بهائیت و اسرائیل

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان حاصل اتاق فکر مشترک انگلیس، امریکا، رژیم صهیونیستی و سعودیها با بکارگیری توانمندی همه معاندین در داخل و خارج کشور بوده است.

به بهانه استفاده ابزاری از فرقه ضاله بهائیت در فتنه های اخیر، نگاهی دو باره داریم به نشریه مرکز اسناد انقلاب اسلامی اول تیر سال 1395 با عنوان ” ابعاد پیدا و پنهان بهائیت “. بطور قطع حضور تشکیلات رهبری فرقه ضاله بهائیت در سرزمینهای اشغالی فلسطین و حمایت رژیم صهیونیستی از این تشکیلات برای این رژیم منحوس این امکان را فراهم کرده که از توانمدی حضور پیروان بهائیت در ایران در جهت منافه خود بهره برداری نماید.

نمایش فایل