دراویش و بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

نکته ای که در گزارش احمد شهید قابل تامل است قرار گرفتن فرقه سیاسی تابنده در کنار فرقه ضاله بهائیت است. در این گزارش از دراویش و بهائیت به عنوان اقلیت نام برده شده است!

تاریخ گواه است که استکبار هیچ گاه نقش مستقیم نفوذ به کشورهای اسلامی را بر عهده نگرفته است بلکه با ایجاد گروهک ها و فرقه های مختلف اهداف خود را در سرزمین های اسلامی پیاده می‌کند.

پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران اسناد یافت شده از تشکیلات رژیم پهلوی، خبر از ارتباط تنگاتنگ این رژیم با فرقه ضاله بهائیت داد.

مجله «اخبار امری نشریه رسمی محفل بهائیان» در سال ۱۳۳۰ در شماره پنج خود از ارتباط خود با رژیم صهیونیستی و بهائیان پرده برداشت و بهائیت را عامل رشد و ترقی اسراییل معرفی می‌کند. این ارتباط تا جایی پیش رفت که شوقی افندی در شماره هشت اخبار امری بیان می‌کند که دولت اسرائیل راحتی ما را فراهم کرد!

همسر آمریکایی شوقی افندی، بهائیت و رژیم نامشروع صهیونیستی را همچون حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته معرفی می‌کند و در دی ماه هزارو سیصدو چهل بیان می‌کند: من ترجیح می‌دهم که جوان‌ترین ادیان (بهائیت) از تازه‌ترین کشورهای جهان (اسرائیل) نشو و نما نماید، و در حقیقت باید گفت آینده ما (یعنی بهائت و اسرائیل) چون حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته است!

پس از بررسی سیر تاریخی ارتباط رژیم صهیونیستی و بهائیت متوجه می‌شویم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رابطه قوی تر و مستحکم تر شده است برای اثبات این ادعا کافی است به آخرین گزارش مغرضانه احمد شهید که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه بود، مراجعه کنیم.

نکته ای که در گزارش احمد شهید قابل تامل است قرار گرفتن فرقه سیاسی تابنده در کنار فرقه ضاله بهائیت است. در این گزارش از دراویش و بهائیت به عنوان اقلیت نام برده شده است!

نمونه ی دیگر حمایت های فرقه ضاله بهائیت از دراویش حمایت همه جانبه شیرین عبادی جاسوس بهائی از این فرقه است.

یکی از نکات مهمی‌که در گزارش احمد شهید قابل تامل می‌باشد این نکته است، چرا دراویش که خود را گروهی مسلمان و دارای اعتقاد معرفی می‌کنند از این که در گزارش احمد شهید در کنار فرقه ضاله بهائیت که کارنامه مشخصی دارد و مورد حمایت آشکار سازمان های جاسوسی است، از آنان نام برده شده است اعتراضی نکرده‌اند!

با توجه به موضوع بالا دو نظریه مطرح است:

اول آن که دراویش فرقه ضاله بهائیت را قبول داشته و از حمایت های رژیم صهیونیستی و بهائیت از خود استقبال می‌کنند.

دوم آن که فرقه سیاسی تابنده به شعار جدایی دین از سیاست که خودشان مطرح کرده‌اند پایبند نبوده و با هر دستاویزی حتی فرقه ضاله بهائیت، خواستار مطرح شدن و هم پیمانی با دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی است.

با توجه به نظریات ارائه شده حتی اگر اکنون سران دراویش از حمایت های فرقه بهائیت ابراز برائت کند، حضور خود در فتنه ۸۸ و تجمعات غیر قانونی در کنار فرقه بهائیت و در یک جبهه و با هدفی مشترک را چگونه توجیه می‌کنند؟

با کمی تامل به راحتی می توان از پیوند این دو فرقه در جهت مقابله با جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت، پیوندی که در شهریور ۹۳ و برگزاری جلسات خصوصی این دو فرقه در سوئیس با حمایت و پشتیبانی رژیم نامشروع صهیونیست نمایان شد.

اخیرا ارتباط این دو فرقه با برگزاری جلسات مختلف قوی تر شده است تا پروژه صهیونیستی فرقه سازی به پروژه پیوند فرقه های مختلف با یکدیگر همراه باشد.

نشستی برای هم اندیشی براندازی نظام جمهوری اسلامی . جناب آزمایش در کنار نماینده بهائیت در سازمان های بین المللی دیان علائی