فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

سابقه بهائیت در دشمنی با مظاهر اسلامی، اهمیت شهر شیراز برای بهائیت، آنتی تز سازی برای سلام فرمانده، سابقه شبکه سازی های ضد دین و ضد انقلابی بهائیت در ایران، پیوستگی دستگیری عناصر بهائی پس از تجمع شیراز در این شهر؛ از شواهدی است که احتمال نقش آفرینی تشکیلات بهائیت در تجمع هنجارشکنانه شیراز را پررنگ می سازد.

پس از نفوذ گسترده سرود سلام فرمانده با مضمون مهدویت تلاش برای تقابل با جریان سازی انقلابی و مهدوی سرود سلام فرمانده به قدری بود که رسانه های همسو با بهائیت، از تجمع نوجوانان عمدتاً دهه هشتادی شیراز با عنوان اجتماع دهه نودی ها یاد کنند! غافل از آنکه تجمعات صدها هزار نفری چگونه قابل مقایسه با تجمع ده ها نفری است که اعضای بهائیت با شبکه سازی بتوانند ساماندهی کند.

چند روز پس از هنجارشکنی رسمی تعداد انگشت شماری نوجوان در شیراز که پس از برگزاری برنامه اسکیت بورد (ساعت 17 سه شنبه 31 خردادماه 1401) صورت گرفت، برخی گمانه زنی ها از نقش آفرینی پشت پرده تشکیلات بهائیت در این تابوشکنی آغاز شد.

در ادامه قصد داریم احتمالاتی که امکان نقش آفرینی عناصر تشکیلات بهائیت در این هنجارشکنی و موارد مشابه را تقویت می کند مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا متذکر می شویم که این مقاله خبری نیست و نگارنده قصد بررسی ایدئولوژی بهائیت در این موارد را دارد:

اول: سابقه بهائیت در دشمنی با مظاهر اسلامی: از آنجایی که پیامبرخوانده بهائی، مهم تر از عضوگیری برای مسلک خود، بیرون کردن شیعیان از مذهب شیعه برایش اهمیت داشته، (1) مقابله با مظاهر اسلامی از جمله فرهنگ حجاب و حیا، همواره در اولویت های تبلیغی فرقه بهائیت بوده است. فرقه بهائیت در این خیال است که با زدودن ظواهر اسلامی (خصوصاً حجاب) و مانع پیشرفت معرفی کردن ظواهر دین (2) می تواند حقیقت و باطن دین را نیز به راحتی مورد هدف قرار دهد.

دوم: اهمیت شهر شیراز: شهر شیراز به عنوان مبدأ شکل گیری جریان های انحرافی و دین های ساختگی بابیت و بهائیت، از اهمیت ویژه ای در بهائیت برخوردار است. همچنین در متون بهائیت نیز از جایگاه خاصی برخوردار است: «حکمت های بالغه احدیه مِن بعد مکشوف و واضح شود. خطّه ایران علی الخصوص مدینه شیراز سراپا روشن و منوّر گردد…»(3)

از آنجا که بهائیت تشکیلاتی سلطه گر است و برای رسیدن به هدفش، به شدت بر تبلیغ و کادرسازی تأکید دارد (4) شهر شیراز همواره از کانون های اصلی نفوذ و فعالیت تبلیغی بهائیان به شمار می آید. در کنار مستندهایی که از تبلیغ و تحرکات ویژه بهائیت در شیراز منتشر شده، شاید دستگیری پر تعداد مبلّغین تشکیلاتی و تبشیری بهائیت در این شهر، خود گواه بر اهمیت آن برای تشکیلات بهائیت است.

سوم: آنتی تز سلام فرمانده: پس از انتشار و فراگیری سرود سلام فرمانده، عصبانیت شبکه های مرتبط با تشکیلات بهائیت از تجمعات مهدوی کودکان و نوجوانان در ایران نمایان شد. جریان سازی مهدوی و انقلابی سلام فرمانده می طلبید تا عناصر بهائیت هم جریانی در مقابل آن ایجاد کنند تا چهره ای متفاوت از کودکان ایران به نمایش بگذارند. لذا ذوق زدگی عناصر بهائیت از تجمع هنجارشکنانه شیراز، این احتمال را تقویت می کند که این فرقه از همان جایی که ضربه خورده و تلاش هایش در دشمنی با فرهنگ مهدویت بی ثمر مانده، از همان جا هم بخواهد ضربه بزند.

تلاش برای تقابل با جریان سازی انقلابی و مهدوی سلام فرمانده به قدری بود که رسانه های همسو با بهائیت، از تجمع نوجوانان عمدتاً دهه هشتادی شیراز با عنوان اجتماع دهه نودی ها یاد کنند! غافل از آنکه تجمعات صدها هزار نفری چگونه قابل مقایسه با تجمع ده ها نفری است که اعضای بهائیت با شبکه سازی بتوانند ساماندهی کند.

چهارم: شبکه سازی های ضد دین و ضد انقلابی بهائیت در ایران: دلیل دیگری که احتمال نقش آفرینی بهائیت در هنجارشکنی شیراز را تقویت می کند، حضور عناصر بهائی و شبکه سازی تشکیلاتی بهائیت در جریان‌ سازی های مشابه است. به طور کلی ردّ پای تشکیلات بهائیت در تمام جریان های براندازی، توطئه و تبلیغ علیه اسلام و حمایت از گسترش نافرمانی‌ های مدنی در ایران، به چشم می خورد.(5) شاید حمایت علنی رسانه های تبلیغی بهائیت از کمپین هایی نظیر چهارشنبه های سفید و اعتراض به قانون حجاب در ایران، از بیشترین شباهت با هنجارشکنی شیراز برخوردار باشد.

پنجم: پیوستگی دستگیری عناصر بهائی پس از تجمع شیراز: چند روز پس از تجمع هنجارشکنانه شیراز، رسانه ها از بازداشت تعدادی از سرشاخه های این تجمع خبر دادند.(6) همزمان، رسانه های تشکیلات بهائیت هم از دستگیری تعدادی از اعضای بهائیت در شیراز دادند؛ تا جایی که برخی از این رسانه ها، از بازداشت بهائیان در شیراز به «افزایش بازداشت بهائیان شیراز» تعبیر کردند. این تقارن زمانی، از جهتی دیگر احتمال سر تیمی بهائیان در این هنجارشکنی را تقویت می کند.

آری؛ شواهدی که در بالا یادآور شد، همگی احتمال حضور و نقش آفرینی تشکیلات بهائیت در تجمع هنجارشکنانه شیراز را تقویت می کند. تشکیلاتی که با ایجاد و یا نفوذ در جریان های مردم نهاد و سمن ها، به دنبال مردمی جلوه دادن فعالیت های ضداسلامی و براندازی تشکیلاتی خود است.

پی‌نوشت:

1- پیامبرخوانده بهائیان در یکی از بیانات خود از شیعیان می خواهد که حتی اگر بهائی نمی شوند، از مذهب شیعه دست بردارند: اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی‌جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 4، ص 141.

2- فاضل مازندرانی، رساله امر و خلق، لانگنهاین آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، نشر سوم، 1086 م، ج 3، ص 341.

3- اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 3، ص 25.

4- «باب سی و چهارم در اینکه قیام به تبلیغ برای عموم لازم و فرض است»: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه الکترونیکی، ص 254.

5- جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: تغییر اتهام بهائیان از نظر نرگس محمدی

6- خبرگزاری ایرنا، تیتر خبر: راهپیمایی در حمایت از حجاب و عفاف در شیراز برگزار شد، کد خبر: 84800356، مورخ: 3 تیر 1401.