار بودند .

بعد از مرگ عبدالبها نیز هربرت ساموئل یهودی صهیونیست (اولین کمیسر عالی انگلیس در فلسطین در دوران قیمومیت انگلیس) در مراسم تشییع جنازه عبدالبها شرکت می‌نماید.(تاریخ جامع بهاییت ص ۵۵۶)

سرانجام در زمان رهبری شوقی افندی جانشین عبدالبهاء دولت غاصب اسرائیل روی کار آمد وطی  تلگرافی درنه  ماه ژانویه ۱۹۵۱ (۱۳۳۰ هجری شمسی ) ازبه وجود آمدن این دولت غاصب توسط انگلیس استقبال مینماید.(انشعاب در بهاییت ص ۱۶۹)

برای اولین بار نام ارض اقدس که منظور کشور اسرائیل است از زبان شوقی شنیده شده و در پیام تبریک نوروز خویش به بهاییان می‌گوید:

مصداق وعده الهی به فرزندان خلیل و وارثان موسی کلیم، دولت اسرائیل درارض قدس مستقر شده است.

او در فروردین ۱۳۳۲ با رئیس جمهور اسرائیل ملاقات و آرزوی بهاییان برای ترقی و سعادت اسرائیل اعلام می‌دارد.

رئیس جمهور اسرائیل هم ضمن تقدیر از اقدامات ومجاهدات بهاییان در کشور اسرائیل، آرزوی قلبی خویش را برای موفقیت بهائیان در اسرائیل و سراسر گیتی اظهار داشته و از خاطره مشرف شدنش خدمت عبدالبهاء پیشوای سابق بهائیان در چندین سال قبل یاد می کند.(تاریخ جامع بهاییت. بهرام افراسیابی.ص ۵۷۲-۵۷۳)

بهائیان در جنگ اعراب و اسرائیل همواره از اسرائیل جانبداری کرده علیه مسلمانان به تبلیغ می پرداختند و حتی برای کمک به ارتش اسرائیل به جمع آوری پول اقدام می‌کنند.

در یکی از اسناد پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ آمده است :

مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان به وسیله بهائیان ایران جمع آوری گردید و تصمیم دارند این مبلغ را در ظاهر به بیت العدل درحیفا ارسال نمایند ولی منظور اصلی آنها از ارسال این مبلغ کمک به ارتش اسرائیل میباشد.(تاریخ قیام پانزدهم خردادبه روایت اسناد،جواد منصوری. مرکز اسنادانقلاب اسلامی ۱۳۷۷ج۱ص ۳۲۲-۳۲۳)

افزون بر این در طول این سال‌ها بهائیان به منظور منحرف کردن اذهان مردم ایران از تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین ونیز مهاجرت گسترده یهودیان ایرانی به اسرائیل و جلوگیری از حمایت های ملت ایران از کشورهای عربی درگیر جنگ با اسرائیل ،هراز گاهی در شهرها و روستاها با مسلمان ها درگیر می‌شدند و با آتش افروزی ها و قائله آفرینی های خود تا مدت‌ها فکر و توجه علما و روحانیون گروه‌های اسلامی و توده های مذهبی را به خود معطوف می داشت آنجا که بسیاری از آنان بزرگترین خطر کشور را وجود بهائیان می دانستند.

اسرائیل هم برای قدردانی از خدمات این فرقه و تلاش آنان در تشکیل دولت غاصب صهیونیستی و ایجاد انحراف و تفرقه در جامعه اسلامی و به منظور بهره برداری سیاسی ،اطلاعاتی واقتصادی بیشتر از آنها در کشورهای جهان و به ویژه ایران بهایت را به عنوان مذهب الهی به رسمیت شناخت.

افزون بر آن املاک و اموال پیروان این فرقه تحت حمایت واقع شد و از کلیه مالیات ها و عوارض معاف گردید .(توقیعات مبارکه نوروز۱۰۱بدیع ص ۱۵۹)

شوقی افندی، جانشین عبدالبها می‌گوید:

دولت اسرائیل وسائل راحتی ما را فراهم کرد.(اخبار امری سال ۱۰۷بدیع ،شماره ۸ص۲بنقل از جستارهایی در تاریخ بهایی گری)

در یکی از نشریات این فرقه نیز آمده است:

با نهایت افتخار و مسرت بسط و گسترش روابط بهائیان با اولیای امور دولت اسرائیل را به اطلاع به آنان می رسانیم .

بن گوریون نخست وزیر اسرائیل احساسات صمیمانه بهائیان را برای پیشرفت دولت مزبور به او ابراز نمودند و او در جواب گفته است :

از ابتدای تأسیس حکومت اسرائیل بهائیان همواره روابط صمیمانه ای با دولت اسرائیل داشته اند.

