فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

سخنگوی تشکیلات بهائیت گفت که چرا به جای تمرکز بر فعالیت بهائیت در ایران، به فکر حلّ مشکلات مردم نیست! در واقع سازمان بهائیت با پنهان کردن جرایم اعضای تشکیلاتش در ایران، سعی دارد علت برخورد با آنان را باور به این فرقه جلوه دهد و دست آخر با مظلوم نمایی و بیهوده جلوه دادن مواجهه با تشکیلات مزدور بهائیت، مردم ایران را در دفاع از بهائیت به تقابل با حاکمیت بکشاند!

سخنگوی تشکیلات بهائیت در مصاحبه خود سعی کرد خیانت های این تشکیلات به ایران را به مشکلات اقتصادی کشور گره بزند تا ضمن مظلوم نمایی و بی ارزش جلوه دادن برخورد با اعمال غیرقانونی بهائیت، مردم ایران را در حمایت از تشکیلات مزدور بهائیت به تقابل با حاکمیت بکشاند!

پس از بازداشت تعدادی از اعضای رهبری و هسته مرکزی تشکیلات غیرقانونی بهائیت در ایران، سیمین فهندژ سخنگوی تشکیلات بهائیت در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی به موج بازداشت اعضای رهبری تشکیلات بهائیت در ایران واکنش نشان داد. او مدعی شد جمهوری اسلامی از بهائیان سپر بلا ساخته و چرا به جای تمرکز بر فعالیت بهائیت در ایران، به فکر حلّ مشکلات مردم نیست: «اگر به تاریخ 40 ساله نگاه کنیم می بینیم جمهوری اسلامی از بهائیان سپر بلا ساخته و به جای حل مشکلات مردم ایران، منابع مالی و انسانی خود را صرف سرکوب بهائیان می کند! بهائیان در ایران خواسته ای ندارند جز اینکه مثل شهروندان عادی با آنان برخورد شود، زندگی و تحصیل کنند و هدفی جز خدمت به کشورشان ندارند.»(1)

اما در پاسخ به سخنگوی رسمی تشکیلات جهانی بهائیت باید گفت:

اول: فرض بگیریم که مشکلات اقتصادی مهم ترین مشکل کشور است، با این حال هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که بخاطر وجود مشکلات اهم از پرداختن به تمامی مشکلات مهم غفلت کرد و آن ها را فاکتور گرفت. آیا یک پدر یا مادر می تواند بخاطر وجود مشکل مالی در خانواده، نسبت به اعتیاد، دزدی یا فساد فرزندانش بی تفاوت باشد؟! آیا بخاطر مشکلات اقتصادی نباید به دنبال حلّ معضلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… در کشور بود و نباید با مصادیق ظلم و خیانت مقابله کرد؟!

این چه منطقی است که شما دارید؟! چگونه انتظار دارید بخاطر مشکلات اقتصادی کشور (که قوای محترم هرکدام در جایگاه خود با جدیّت به دنبال رفع آن ها هم هستند)، از حلّ معضلات فرهنگی، فعالیت های غیرقانونی و تبلیغ آموزه های استعمار و خیانت بهائیت چشم پوشی کرد؟! چگونه می توان بخاطر سایر مشکلات، تلاش تشکیلات مزدور بهائیت برای کادرسازی، براندازی و احیای تشکیلات غیرقانونی اش در ایران را نادیده گرفت؟!

دوم: اگر به قول شما جمهوری اسلامی با محوریت مذهب شیعه، تفکرات و اعمال ضد دگراندیشی دارد، پس چرا تا کنون پیروان سایر مذاهب اسلامی مدعی سرکوب و آزار دیدن بخاطر باورشان نشده اند؟! از آن بالاتر چرا با صبی ها، علی اللهی ها، مسیحی ها، کلیمی ها، زرتشتی ها، یارسان ها و… تا کنون برخوردی نشده است؟! چرا اینان یک بار مدعی نشدند که بخاطر باورشان مورد آزار و اذیت در ایران قرار گرفتند؟ اگر باور اعضای تشکیلات بهائیت، علت برخورد با آنان است، پس چرا توده بهائی‌ باوران بازداشت و محاکمه نشده اند؟!

سوم: خانم فهندژ در حالی مدعی شد که اعضای دستگیر شده، هدفی جز خدمت به ایران نداشتند که مبادرت آنان به تبلیغ تهاجمی در جامعه ایران توسط مراکز امنیتی به اثبات رسیده است.(2) همچنین تلاش عناصر دستگیر شده در کادرسازی برای تشکیلات غیرقانونی بهائیت و اقدامات آنان در گسترش نافرمانی مدنی با جریان سازی هایی نظیر کشف حجاب و… و نهایتاً برنامه ریزی برای براندازی حکومت ایران از اعمال و تعالیم آنان محرز می شود. در واقع تبلیغ تهاجمی و تلاش برای براندازی جزء لاینفک امور تشکیلاتی بهائیت و از وظایف بهائیان سازمانی در ایران به شمار می رود.(3)

آری؛ تشکیلات بهائیت با پنهان کردن جرایم اعضای تشکیلاتش در ایران، سعی دارد علت برخورد با آنان را باور به این فرقه جلوه دهد و دست آخر با مظلوم نمایی و بیهوده جلوه دادن مواجهه با تشکیلات مزدور بهائیت، مردم ایران را در دفاع از بهائیت به تقابل با حاکمیت بکشاند!

و در اخر این نکته را یاد آور میشویم که مشکلات کنونی مردم ایران ناشی از تحریمهای ظالمانه ایست که 44 سال است از سوی اربابان فرقه بهائیت و ابزارهای دیگری همچون این فرقه بر ملت ایران اعمال شده است . چگونه سرکار خانم فهندژ این را نمیفهمد ما نمیدانیم . ولی به خانم فهندژ باید یاد آور شویم که مشکلات کنونی مردم ایران نشانه عزم آنان در پیروزی انقلاب و مقاومت و تاکید آنان بر آرمانهای انقلاب از جمله نابودی صاحبخانه تشکیلات بهائیت یعنی رژیم صهیونیستی اسرائیل است . پس تشکیلات بهائیت باید هم در مقابل مردم ایران باشد چون صاحبخانه از این تشکیلات چنین درخواستی را دارد .

پی‌نوشت:

1- مصاحبه سیمین فهندژ سخنگوی تشکیلات بهائیت با رسانه ضدایرانی صدای آمریکا voa، مورخ: 10/5/1401.

2- خبرگزاری ایرنا، تیتر خبر: اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهاییت توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند، کد خبر: 84841086، 10 مرداد 1401.

3- شوقی افندی پس از برشمردن مراحل حضور بهائیان در کشورها، هدف غائی این فرقه را براندازی دولت ها و برپایی حکومت بهائیت معرفی کرده است: ر.ک: شوقی افندی، توقیعات مبارکه خطاب به احبای شرق، لانگن هایم آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، 1992 م، ص 502.