بهائیان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به جانب قصد انتخاب دوست برای “بهاءالله”دارند و با تعابیر خدعه آمیز، می گویند “یهودیان کتب بسیاری را در رد عیسی بن مریم و عیسویان آثار زیادی را در رد پیامبر اسلام نگاشتند و مسلمین نیز دیباچه هایی در رد بهائیت به زیور طبع رساندن”د. جملات در ظاهر زیباست و بدون ایراد، اما با نیت حق جلوه دادن یک پیامبر دروغین

طرح شده است که در این رابطه چند مطلب به طور خلاصه قابل ارائه است:

  1. میان پیامبران هیچ اختلافی نیست و هرچه هست متعلق به پیروان کم دانش و متعصب آنهاست و به فرموده خداوند متعال در آیه 136 سوره مبارکه بقره: ﴿لا نفرق بین احد منهم﴾
  2. فرقه ضاله بهاییت، نخست نبوت حسین علی نوری را با کتب آسمانی ثابت کند سپس وارد این تظلم و دادخواهی شود.
  3. هیچ پیامبری، رسول قبل از خود را رد نکرده و پیامبر بعد از خود را نیز معرفی نمود و در ختم رسل بودن پیامبر عظیم الشأن اسلام و ختم اوصیاء بودن حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با توجه به ادله عقلی و نقلی شکی نیست. پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به طور کاملا صریح و شفاف ضمن اعلام اینکه آخرین پیامبر الهی است ختم نبوت را اعلام نموده است و در قرآن کریم این موضع اعلام گردیده است.
  4. این فرقه ضاله با این حرکت خزنده قصد اثبات پیامبری حسین علی نوری را دارند در حالی که بخود حسین علی نوری در کتاب مبین ص 229 خود را خدا معرفی کرده است.

 با تشکر سرکار خانم س.ن