فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

امروزه تشکیلات بیت العدل که در مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی استقراردارد. برنامه‌ها و نحوه عملکرد اعضا بهائیت را مشخص می‌کند و در پیام‌های خود نیز جز دشمنی با اسلام و مهجور کردن احکام آن هدف دیگری ندارد.

در زمان حاضر بهائیان از نوع برگزاری مهمانی‌هایشان گرفته تا مجالس به‌اصطلاح ختمشان درصدد ترویج سبک زندگی ضد اسلامی هستند و از این‌رو اگر کسی در آن کوچک‌ترین تشابهی به مسلمانان داشته باشد به وی تذکر می‌دهند. دراین‌ بین نکته جالب مدعای مهره‌های تشکیلات بهائیت است که به‌دروغ و کذب محض مباحثی تحت عنوان تحری حقیقت مطرح می‌کنند درحالی‌که در این تشکیلات، تنها فساد و فحشا آزاد است و اگر کسی کمی به‌ جانب عفت حرکت کند مورد برخورد قرار می‌گیرد.

« سمیه نجفی »