فرقه پژوهی

معتادان به مواد مخدر یکی از مهمترین و جدی ترین گروه هایی هستند که به نظر می رسد مراکز تبلیغی مسیحی برای آنها برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارند.

این روزها مسیحیان تندرو و مراکز وابسته به مسیحیان صهیونیسم از روش های مختلف برای جذب افراد به مسیحیت بهره می برند. ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به ویژه به آسیب دیدگان یکی از مهمترین روش های آنها به شمار می رود.

در این میان معتادان به مواد مخدر یکی از مهمترین و جدی ترین گروه هایی هستند که به نظر می رسد مراکز تبلیغی مسیحی برای آنها برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارند.

در حقیقت با رصد و تحلیل برنامه های مراکز تبلیغی مسیحی و رسانه های وابسته به آنان در می یابیم که بخش مهمی از فعالیتهای مراکز تبلیغی مسیحی به موضوع اعتیاد اختصاص داشته و برنامه های متعددی با این موضوع تهیه و تولید می گردد.

اما انجمن معتادان گمنام یکی از مهمترین گروه هایی است که این روزها در کشورهای مختلف بالاخص کشور عزیزمان فعالیت دارد و توانسته مخاطبان زیادی را به خود جذب نماید. این انجمن، در سال ۱۳۸۵ از پلیس امنیت ناجا و در سال ۱۳۹۲ از وزارت محترم کشور با شماره ثبت ۲۱۰۶۵، مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد در سطح ملی را دریافت کرد.

تحقیقات و آمارها نشان می دهد مسیحیان از این برنامه و برگزاری این کلاسها برای مسیحی سازی مخاطبان خود بهره برده و تلاش می کنند تا این کلاسها بستری برای آشنایی شرکت کنندگان در این جلسات با مسیحیت باشد.

این مساله بارها مورد اشاره برخی از پژوهشگران نیز قرار گرفته تا جایی که در سال 1392 این انجمن متهم به تبلیغ مسیحیت می شوند و برخی از جلسات این انجمن تعطیل می شود.

آنچه مشخص است این روزها سخنان بسیاری پیرامون مسیحی سازی توسط انجمن معتادان گمنام مطرح می شود؛ به طور کل با چند پرسش اساسی در این زمینه مواجه می باشیم:

آیا این انجمن مروج مسیحیت در بین جوانان و مردم عزیز کشورمان می باشد؟

آیا محتوای این دوره بر مبنای آموزه های مسیحیت پایه گزاری شده است؟

چه شباهت هایی بین قدمهای NA و آموزه های مسیحیت می توان یافت؟

آیا شواهد و آماری از تبلیغ مسیحیت و مسیحی سازی مخاطبان این دوره ها وجود دارد؟

 

در یادداشت های بعدی این سوالات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.