جاسوس

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل محرز شدن جاسوسی عده‌ای از سران تشکیلات بهائیت در شهرهای مختلف کشور به عنوان ستون پنجم بیگانگان در جنگ عراق علیه ایران و نیز کمک به تثبیت نظام شاهنشاهی و نیز حیف و میل اموال مسلمین و سرازیر کردن بیت المال به جیب صهیونیست‌ها تعدادی از آنان دستگیر و پس از محاکمه توسط دادگاه های انقلاب اسلامی به تناسب جرم و خیانت به حبس های متفاوت و اعدام محکوم شدند.

در مقابل این  احکام، دولت آمریکا که در حقیقت حامی اصلی آنان به حساب می‌آمد عکس العمل نشان داد و رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به این احکام اعتراض نمود در پاسخ حضرت امام (رحمت الله علیه) طی بیاناتی مهم فرمودند:

” صحبت رئیس جمهور آمریکا را ملاحظه کردید که ایشان از همه دنیا استمداد کردند برای اینکه این بهایی که در ایران هستند و مظلومند و جاسوس هم نیستند و به جز مراسم مذهبی به کار دیگر اشتغال ندارند و ایران برای همین که اینها مراسم مذهبی شان را به جا می آورند ۲۲ نفرشان را محکوم به قتل کرده‌اند.

ایشان از همه دنیا استمداد کرده که اینها که جاسوس نیستند از آن طرف وقتی که از حزب توده را می گیرند شوروی صدایش بلند میشود که یک عده مردم بیگناهی که با جمهوری اسلامی هم موافق بودند، پشتیبان بودند، جمهوری اسلامی را همین ها مثل دیگران همراهی کردند و حالا هم همینطور هستند دولت ایران بیخودی آمده از این ها را گرفته و حبس کرده و از آن طرف هم آقای ریگان می‌گوید که این بهایی ها بیچاره ها مردم آرام، ساکت ، مشغول عبادت هستند.

جهات مذهبی خودشان را به جا می آورند و ایران برای خاطر همین که اینها اعتقادشان مخالف با اعتقاد آنهاست گرفتند.

اگر اینها جاسوس نیستند شما صدایتان در نمی آمد.

شما برای خاطر اینکه اینها دسته ای هستند که به نفع شما هستند و الا آمریکا را می شناسیم که انسان دوستی اش گل نکرده است که حالا برای خاطر ۲۲ نفر بهایی که در ایران به قول ایشان گرفتار شدند برای انسان دوستی یک همچو صداکرده و فریاد کرده و به همه عالم متشبث شده است که به فریاد این ها برسید.

لکن ما به شما بگوییم نه حزب توده را به واسطه حزب توده بودنش و نه بهایی را به واسطه بهایی بودنش، این محاکم ما محاکمه کردند و حکم حبس دادند.اینها مسائل دارند… اینها بهایی هایک مذهب نیستند یک حزب هستند.

یک حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی آنها را می کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می کند.

اینها هم جاسوسند مثل آنها.

اگر جاسوس نباشند خوب بسیاری از مردم دیگر هم هستند که اینها انحرافات عقیدتی دارند، کمونیست هستند ،چیزهای دیگر هستند.

لکن مردم و محاکم ما به واسطه کمونیست بودن آنها یا انحراف عقیده داشتن، آنها را نگرفتند و حبس بکنند.

 مسئله این است که طرفدار اینها، شما آقای ریگان هستید و این دلیل بر این است که اینها یک وضع خاصی دارند که آنها به اینها نفع می رسانند …..

 نفع رساندن این ها غیر از این می تواند باشد که اخبار ما را به آنها بدهند ،جاسوسی بکنند .”

(صحیفه نور جلد ۱۷ صفحه ۲۶۶ تا ۲۶۷ )

پس از اثبات حقایق و رسوائی عمال بیگانه سران این فرقه نیز با مظلوم نمایی به پخش شایعات روی آورده و از ایران به مجامع جهانی شکایت بردند.

دولتهای غربی نیز با به کار گرفتن رسانه های تبلیغاتی خود با آنها هم صدایی نموده و افرادی چون گالیندو پل و کاپیتورن به عنوان نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام داشتند که بهائیان در ایران مورد آزار قرار می گیرند.

آنان اعدام چند نفر مجرم بهایی نظیر هویدا در آغاز انقلاب را مستمسک قرار دادند اما هرگز به مخاطبین خود و افکار عمومی جهان نگفتند که بهائیانی در ایران بازداشت و اعدام شدند که جنایت و فعالیت جاسوسی آنها و نیز تلاش آنها برای حیف و میل اموال مسلمین و غارت بیت المال محرز شده بود.

(جریان شناسی بهائیت صفحه ۱۳۰.علیرضامحمدی)

تهیه وتنظیم: سجادجمشیدی