بهائیت

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

رهبران بهائی با وجودی که در ظاهر دخالت در سیاست را نفی می کنند اما در تمام سخنرانی ها و کتاب ها و آموزه های خود، دخالت در همه امور آن هم دخالت تمام و کمال را خواستارند. دیوید کیپز نماینده بهایی های فرانسه، در مراسم یکصد و پنجاهمین سال پایه گذاری فرقه ضاله بهائیت، می گوید:
«بهائیان برای تسریع روند تغییرات به سوی صلح جهانی در اقدامات آموزشی و بهبود وضعیت اجتماعی در سراسر جهان دخالت می کنند» (1)

بهائیان همچنین از هر حرکت جمعی مذهبی نیز نهی شده اند. به همین سبب آنان چیزی به نام نماز جماعت و . . . ندارند و البته این به معنای آن نیست که آنها با یکدیگر متحد نیستند بلکه تنها از اعمال مذهبی به صورت جماعت در جامعه مسلمین جلوگیری می کنند.

بهائیان ازدواج با همه محارم را جز با زن پدر جایز می شمردند (یعنی ازدواج با خواهر، خاله، عمه، خواهرزاده، برادرزاده، و. . . همگی جایز بود) و این از کثیف ترین دستورالعمل هایی بود که بهائیان برای حفظ و ازدیاد نسل خود به آن تن دادند و علاوه بر این مانند پیشینیان خود از راه فطرت و اخلاق خارج شده و روابط فاسد و لجام گسیخته و غیرطبیعی را به عنوان امری پذیرفته شده در میان خود قبول کرده اند و مرتکب می شوند و در صدد آن هستند همان طور که در غرب برخی کشورها این عمل زشت اخلاقی را قانونی کرده اند در تمام دنیا به صورت اصلی قانونی در آورند.

با نگاهی گذرا به سیر تاریخی این فرقه و دستورالعمل های مکتوب و منتشر شده آنان، مشاهده می کنیم که این اعمال از ابتدای حرکت این افراد جاسوس و خود فروخته غرق در لجنزار هواهای پست نفسانی یکی از مهم ترین اصول پذیرفته شده آنان بوده است. آنها عقیده داشتند:

«. . . ایام فترت است و هیچ تکلیفی بر مردم واجب نیفتاده. اگر چه در شریعت باب یک زن را نه شوهر جایز است، لکن اکنون اگر افزون بخواهد منعی نباشد و هر یک از آن جماعت نامی از انبیأ کبار و ائمه اطهار را بر خویش می نهادند و زنان و دختران خویش را به نام و نشان زنان خانواده طهارت می خواندند و هر جا که جمع می شدند به شرب خمر و منهیات شرعیه ارتکاب می نمودند و زنان خویش را اجازه می دادند تا بی پرده به مجلس نامحرمان درآمده و به خوردن شراب مشغول شوند و سقایت نمایند»(2)

ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود نمونه های بسیاری از رفتارهای ناهنجار مردان بی بند و بار بهائی همچون هویدا و. . . را ذکر می کند و علاوه بر آن افرادی مانند صبحی، بهائی تواب، نیز نمونه های بسیار دیگری را در کتاب «خاطرات صبحی» خود نقل می کند که به دلیل عفت قلم و احترام به خوانندگان محترم از بازگویی و بازنویسی آن معذوریم.

قره العین، زن فاسد و بی عفتی که با گفتار و رفتار فاسدش نقش مؤثری در معرفی و جذب افراد منحرف به این فرقه داشت خطاب به پیروان بابیگیری گفته است:

«ای اصحاب، این روزگار از ایام فترت شمرده می شود، امروز تکالیف شرعیه به یکباره ساقط است و این صوم (روزه) و صلوه (نماز) و ثنا و صلوات کاری بیهوده است. . . پس زحمت بیهوده بر خویش روا ندارید و زنان خود را در مضاجعت (همخوابگی و همبستری) طریق مشارکت! بسپارید!»(3)

و البته این جملات از کسی که مرید فرقه ای استعمار ساخته است، بعید نیست، چرا که وزارت مستعمرات انگلیس – از مؤسسان و حامیان فرقه های ضاله – نیز خطاب به یکی از جاسوسان خود در کشورهای اسلامی می گوید:

«در مسئله بی حجابی زنان باید کوشش فوق العاده به عمل آوریم تا زنان مسلمان به بی حجابی و رها کردن چادر، مشتاق شوند. .. . پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، وظیفه مأموران ماست که جوانان را به عشق بازی و روابط جنسی نامشروع با زنان تشویق کنند و به این وسیله فساد را در جوامع اسلامی گسترش دهند»(4)

بهائیان همچنین با توجه به تأثیرپذیری کودکان و نوجوانان بیشترین تلاش تبلیغی خود را بر روی این نسل متمرکز کرده اند و لجنه های گلشن توحید با احداث مهد کودک ها و مدارس و ترتیب دادن اردوهای تبلیغی کودکان و نوجوانان را به خود جذب می کنند.

