فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران:

در گزارش تیرماه سال 1348 ساواک از بهائیان، اعضای تشکیلات بهائیت، دانش افزایی و ثروت اندوزی را پیش نیاز ترسیمی بیت العدل برای تصاحب حکومت جهانی و ایجاد نظام نوین جهانی بهائی به رهبری خود عنوان کردند. این در حالیست که تشکیلات بهائیت در شعار، ادعای دوری از امور حکومتی را دارد.

تشکیلات بهائیت در حالی ثروت اندوزی و دانش افزایی را پیش نیاز تشکیل حکومت جهانی معرفی می کند که این فرقه در شعار، خود را به دور از امور حکومتی و دایره نفوذش را فرای قلب ها نمی داند!

تیرماه سال 1348 سازمان اطلاعات ساواک به نقل گزارشی از فعالیت تشکیلات بهائیت می پردازد که در آن، دانش افزایی و ثروت اندوزی توسط تشکیلات بهائیت پیش نیاز ترسیمی بیت العدل برای تشکیل حکومت جهانی بهائیت تعیین شده است: «بعد از ظهر شانزدهم تیرماه سال ۴۸…، شخصی به نام سیروس روحانی که ساکن تهران است و چند نفر دیگر حضور داشتند. سیروس روحانی ضمن صحبت اظهار داشت: دستور بیت العدل از سه سال پیش این بود که احبا باید دارای دانش و ثروت باشند تا بتوانند به دنیا حکومت کنند و این چیزی است که بیت العدل از کلیه بهاییان جهان خواسته است.»(1)

در ادامه اعضای تشکیلات بهائیت از بکارگیری این روش توسط یهودیان شاهد آورده و گفته اند: «اسراییلی ها در بیست سال پیش چنین اقدامی کردند و امروز یهودیان در تمام جهان حکومت می‌کنند. من باب مثال در همین شیراز تمام جاهای خوب متعلق به یهودیان است. اکثر تاجرها و کلیه برای یهودی ها کار می‌کنند. اکنون برنامه بیت العدل این است که در یکی دو سال آینده از کلیه دانشجویانی که در رشته های مختلف (دکتری، مهندسی، برق، معدن شناسی)، تحصیلات خود را در کشورهای مختلف به پایان رسانیده اند به ایران دعوت و وسیله محفل ملی ایران که از این اقدام اظهار امیدواری می کنند را در بیمارستان ها و رشته های دیگر به کار گیرند و آن وقت دستگاه های تبلیغاتی تشکیلات بهائیت به مردم ایران خواهند گفت که افراد بهایی دارای علم و دانش است.»(2)

اما تشکیلات بهائیت در حالی دانش افزایی و ثروت اندوزی را شرط تشکیل حکومت جهانی معرفی می کند که:

اولاً: تشکیلات بهائیت در حالی ثروث و علم را ابزار تحقق قدرت و حکومت جهانی خود برمی شمارد که در شعار، خود را بی اعتنا به حکومت و دایره دخالت بهائیت را فراتر از قلب ها نمی داند؛ چنان که پیامبرخوانده بهائی گفته است: «لَیسَ لأحَدٍ أن یَعتَرِضَ عَلی الَّذین یَحکُمُونَ عَلَی العِبادِ. دَعوا لَهُم ما عِندَهُم وَ تَوَجَّهُوا إلَی القلوب؛(3) بر هیچکس جایز نیست که بر کسانی که حکومت می کنند اعتراض کنند. آنچه را که نزد آنان است به ‏خودشان واگذارید و به دل ها توجه کنید.»

با این حال چگونه می توان هم دایره بهائیت را محدود به قلوب و به دور از حکومت دانست و هم به دنبال زمینه سازی حکومت جهانی بهائی بود؟!

ثانیاً: زمینه سازی برای تشکیل حکومت جهانی بهائیت به دانش افزایی و ثروت اندوزی محدود نشده و تشکیلات بهائیت بر خلاف شعار سیاست گریزی و دوری از امور حکومتی، مراحل تشکیل حکومت جهانی خود را در چند مرحله ترسیم کرده است.(4)

پس بدون شک، تشکیلات بهائیت که هدف نهایی خود را سرنگونی نظام های حاکمیتی برای تشکیل حکومت خود را لازم می داند، از بکارگیری هیچ ابزاری برای رسیدن به حکومت جهانی موعودش ابایی ندارد.

این برگ از اسناد ساواک، درباره طرح ریزی بهائیت برای زمینه سازی تشکیل حکومت جهانی خود با ثروت اندوزی و دانش افزایی، تنها نمونه ای از تلاش های ادامه دار این فرقه برای ایجاد نظام نوین جهانی بهائی به رهبری خود است.

پی‌نوشت:

1-گزارش ساواک از فعالیت بهاییان، بعد از ظهر شانزدهم تیرماه سال 1348.

2- همان.

3-حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 93، بند: 95.

4-ر.ک: شوقی افندی، توقیعات مبارکه خطاب به احبای شرق، آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، 1992 م، ص 502.