مسیحیت تبشیری

فرقه پژوهی

کشیش هرمز یکی ازمبلغان مسیحیت تبشیری، با انتشار کلیپی از خود اینگونه بیان می دارد ” من با سخنرانی و رفت و آمد در ساختمان سنا در صدد این هستم که در راستای برنامه های راهبردی این مرکز جهت کمک به جفا دیدگان ایرانی مخصوصا مسیحیان ایران اقدامات و تاثیر گذاری های لازم را به عمل آورم! ایشان با اشاره به نوع سخنرانی خود در صدد بیان این هستند که توانسته اند با بیان شیوا و قلبی آکنده از هیجان ما یحتاج ما ایرانی ها را در سنا مطرح کنند ومورد تشویق بی نظیری از جانب حضار و سیاستمداران قرار بگیرند .  ”

این نوع اظهارات از ترفندهای متداول کشیشان تبشیری می باشد وبا اینکه خود را سیاسی نمی دانند هیچ فرصتی را برای حضور در این سازمان های سیاسی از دست نمی دهند.

 در پاسخ به این ادعاها باید گفت :

جناب کشیش هرمز از شاخص ترین افرادی هستند که درمقابل نظام جمهوری اسلامی ایران واکنش های مختلفی را داشته اند. اکثر این فعالیت ها بصورت تهاجمی مطرح شده و کاملا زیرکانه است. چرا که ایشان به عنوان کشیش شبکه هفت خود را ملزم به تبشیر مسیحیت می داند و سعی می کند کلام خدا را در جامعه ایرانی ترویج دهد. طبق روال عادی کشیشان تبشیری ، بیان این آموزه ها بدون نیش و کنایه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و همیشه سعی داشته است مخاطبان خود را بر علیه نظام بشوراند و یا اینکه به نوعی در بین تعالیم دینی شیطانی بودن اسلام و نظام اسلامی را القاء کنند.

این نوع کشیشان با حافظه ضعیفی که دارند دچار تناقضات متعددی در مورد کشیش بودن و سیاسی بودنشان می شوند. ازجهتی هدف را مسیح و کلام خدا معرفی می کنند و از طرفی با رفت و آمد در مجامع سیاسی به فعالیت های خود در سیاست مشغول می شوند. اینکه کشیش هرمز بخواهد با ساز و کار سیاسی کلام خدا را تبشیر کند ولی نسبت به جمهوری اسلامی و یکی بودن دیانت و سیاست انتقاد داشته باشد دوگانه ی واضحی بشمار می رود. هرچند که مشاهدات فراوان نشان از این دارد که این کشیش نه تنها با نظام سیاسی ایران ، بلکه با دین مبین اسلام هم دشمنی عمیقی دارد.