آنها همچنین به بهانه صلح و شعار تساوی زن و مرد، زنان را در تمام عرصه ها به عنوان عروسک های خیمه شب بازی که سرنخ آنان دست صهیونیست ها است، به روی صحنه آورده و می خواهند به وسیله آنان صلحی منطبق بر نظم نوین و تک قطبی جهانی برقرار سازند.

عبدالبهاء در یکی از مطالب خود می نویسد:

«. . . و چون (هنگامیکه) نسوان در عالم انسانی نفوذ و تأثیر کلی یابند، از جنگ محققاً جلوگیری نمایند. . . نفرت و انزجار آنان (زنان)نسبت به جنگ باید برای استقرار و حفظ صلح عمومی(!!) مورد استفاده قرار گیرد»(5)

و البته بهترین و مؤثرترین کار زنان نقش تبلیغی آنان است:

«ای اماء رحمن، محفلی. . . آرایش دهید و در آن محفل به کمال حکمت در اوقات مخصوصه مجتمع شوید و به ذکر آن یار مهربان مشغول گردید و مذاکره در ادله و براهین ظهور جمال مبین فرمائید تا هر یک از اماء رحمن نطقی بلیغ یابند و لسانی فصیح بگشایند و سبب هدایت اماء کثیره گردد و علیکن التحیه والثنأ. . »(6)

با توجه به آثار منتشره بهائیان مشاهده می شود که آنان دنباله رو فرقه استعماری وهابیت هستند که با تلقین جاسوس انگلیسی، مستر همفر، حمایت های قوای نظامی و مالی انگلیس ایجاد شد. حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) سالها پیش، از این هماهنگی پرده برداشته و می فرمایند:

«یک حقایقی در کار است، شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش ازاین بهائی ها مراجعه کنید، در آنجا می نویسد: تساوی حقوق زن و مرد رأی عبدالوهاب، آقایان هم از او تبعیت می کنند. . . نظامی کردن زن، رأی عبدالوهاب، آقا تقویمش موجود است، نگوئید نیست. . . »(7)

نقش زنان غربی در گسترش فرقه

در طول بیش از 150 سالی که از ایجاد این فرقه ضاله گذشته است چه در شرق و چه در غرب همواره زنان به عنوان مهره هایی فعال در پیشرفت آن مورد استفاده قرار گرفته اند که بسیاری از آنان را زنان آمریکایی تشکیل می داده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*لویزا مور و همسرش گتسینگر (هر دو آمریکایی بودند). روحی ماکسول در مورد لویزا مور می گوید:
«راه های ناصاف را برای موفقیت ما (بهائیان) هموار می کرد و مل وار خود را به آب می انداخت که بهر ما(بهائیان)پل نجاتی ایجاد کند» .

*فوئب هرست یکی از متمولینی که موقوفات زیادی برای بهائی ها در آمریکا از خود به جای گذاشت. او معاون دانشگاه کالیفرنیا بود که در سال 1898 لویزامور و همسرش را به این دانشگاه دعوت کرد.

* میس اتل روزنبرگ متولد 1858 انگلیس.

* میسیز هلن گودال (آمریکا) که روش تبلیغی او را چنین معرفی می کنند:

«در محافل و مجالس که تشکیل می گردید، رسم چنان بود که میسیز گودال یک لوح را تا آخر تلاوت می کرد و به هیچکس اجازه نمی داد که راجع به آن بحث کند. . .»

پی نوشتها :

1-خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مورخه 21/2/1372، به نقل از خبرگزاری فرانسه.

2-عبدالحسین نوایی، فتنه باب، ص .14

3-بهرام افراسیابی، تاریخ جامع بهائیت، انتشارات سخن، ص .114

4-خاطرات مستر همفر، جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی، ترجمه دکتر محسن مؤیدی، انتشارات امیر کبیر، ص .84

5-احمد یزدانی، مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، ص .92

6-احمد یزدانی، مقام و حقوق زن در دیانت بهائی، ص .146

7–صحیفه نور، ج 1، ص .56