مستند پایان فصل سرد

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

«پایان فصل سرد» عنوان مستندی است که به زندگی و جدایی یک زن از فرقه بهائیت می‌پردازد.

این زن، سال‌ها قبل جدایی‌اش را از فرقه بهائیت با اعلام عمومی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور رسانه‌ای کرد و مصائب و رنج‌هایش که مادر دو دختر بود، از همان روز‌های تیره آغاز شد. پرونده‌سازی، جداکردن فرزندان از مادر و طرد قطعی از جمع اقوام و خویشان، درد‌هایی است که بعد از جدایی از فرقه بهائیت برایش به وجود آمد.

به بهانه فضای موجود در جامعه امروز ایران اسلامی بر آن شدیم که با بازپخش سرگذشت بانوئی از این سرزمین که فقط میخواست به تحری حقیقت خود عمل کند و مورد غضب مدعیان حقوق زنان قرار گرفت بپردازیم. و البته در روزهای آتی به رنجنامه این بانو و تلاشش جهت بازگرداندن مادرش که او هم اسلام آورده به ایران خواهیم پرداخت.

 

پخش فیلم