مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی، برداشت از سایت فرقه نیوز

پیام کشیش ها و رهبران مسیحی به مردم ایران برای حضور در اغتشاشات، تعلیم و آموزش برای برگزاری اغتشاشات ، جلسات دعا برای نجات ایرانیان از حکومت اسلامی، پخش فراخوان های متعدد آشوب ها در رسانه های مسیحی، اعلان همبستگی و اتحاد با اغتشاشگران، سیاه نمایی و تخریب نظام اسلامی و… نمونه هایی از اقدامات آنان در اغتشاشات 1401 به شمار می رود.

مقدمه:

مسیحیان صهیونیست و رسانه های وابسته به آنها سالهاست جنگی تمام عیار را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند. این دشمنی عمری به درازای انقلاب اسلامی داشته و هر روز ابعاد جدیدتری از این دشمنی ها آشکار می گردد.

رصد فعالیت های این مراکز  از اهداف شوم آنها پرده بر می دارد؛ به گونه ای که نام تبشیر تنها برای پنهان نمودن اهداف ضد اسلامی و ضد ایرانی این گروه ها بوده و مسیحیان صهیونیست اکنون یکی از کانون های جدی تهدید بر علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

 آنها با حمایت صهیونیست ها و دشمنان غربی به دنبال  تبدیل نمودن جوانان عزیز کشور به دشمنان نظام هستند. به همین دلیل است که از هر گونه اقدام برای براندازی استقبال نموده و به حمایت و پشتیبانی از آن اقدام می کنند.

اغتشاشات و آشوب ها نمونه ای از این موارد است که امید را به جریان مسیحیت صهیونیست وارد ساخته و آنها را به اتحاد و همدلی در حمایت از اغتشاشات و آشوب ها سوق می دهد؛ به گونه ای که همواره و در ایام فتنه و آشوب شاهد فعالیت گسترده این مراکز و رسانه های وابسته به آنان می باشیم.

پیام کشیش ها و رهبران مسیحی به مردم ایران برای حضور در اغتشاشات، تعلیم و آموزش  برای برگزاری اغتشاشات ، جلسات دعا برای نجات ایرانیان از حکومت اسلامی، پخش فراخوان های متعدد آشوب ها در رسانه های مسیحی، اعلان همبستگی و اتحاد با اغتشاشگران، سیاه نمایی و تخریب نظام اسلامی و… نمونه هایی از اقدامات آنان در اغتشاشات 1401 به شمار می رود.

یکی از اقدامات جدی مراکز مسیحیت صهیونیستی  در اغتشاشات، ارائه تفسیرهای معنوی از آشوب ها و اغتشاشات است به گونه ای که ضمن مشروعیت بخشی به اغتشاشات، آن را عملی مقدس و الهی معرفی می کنند. در این نوع پیام ها این اغتشاشات زمینه ساز شکست جمهوری اسلامی ایران و مقدمه تحقق خواسته عیسی مسیح برای نجات ایران از دست شریران معرفی می شود.

نوشتار پیش رو با رصد و تحلیل فعالیت های مسیحیان تندرو در آن ایام حاصل شده و تلاش می کند تا مخاطب را  با بخشی از تفسیر و تحلیل های مغرضانه این مراکز و رسانه های وابسته به آنان در اغتشاشات 1401 آشنا سازد.

فعالیت گسترده مراکز مسیحیت صهیونیستی در اغتشاشات و آشوب ها

اولین مساله مورد توجه در ارتباط با فعالیتهای مراکز تبشیری در این ایام به حمایتهای همه جانبه آنها از اغتشاشات و آشوب ها ارتباط دارد؛ تا جایی که رسانه های وابسته به این مراکز بخشی مهمی از مطالب خود را به این موضوع اختصاص داده اند.

همچنین در رسانه های وابسته به آنان تلاش شد تا با سیاه نمایی گسترده، به شبهه پراکنی اقدام نموده و مردم را نسبت به حمایت از نظام دلسرد نمایند؛ تا جایی که نظام اسلامی پشتوانه مردمی خود را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها از دست بدهد. برخی از فعالیت ها و اقدامات آنها عبارت است از:

