مهناز افشار

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

مؤسسه توانا که با بنیانگذاری و مدیریت یک بهائی، از طرفداران سفت و سخت تحریم و جنگ علیه ایران است، با اجاره صفحه مهناز افشار به دنبال آنست که فعالیت های ضدانقلابی و براندازی خود در ایران را در مقیاس گسترده تری به پیش ببرد. مؤسسه توانا و تشکیلات بهائیت با اسم و رسمی متفاوت اما رویکردی یکسان، پروژه براندازی جمهوری اسلامی را دنبال می کند.

پس از تحقیر مهناز افشار در تجمع ضدانقلاب (مورخ 9 مهر 1401) در دوسلدورف آلمان و رانده شدنش از آن جمع،(1) باز هم ژست مردم دوستی گرفت و از اهدای صفحه اینستگرامش به خیزش مردم (اغتشاشگران) خبر داد! او که با فعالیت در سینمای ایران برچسب همکاری با جمهوری اسلامی را به پیشانی دارد، هم برای برداشتن آن و هم برای آنکه ما متوجه نشویم که زندگی در غرب بی هزینه نیست، موضوع اهداء (اجاره) صفحه اش را پیش می کشد.

اما خریدار صفحه مهناز افشار کیست؟!

آموزشکده توانا با مدیریت مریم معمارصادقی بهائی، خریدار صفحه مهناز افشار است. معمارصادقی بهائی مادرخوانده سیاسی فعالیت های امثال مصی‌ علینژاد در خارج از کشور است. در واقع او زمینه ای در خارج از کشور فراهم کرده تا امثال علینژاد و بسیاری از پروژه بگیران، همکاری بی واسطه ای با نهادهای امنیتی انگلیسی و آمریکایی داشته باشند.

معمارصادقی که بودجه مؤسسه اش از طرف دولت آمریکا تأمین می شود، در سخنرانی چند سال پیش خود خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران می شود! او که از وابستگان لابی یهود در آمریکاست حتی در دوران شیوع کرونا هم از دولت آمریکا خواست که دلایلی نظیر: (شیوع جهانی، آسیب دیدن اقتصاد، نیاز به تأمین دارو و تجهیزات و…)، موجب نشود تحریم های غیرانسانی علیه ایران تعلیق شوند.(2)

اینک، مؤسسه توانا که با بنیانگذاری و مدیریت یک بهائی، از طرفداران سفت و سخت تحریم و جنگ علیه ایران است با اجاره صفحه مهناز افشار به دنبال آنست که فعالیت های ضدانقلابی و براندازی خود در ایران را در مقیاس گسترده تری به پیش برد. در واقع مؤسسه توانا و تشکیلات بهائیت با اسم و رسمی به ظاهر متفاوت اما رویکرد و سیاستی یکسان، پروژه براندازی جمهوری اسلامی را با جدیت دنبال می کنند.

لذا رسانه های تشکیلات بهائیت و وابستگان آن در این دور آشوب ها، ضمن توصیه به پرهیز از حضور میدانی اتباع خود در اغتشاشات،(3) از بی تفاوت نبودن و آتش افروزی پیروان خود بر اغتشاشات سخن گفته اند. چنانچه به اسم عدالت و پیشرفت ایران، از همدردی و همبستگی بهائیان با مردم ایران (بخوانید اغتشاشگران در ایران) سخن گفته شده است.(4)

خانم افشار در یکی از صفحات اینستاگرامش تمایلات فکری خود را اینگونه بروز میدهد 

آموزشکده توانا ویترین پنهان فرقه ضاله بهائیت

به بیانی دیگر می توان گفت که حرف ها و رویکردهایی که بیان علنی اش برای تشکیلات بهائیت سخت است و تبعاتی به دنبال دارد، از زبان مزدوران و وابستگان خود نظیر آموزشکده توانا به راحتی بیان می کند. اینکه تصور کنیم خانم افشار از وابستگی آموزشکده توانا به بهائیت و در خدمت بودن این اموزشگاه در جهت اوامر تشکیلات بهائیت بی اطلاع بوده و بدون اگاهی این رفتار را انجام داده اساسا اشتباه است ما فرض را بر این میگذاریم که خانم افشار اگاهانه این حرکت را انجام داده و باید هزینه آنرا بپردازد .

پی‌نوشت:

1- خبرگزاری آفتاب، تیتر خبر: تحقیر مهناز افشار در دوسلدورف آلمان، کد خبر: 798132، تاریخ انتشار : 10 مهر 1401.

2- خبرگزاری مشرق، تیتر خبر: مادرخوانده مصی علینژاد صفحات مجازی مهناز افشار را اجاره کرد، کد خبر: 1426438، تاریخ انتشار: 24 مهر 1401.

3- پیام محفل روحانی ملی بهائیان استرالیا، مورخه 24 سپتامبر 2022.

4- پاسخ معهد اعلی در مورد پرسشی در خصوص وقایع اخیر ایران، 27 سپتامبر 2022.