فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

از نقطه نظر عقلی، حقیقت و صراط مستقیم یک راه بیشتر نمی تواند باشد، هرچند در صغریات بحث از اینکه کدام راه درست یا نادرست است نیاز به تحقیق وبررسی داریم. به لحاظ اعتقادی نیز، راهی را که خداوند آن را برای بشر مشخص کرده است، نمی تواند بیشتر از یک مسیر باشد که آن هم، همان راه انبیاء و حجج الهی علیهم السلام می باشد.

اما وقتی پا را فراتر از واقعیت بنهیم، مشاهده می کنیم هر نکته و آموزه ای، از مدار عقل خارج شده، و در عالم وهم داخل می شود. عالمی که بطن پوچی دارد هرچند که ظواهری بسیار متنوع، از خود می نمایاند. در وادی فرق انحرافی نیز، شیطان رجیم که دشمن قسم خورده ی بشراست، به خوبی نقش خود را در عالم وهم و خیال، اجرا کرده است.

شیاطین انسی و جنی، جهت گمراهی بشر در هر عصری به خوبی با ایجاد فرقه ها و نحله های متفاوت، توانسته است معارفی شبیه به معارف اصیل ایجاد کند تا مردم را دچار شبهه کرده و گمراه کند

از آنجایی که هر گفتار و رفتار انحرافی، درمقابل عقل است و از ریشه وهم نشأت می گیرد، هر صاحب عقل سلیمی می تواند فرق انحرافی را به بوته نقد بکشاند. اما از لحاظ ظاهری، باطل در عالم وهم دارای تنوعات بسیار زیبا، زیاد و فریبنده می باشد.

در واقع فرق انحرافی، از این جهت که در مقابل حق هستند، مخالف عقل می باشند اما از لحاظ تکنیکی و ظواهر الفاظی که استفاده می کنند کاملا از یکدیگر مجزا می نمایانند.بهائیت و مسیحیت صهیونیستی نیز دو وجهه از تنوعاتی هستند که در عالم وهم به ظهور درآمده اند. هر دوی این ها مخالف عقل هستند اما هرکدام الفاظ و ظاهر خاص خود را دارا هستند.

در این راستا می توان به تجربیات مستبصرینی[1] اشاره کرد که سال های متمادی در خدمت این فرقه ها بوده اند. جناب آقای هازبند[2] که سال های زیادی از عمرش را در گمراه ترین فرقه ها گذرانده، به نکاتی اشاره می کند که جالب توجه است. ایشان که دنبال صلح، محبت و دوستی بشر بوده است در نهایت به بطن این دوفرقه پی برده و آن ها را دروغ پرداز معرفی می کند.

ایشان بدون وابستگی خاصی به کلیسا در یک خانواده مسیحی پروتستان پرورش یافت . از ۱۵ تا ۲۰ سالگی عضو کلیسای تبشیری – مسیحی اوانجیلک بود، ولی بعد از ورود به دانشگاه به این نتیجه رسید که اغلب مطالبی را که مبلغان و کشیشان مسیحی ارائه می کنند، دروغ و نادرست است. دیل از ۲۰ تا ۲۷ سالگی دارای تفکرات بشردوستانه و عضو کلیسای وحدت گرا بود، ولی به تدریج احساس کرد تفکرات این گروه بی محتوا و خالی از مفاهیم عالیه است.[3]

می توان به برخی ویژگی های مشترک در بهائیت و مسیحیت صهیونیستی اشاره کرد:

  • این فرقه ها از هیچ منطقی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نمی کنند، بلکه از این جهت که هرکدام از صراط اصلی دین خود منحرف می شوند، مجبور هستند دروغ هایی را در فرقه ی خود به عنوان باور معرفی کنند.
  • بهائیت در اسلام و تبشیری ها در مسیحیت، آموزه هایی را از دین اصلی، انتخاب و گزینش کرده اند.
  • هر دو ادعای صلح دارند، اما گروهها و جریانات خشونت طلب علیه مخالفینشان را حمایت کرده و پرورش می دهند. این دو فرقه جعلی، در طول اغتشاشات 1401 در ایران که منجر به شهادت عده ای ایرانیان شد، بی وقفه و با شدت زیادی از مردم جهت ماندن درخیابان ها و ایجاد ناامنی، حمایت کردند. آنچه که از تبلیغات وسیع ایشان دیده شده، آروزی دیدن ایرانی در آشوب بود، تا بتوانند از آب گل آلودی که ایجاد می کنند ماهی گیری کنند.[4]
  • هردوی این فرقه های انحرافی، کاملا سیاسی هستند.
  • این دو فرقه جدیدالتاسیس بوده و بعد از قرن ها از گذشت ظهور دین اصلیشان، به وجود آورده شدند، لذا کاملا انحرافی هستند.
  • هر دو گروه دچار فسادهای بارز و مشخصی هستند که در دین اصیل، از آن نهی شده است.
  • جهت پیشبرد اهدافشان با هر شخص و گروهی که لازم باشد، حتی از مخالفین دین اصیل حمایت کرده و همکاری دارند (در این دو فرقه بر عکس دین مقدس اسلامی، هدف، وسیله را توجیه می کند).
  • پیروان و بعضا سران این فرقه ها، عمدتا آسیب دیده های اجتماعی یا از معاندین سیاسی جمهوری اسلامی هستند.
  • هردو فرقه، مورد حمایت کامل صهیونیست شیطانی جهانی و رژیم کودک کش اسرائیل هستند.
  • هر دوفرقه، بر طبل تحریم و نابودی جامعه اسلامی ایرانی می کوبند.

بدیهی است اگر دینی از جانب خداوند ارائه نشده باشد، خالی از مفاهیم روحانی و انسانی می باشد، وهرچند ادعای صلح و محبت داشته باشد، نمی تواند نفس پاک انسان را اقناع کند؛ زیرا نفس و فطرت انسان با عنایات خداوند و با محبت و عنایت خود او جان تازه می گیرد نه با آموزه های فرقه هایی که با اهداف سیاسی که صرفا قالب دین داشته باشند.

[1]کسیکه بعد از آگه شدن از باطن کثیف فرقه ها مثل بهائیت و مسیحیت تبشیری از آنها تبری جسته و بعد از آن روشنگری نموده است.

[2] -متفکر، سخنران، نویسنده محقق و متکلم  و متبری بهائی متولد 1969

[3]     https://bahaismiran.com/?p=11601

[4]     http://ferghepajoohi.com/1402