 • پیام کشیش ها و رهبران مسیحیت صهیونیست به مردم ایران
 • صدور بیانیه توسط گروه ها و احزاب مسیحی در حمایت از اغتشاشگران و همراهی با آنان
 • جلسات دعا برای نجات ایرانیان در کلیساهای صهیونیستی و رسانه های آنها
 • تهیه و پخش برنامه با موضوع حمایت از اغتشاشات ایران
 • دعوت به حضور مردم در خیابان ها و ایجاد آشوب/ پخش فراخوان های مردمی
 • القاء پایان کار نظام و فرار خانواده مسئولین از کشور
 • تخریب نظام اسلامی با پخش شایعات و دروغ پراکنی
 • تخریب روحانیت و ولایت فقیه
 • کودک کشی نظام/ جنایتکار نشان دادن نظام ایران
 • ایجاد اختلاف میان شیعه و اهل سنت


مشروعیت بخشی به اغتشاشات و آشوب ها

یکی از اقدامات رسانه های مسیحیت صهیونیستی مشروعیت بخشی به این اغتشاشات است تا جایی که به اغتشاش گران این احساس القاء شود که در مقابل جنایتکاران و به اصطلاح شریران قرار گرفته اند و در راه آزادی قیام کرده اند. همچنین با شجاع و غیور معرفی کردن اغتشاشگران آنان را برای حضور گسترده تر در صحنه، تحریک و تشجیع می کنند.

به همین دلیل در این رسانه ها از این آشوب ها با تعابیر مانند «جنبش آزادی»، «انقلاب زنان»، « انقلاب سراسری»، « خیزش سراسری مردم مبارز میهن» … یاد می شود. برای نمونه حزب دموکرات مسیحی به عنوان گروهی که همواره برای براندازی در ایران تلاش می کند می نویسد:«خیزش سراسری مردم مبارز میهن 22 روز پس از کشته شدن دختر ایران …وارد مرحله جدیدی شد و حقانیت و مشروعیت آن تثبیت گردید.»

 تفسیر و تحلیل های  معنوی از آشوب ها و اغتشاشات

یکی از موضوعات مهم در بحث حمایت های مراکز مسیحیت صهیونیستی از اغتشاشات،  تفسیر و تحلیل های معنوی و عرفانی  از آشوب ها و اغتشاشات است؛ به طوری که در این رسانه ها به این اغتشاشات قداست بخشیده و این آشوب ها طرح و نقشه خداوند- عیسی مسیح – برای نجات ایران معرفی می شود. در این رسانه ها تلاش می شود تا ردپای عیسی مسیح در اغتشاشات نشان داده شود.

کشیش های تبشیری در این ایام همواره این مساله را مطرح می سازند که خداوند در ایران برنامه عظیمی دارد و قول داده تا تخت پادشاهی اش را در آن سرزمین برقرار سازد، بنابراین منتظر معجزه عیسی مسیح می باشند.

آنها تلاش می کنند تا با تفسیر های کتاب مقدسی از این اغتشاشات به این مساله به عنوان یک تدبیر الهی برای ایرانیان و نجات ایرانیان از دست حکومت شریران نگریسته شود. جالب اینکه برخی از بزرگان مسیحیت آرزو می کنند تا با نجات ایران توسط عیسی مسیح، ایرانیان به عیسی روی آورده و مسیحی شوند.

از نگاه مسیحیان صهیونیست ایران اسلامی به عنوان دشمن عیسی مسیح و مسیحیان معرفی شده و از تعابیری مانند « شیطان صفتان» «حکومت شریران» «کشور ظلمت و تاریکی» برای آن استفاده می شود.

با نگاهی به رسانه های تبشیری در این ایام با برخی از این موارد آشنا می شویم. نمونه ای از این تفسیر و تحلیل ها که در رسانه های مسیحیان تندرو به کار رفته است در زیر می آید:

 1. اغتشاشات به عنوان نقشه  و استراتژی خداوند- عیسی مسیح-  برای ایران
 2. بیرون کردن شر و شیطان از آسمان ایران
 3. منتظر معجزه مسیح در ایران
 4. پیروزی نور بر تاریکی و نمایان شدن نور مسیح
 5. لشکرهای آسمانی بر  فراز ایران
 6. خدا با ماست
 7. ایران کشور  ظلمت و تاریکی و شیطان صفتان
 8. خداوند برای ایران مذهب نمی خواهد!
 9. استفاده از آیات کتاب مقدس برای تفسیر آشوب ها
 10. آزادی ایران در نام عیسی مسیح
 11. این جنبش مسحی از آسمان دارد
 12. با دعا آسمان ایران را باز کنیم و قلعه های شیطان را فرو بریزیم.
 13. خداوند از ما مسیحیان می خواهد تا در خانه هایمان نمانیم.

منبع

http://ferghenews.com/f