فرقه پژوهی

کشیش هرمز یکی از فعالان  مسیحیت تبشیری، در برنامه تلویزیونی خود، واکنشی خنثی یا بهتر بگوئیم غیر کتاب مقدسی درمورد حجاب از خود نشان داد او در برنامه خود  بیان می کند  “طبق کتاب مقدس حجاب یک زن باید شایسته باشد و این شایستگی در هر عرفی متفاوت می باشد به این معنی که اگر در شهری لباسی به عنوان لباس مهیج و زننده بشمارنمی رفت هرچند که در عرف دیگری بسیار زننده باشد، مشکلی در استفاده از این لباس در این شهروجود ندارد چرا که این نوع لباس را به عنوان لباس شایسته می شناسند! بنابر این هر جایی می تواند پوشش معمول خود را داشته باشد.  ”

این اظهار نظر از یک کشیش تبشیری اصلا بعید به نظر نمی رسد مخصوصا اگر این صحبت ها را با استناد به روح القدس انجام داده باشد که دیگر جای ایرادی باقی نخواهد ماند!

 درباره این اظهارنظرها اینچنین باید گفت:

جناب کشیش به نحوی در مورد حجاب سخن می گوید که گویی در کتاب مقدس به طور مشخص در مورد پوشش خانم ها مطالب چندانی بیان نشده است! وقتی ما به کتاب مقدس مراجعه می کنیم آیات متفاوتی در مورد حجاب را مشاهده می کنیم که تقریبا هیچ ارتباطی با بیانات این کشیش تبشیری ندارد.

اصلا فقره ای که ایشان با استناد به کتاب مقدس به آن، شایسته بودن را به عنوان یک ملاک استنباط کرده اند در ترجمه قدیم وجود ندارد، بلکه این ترجمه گویای، ملاکی با عنوان شایسته بودن یا نبودن نمی باشد. و به طور خاص به این اشاره می کند که زنان باید مزین به لباسی باشند که نشانگر حیا و تقوای ایشان  باشد!!

” و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزیّن به حیا و پرهیز، نه به زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها ” اول تیموتائوس 9:2

جالب اینجاست که ایشان برای سرکوب کردن احکام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در عدم رعایت حقوق زنان به این فقره استدلال کرده اند درصورتی که اگر ادامه همین آیات در کتاب مقدس  را بخوانند متوجه خواهید شد که کتاب مقدس به هیچ عنوان حق تعلیم وهمینطور تجاوز از اوامر شوهر را نمی دهد. بلکه اساسا رتبه خلقت در مرد را افضل و اشرف از خلقت زنان می داند.

زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد.

 و زن را اجازت نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند.

 زیرا که، آدم اوّل ساخته شد و بعد حوّا.

 و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده، در تقصیر گرفتار شد.

اول تیموتائوس 2: 11-14

بنظر میرسد جناب هرمز قصد دارد نسخه تحریف شده دیگری از انجیل را ارائه نماید که با اغراضسیاسی اربابان بخوانید حامیان مالی خود  سازگار باشد