فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی درباره پیوند میان بهائیت و صهیونیسم در مقاله‌ای با عنوان سایه صهیونیسم بر بهائیت می نویسند:

پس از فوت بهاء در سال ۱۸۹۲ میلادی واقعه عجیبی رخ داد وآن از این قرار بود که صهیونیسم گروه هایی جهت خدمت و دعوت برای عباس افندی، فرزند بها و جانشین وی تشکیل داده و خزانه های خود را برای پشتیبانی از این فرقه گشودند.

جهت توسعه و انتشار بهائیت در جهان، صهیونیسم با عباس افندی همکاری نموده و در مناطقی که اسلام بر آن تسلطی نداشت مانند: ترکمنستان شوروی، به تبلیغ بهائیت پرداخت و سپس آن را به شیکاگو و سانفرانسیسکو منتقل و گروه‌های صهیونیست برای تاسیس سازمان (الاذکاربهایی)اعانه هایی جمع آوری نموده و محافل ماسانی را برای پیوند به این دیانت دعوت کردند.

صهیونیسم

در سال ۱۸۹۹ پس از تشکیل کنفرانس صهیونیسم (بال)واقع در سوئیس، شرق‌شناسان یهودی علی الخصوص تومانسکی، کتاب مقدس بهاءالله را منتشر نمود و در سومین کنفرانس تاریخ ادیان در آکسفورد آن را جزو مجموعه گزارش‌های این کنفرانس انتشار دادند.

در سال ۱۹۰۹ (هیبولت و رینوس) یهودی کتابی در پاریس تحت عنوان تاریخ و ارزش های اجتماعی بهایت منتشر کرد.

پیشوایان مذهبی یهود برای مبعث پیامبر فارسی فتوا دادند و به تبلیغ برای او پرداختند و قرن نوزدهم را تاریخی برای ظهور وی و پاک نمودن شهر قدس از مسلمانان تعیین نمودند که بدین شیوه بابی ها وارد مرحله جدیدی از تبلیغ گردیده و پیروان آن بر این عقیده اند که بهائیت فرقه ای از اسلام نمی باشد بلکه مذهبی جهانی می باشد که این مذهب از مرزهای عالم اسلام پا فراتر گذاشته و پیامبر عکا نیز پیروانی متعصب در آمریکا و اروپا یافته که آنان به نوبه خود برای ایجاد سازمانهای بهائیت در آمریکا کمک های فراوانی انجام داده و شهر شیکاگو را مرکز این انتخاب نمودند و دار مشرق الاذکار را در آنجا تاسیس و زمین های زیادی با کمک یهودیان به دست آوردند.

همانطور که گلد تسهیر اشاره می‌کند بهائیت با ظهور عباس افندی و استمداد از تورات و انجیل گامی به پیش نهاده و ادعا داشتند که در تورات و انجیل به ظهور عباس افندی اشاره شده است.

منبع:

سایه صهیونیزم بربهاییت  روزنامه الاتحاد ابوظبی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶

به نقل ازجریان شناسی بهائیت،علیرضامحمدی صفحه ۵۸ ،۵۹،نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

گردآورنده: سجادجمشیدی