دراویش افراطی

فرقه پژوهی

موضوع مذهب یکی از عوامل مهم در رفتار و عملکرد انسانی می باشد، بانگاهی به تاریخ جهان مشاهده می شود که  بزرگترین و بی رحمانه ترین جنگ ها به خاطر مذهب صورت گرفته. در دنیای امروز هم شاهد درگیری های فرقه ای فراوان در کشورهای عراق، سوریه، پاکستان و سایر ملل اسلامی و غیر اسلامی بر سر موضوع مذهب هستیم که وجود این فرقه ها  و درگیری های انان منجر به ایجاد فضای آشوب و چند دستگی و گاهااسیب هاب امنیتی و اجتماعی فراوان  در این کشور ها شده است.

پس هر نظام سیاسی حاکم بر جامعه در این شرایط برای مصون ماندن از رفتار مخرب فرقه ها باید مدیریت بر فرقه ها را بعنوان یک اولویت در راهبرد مقابله با تهدیدات اجتماعی قرار دهد. تا اینکه بتواند جامعه را از اختلاف و دو دستگی و هنجار شکنی مصون نگه دارد. از طرفی رهبران  این فرقه ها هر کدام  به دنبال رهبری و منافع سود جویانه خود هستند و در این راه  مریدان و حامیان سرسپرده ای برای خود دست پا کرده اند، که این مریدان حاضرند بخاطر رهبرانشان  دست به هررفتاری بزنند. نمونه این رفتار را میتوان در فتنه سال 96 گلستان هفتم مشاهده کرد.

در بررسی تاریخ سالهای بعد از انقلاب فرقه گنابادیه میتوان مشاهده کرد که علیرغم تعامل با دربار پهلوی دوم از سوی رهبران فرقه، عملا اقطاب و مریدان سعی داشتند دوری از سیاست را رویه حاکم بر فرقه بدانند. اما با روی کار آمدن نورعلی تابنده (مجذوب علیشاه ) و با عنایت به گرایشات سیاسی ایشان همانطور که انتظار میرفت فرقه و عناصر وابسته به آن رفتارهای سیاسی پیدا کرده و با گذشت مدت نه چندان طولانی تفکر افراطی مجذوبان از دل همین رفتارهای سیاسی متولد و بمدت کوتاهی توانست تقریبا مدیریت بر فرقه را بدست گرفته و تلاش کرد فرقه متصوفه را به رفتار سیاسی مقابله با نظام حاکم سوق دهد.

وجود نگاه سنتی در فرقه که متکی به عدم مداخله در سیاست بود با شتاب این جریان افراطی را به سمت انشعاب پیشبرد، تا جائیکه حتی در زمان حیات نورعلی تابنده شیوخ خارج نشین با نزدیک شدن به معاندین و دشمنان انقلاب اسلامی توانستند جریان انحرافی و افراطی داخلی موسوم به مجذوبان را به رفتارهای داعش گونه و خشن وادار نمایند. برخورد سخت در کنار جنگ نرم از جمله فعالیتهای این دراویش نوین به سرکردگی مصطفی آزمایش بود. البته تعدادی از رهبران داخلی فرقه نیز او را همراهی میکردند.

عملیات نرم این فریب خوردگان دارای ویژگیهائی از جمله: ۱- پیچیده بودن ۲- آرام و بی صدا بودن عملیات انان ۳- غافلگیر کنندگی ۴- پیشرفته بودن عملیات ۵- طراحی و عملکرد هنرمندانه و خلاقیت درعملیات جنگ نرم  ۶- سازماندهی شده و حمایت سرویس های اطلاعاتی کشور های غربی ۷- عملکرد سریع و پرشتاب ۸- دقیق نبودن مرزهای خودی و غیرخودی اشاره نمود.

این گروه با تمامی امکانات پیش روی خود در داخل و خارج از کشور با روش هایی مانند :

1-فریب مردم، دروغ مستمر و هدفمند۲- شایعه پراکنی ۳- شبهه افکنی در جامعه ۴- کارشکنی در برنامه ها ۵- نفوذ ( شامل نفوذ در اشخاص. نفوذ در ارکان. نفوذ در برنامه ها و تصمیمات) ۶-  اغتشاشات صنفی، دانشجویی، کارمندی، محلی و۰۰۰ توانستند در مقاطع خاص  اغتشاشات نظامندی را بر علیه عموم مردم و نظام ایجاد کنند.

ابزار های این گروهای معاند در اغتشاشات اخیر ۱- رسانه؛ به عنوان مهمترین ابزار جنگ نرم شامل: ماهواره، اینترنت، فضای مجازی ۲- سلبریتی ها از هر قشری (هنرمند، ورزشکار، شاعر، خواننده و…) بود. که هدف آنان ۱- تغییر باورها و اعتقادات ۲- تغییر افکار و اندیشه ها۳- تغییر رفتار۴- تغییر ساختار (هدف غایی) بود گرچه این تهی مغزان نتوانستند به اهداف خود برسند ولی در هر صورت هزینه هائی را به نظام سیاسی کشور تحمیل نمودند .

  

با نگاهی به نوع رفتار ومواضع این فریب خوردگان میتوان اهدافی همچون  ۱- سست کردن مقاومت ملی  ۲- از بین بردن وحدت و انسجام۳- به هم ریختن آرامش روانی جامعه ۴- ایجاد دوقطبی های کاذب و عمیق کردن برخی شکاف های سطحی و جزئی موجود ۵- تقویت گرایشات به خارج از مرزها ۶- تغییر سبک زندگی از شیوه بومی، سنتی و اسلامی به لوکس گرایی و مصرف زدگی7- ترویج بی تفاوتی نسبت به محیط پیرامونی و اطرافیان (چه این اطراف، همسایه یا شهر دیگری باشد یا کشوری دیگر) 8- نافرمانی مدنی 9-مقابلات با نظام ورهبری ، و…. را دریافت

– پس با تحلیل جریانات سالهای اخیر و این اشوب های فرقه ای می توان گفت جنگ امروز همان امتداد جنگ هشت ساله دیروز است؛ همان 80 کشور حامی تامین کننده صدام، امروز به حمایت از معاندین پرداخته اند که هر کدام با نگاهی خاص در صدد ایجاد جنگ ترکیبی و داغ کردن آن هستند. آنها در نقش یک مزدور تمام قد، پول میگیرند تا به هر بهانه ای افکار عمومی را فریب دهند و تعدادی هر چند اندک را  در کف خیابان در صحنه مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نگه دارند.

وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ  وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ …

با تشکر از تهیه کننده مطلب سرکار خانم  م . ا و آقای حامد محمودی