فرقه پژوهی به گزارش پایگاه خبری مفاز

کانال تلگرامی پارسینTV، با انتشار بخشی از برنامه شبکه های ضد ایرانی به پروژه مشترک دو فرقه استعماری وهابیت و بهاییت برای تخریب گسترده اربعین و راه‌اندازی آشوب در این ایام در ایران و همکاری اتاق فرمان شبکه بهایی من‌وتو با شبکه وهابی کلمه در آتش‌افروزی علیه مردم ایران، پرداخت.

شبکه‌های من‌وتو (بهائی) و کلمه (وهابیت) در راستای این موضوع برنامه هایی می سازند که ادعا کرده اند جمعیت پیاده‌روی اربعین، همگی حکومتی هستند و این افراد به خاطر چلوکباب و پول به عراق رفته‌اند، حتی از دیگر کشورها هم آدم آوردند؛ اکنون بهترین موقعیت است برای به آشوب کشیدن ایران!

لازم به ذکر است حتی اگر به فرض، تبلیغات این فرقه های دست ساخته های استعمار را درست تلقی کنیم، می شود گفت آفرین به حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران، که توانسته جمعیتی 22 میلیونی را در مراسم با افتخار و تمدن ساز اربعین تدارک ببیند. اگر کشورهای ارباب فرقه های مذکور می توانند برای هر نوع مراسم اعم از مذهبی یا سیاسی فقط دو میلیون آدم در سطح میدان فراهم کنند.