بهائیت و اسرائیل

 شوقی افندی همواره حمایت از اسرائیل را بر همه دولت‌های جهان ترجیح داده و بهاییان  فرمان می دهد که به تشکیل در محافل روحانی و ملی بر مبنای قوانین و مقررات دولت اسرائیل اقدام نمایند .

هیئت ریاست بیت العدل اعظم نیز حمایت ورابطه با اسرائیل را یکی از اهداف خود می‌داند .

گفتی است مرکز فرقه بهائیت، بیت العدل اعظم و اماکن به اصطلاح زیارتی آن در فلسطین اشغالی و به خصوص شهرهای عکا و حیفا واقع شده است.

سال ها پیش بهاییان جسد علی محمد شیرازی معروف به باب پیامبر دروغین خویش را به اسرائیل منتقل کردند و با همکاری و مساعدت رژیم صهیونیستی بارگاه باشکوهی برای او بنا کردند .

در این زمینه روزنامه الشرق مینویسد:

سه شنبه اول خرداد ۱۳۸۰ در سال روز رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) رژیم اشغالگر قدس بار دیگر به جهان اسلام اهانتی گستاخانه نمود.

سران رژیم صهیونیستی با راه اندازی جشن و پایکوبی برای تجمعی از فرقه ضاله بهائیت یک ساختمان ۲۵۰ میلیون دلاری را به عنوان پایگاه جهانی بهائیت در ارتفاع کرمل شهر حیفا افتتاح نمودند.

ساخت این مجموعه عظیم ساختمانی با حمایت مستقیم اسحاق رابین نخست وزیر معدوم رژیم صهیونیستی از سال ۱۳۷۲ و زیرنظردوبهایی فراری ایرانی به نام های مهندس حسین امانت و دکتر فریبرز صهبا تحت شد یدترین تدابیر امنیتی آغاز شد.

این تصمیم پس از برگزاری اجتماع سراسری سال ۱۹۹۲ سران فرقه بهائیت در نیویورک زیر نظر سیا ،اینتلجنس سرویس و موساد با هدف ایجاد قوس یا زیارت‌گاه متناسب با شأن پیامبر دیانت بابی در مدفنش به مسئولان رژیم اشغالگر فلسطین ابلاغ شده بود.

ارکستر سمفونیک اسرائیل در این مراسم حاضران را که در میان آنها مسئولان سیاسی ،اقتصادی و امنیتی صهیونیست‌ها و برخی چهره های شناخته شده بهائیت در آمریکا و اروپا نیز دیده می شدند جهت دعا و نیایش همراهی می‌کرد.

از همه جالبتر در زمینه ارتباط تنگاتنگ بهائیت با رژیم صهیونیستی اسرائیل سخنان خانم روحیه ماکسول همسر آمریکایی شرقی ربانی است که الحق در مقام کنیز بهاءالله حرف آخر را در مورد رابطه بهائیت با اسرائیل و صهیونیسم ادا کرده است و ابراز داشته است که:

من ترجیح می‌دهم که جوان ترین ادیان بهائیت از تازه ترین کشورهای جهان (اسرائیل ) نشو و نما نماید در حقیقت باید گفت آینده ما یعنی بهاییت و اسرائیل چون حلقه های زنجیربهم پیوسته است.(اخبار امری دی ماه ۱۳۴۰شماره ۱۰،شماره صفحات مسلسل ۶۰۱ژانویه ۱۹۶۲،آخرین پاراگراف صفحه)

این پیوند و رابطه تنگاتنگ باعث گردید که اسرائیل در کشورهای اسلامی از وجود بهائیان حداکثر بهره برداری را علیه اسلام و وضعیت ممالک سرزمین های اسلامی و مسلمانان به عمل آورد به گونه‌ای که در این کشورها بهائیان در تشکیلات موساد راه یافتند و به صورت عوامل شیفته حاکمیت اسرائیل و مخالف و دشمن اسلام و اتحاد مسلمانان به جاسوسی پرداختند.

چنانکه در یکی از اسناد ساواک آمده است:

اسرائیل مذهب بهایی ها را به عنوان یک مذهب رسمی در سال ۱۹۷۴ به رسمیت شناخته است.

دولت اسرائیل با اجرای برنامه تحبیب از افراد مذکور می کوشد از اقلیت فوق الذکر درسایر کشورهای جهان به ویژه ایران بهره برداری سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی بنماید.

سرمایه‌گذاری بهائیان و جذب سرمایه‌های بزرگ آنان که باعث شکوفایی اقتصاد این رژیم نامشروع شد از دیگر عوامل حمایت گسترده اسرائیل از بهائیان است.

جریان شناسی بهائیت .علیرضا محمدی صفحه ۵۸-۶۵

تهیه وتنظیم : سجادجمشیدی