فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران :  تشکیلات بهائیت در مقاله‌ای که به مناسبت بزرگداشت پیامبرخوانده بهائی منتشر کرد، از تعالیم حسینعلی بهاء سخن به میان آورد و به نقل تمجید برخی شخصیت‌های مشهور پیرامون فرقه بهائیت پرداخت. چنان که به نقل از تولستوی (نویسنده مشهور روسی متوفی 1910 م) آورده است:

«آئین بهائی دارای فلسفه بسیار عمیقی است که نسل حاضر از درک آن عاجز است… تعلیمات بهائی روح این عصر و به مقتضای نیاز بشر پدید آمده است… باید آموزه‌ها و قوانین بهائی را در جهان ترویج نمود و وحدت حقیقی را که اساس این دیانت است نشر داد».

اما نقل تمجید تولستوی و اعلام تمایل او به فرقه بهائیت، حاوی نکاتی است:

اول: تشکیلات بهائیت برای تمایل تولستوی به فرقه خود، سندی ارائه نکرده و به صرف ادعا بسنده کرده است. این در حالیست که بر خلاف ادعای مبلّغین بهائی، منابع مکتوب این فرقه اعتراف دارند که تلاش بهائیان برای جذب تولستوی به بهائیت، بی‌ثمر مانده و به قول دکتر حبیب مؤید، سرانجام وی مخمود (افسرده و بی‌روح) گشت.(1) بنابراین، چگونه می‌توان پذیرفت شخصیتی که حتی بهائیان اعتراف دارند، تلاش‌هایشان برای جذب او ناکام ماند، به تمجید و ستایش بهائیت پرداخته باشد؟! آیا این دوگانگی،  جز دروغ و درویی تشکیلات بهائیت، علّت دیگری دارد؟!

دوم : در کذب بودن این ادعا پاسخ به نامه مادری که فرزندانش قصد تشرف به اسلام دارند میباشد . در این نامه تولستوی صراحتا به باطل بودن آئین بهائی تاکید داشته است .

فایل صوتی : حجت السلام جمشیدی

پی نوشت :

1- حبیب مؤید، خاطرات حبیب، بی‌جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 118 بدیع، 75.