دراویش مدرن

فرقه پژوهی برداشت از فرقه نیوز

لباف یکی از مهره های سوخته دراویش مدرن در روزهای گذشته با به راه انداختن کارزار ریاکارانه اعتصاب مورد توجه رسانه‌ مصطفی آزمایش قرار گرفته است تا در روزهای آینده شاهد خبرسازی درتی وی از وضعیت جسمانی وی باشیم.

البته این باور چندان هم بیراه نیست که لباف در غربت به آخر خط رسیده و برای ادامه زندگی نکبت‌بار خود احتیاج به جلب توجه و رسانه‌ای شدن خود دارد تا با جذب بودجه‌ای بتواند چند صباحی ادامه دهد.

هر چند قضیه اعتصاب دراویش مدرن اول باری نیست که صورت گرفته و این نوع شارلاتان بازی از سوی مریدان مصطفی آزمایش سابقه طولانی دارد اما برای فهم چرایی این ماجرا باید کمی به عقب‌تر برویم و مشابهت‌های فراوان نوع رفتاری دراویش مدرن در قضیه اعتصاب را بررسی کنیم.

 لباف یکی از اعضای فعال دراویش مدرن با الگوگیری از گروهک مجذوبان نور به عرصه سیاست وارد شد و تلاش کرد به خودنمایی بپردازد تا دیده شود و اکنون بهترین راه دیده شدن را اعتصاب غذا می‌داند.

 اصطلاح اعتصاب غذا واژه‌ای است که در اغلب موارد همراه با نام فرقه‌های انحرافی سیاسی در خبرها و رویدادها عنوان می‌شوند. با جستجوی کوتاهی درباره‌ی اخبار اعتصاب در بیشتر موارد به نام رادیکالی شاخه دراویش مدرن صوفیه گنابادیه یا فرقه رجوی شاخه نهضت آزادی ختم می شود که ریشه فعالیت هر دو قطب این فرقه یکی می‌باشد.

 با اعلام اعتصاب لباف اکانت‌های توییتری مجاهدین خلق هم کلید عملیات روانی خود را آغاز کردند و در آینده خبر وخامت حال لباف را منتشر خواهند کرد تا شاهد پوشش خبری اغراق آمیز آنها باشیم.

 تجربه ثابت کرده که دراویش مدرن هر کجا بخواهند به چشم بیایند و در لیست اخبار قرار گیرند دست به چنین اقداماتی می زنند زیرا عدم انتشار خبر آنها و به حاشیه رفتن این افراد برابر است با پایان تاریخ مصرف برای سرویس‌های جاسوسی و دیگر حمایت مالی صورت نخواهد گرفت. لذا این افراد باید به هر بهانه‌ای جلب توجه نمایند تا از رده خارج نشوند و بتوانند به زندگی نکبت‌بار خود ادامه دهند.