مصطفی آزمایش

فرقه پژوهی

«مصطفی آزمایش» مأذون مطرود و متواری ساکن فرانسه، ضمن ادّعای اجتهاد در فقه و اصول، تعریفی وارونه از بدعت در دین ارائه داده و وجوب حجاب شرعی را از مصادیق بدعت قلمدا کرده است!و نمونه بارز این بی حجابی را از همسر خود شرمان بهشتی شروع کرد که اعتقادی به پوشش و حجاب نداشتند و مورد طرد قطب فرقه مجذوب علیشاه نیزقرار گرفتند .

ایشان در شاهکار دیگر اخیراً مدّعی شده که از برخی از مراجع اجازه اجتهاد در فقه دریافت کرده و این اجازه‌نامه توسط «سلطان‌حسین تابنده گنابادی» قطب اسبق فرقه دراویش «نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی» تأیید شده است! مصطفی آزمایش پس از این ادعای دروغین  به سراغ موضوع حجاب می رود و با تفسیر به رأی از آیه 59 سوره احزاب، ضمن توصیه‌ای خواندن این آیه شریفه و بدون در نظر گرفتن آیات متعدد دیگر و عدمِ فهم و درکِ درست در این زمینه؛ وجوب و لزوم شرعیِ «حجاب» را نفی کرده و آن را بدعتی در دین قلمداد می کند! با رصد از فعالیت های رسانه ای و مواضع مصطفی آزمایش به نظر میرسد که وی با استفاده از تحریفِ احکام و این نوع حربه ها، به دنبال مقاصد مختلفی است من جمله  :

– توجیه کردن و ایجاد مقبولیت عمومی برای  کشف حجابِ همسرش [شرمان بهشتی] و برخی از زنان درویشِ عضو شبکه اش در خارج از کشور که مورد سرزنشِ شدیدِ بزرگان سلسله و طیف سنتی دراویش قرار گرفتند.

-اعلام هم صدایی و همراهی با اغتشاشگران و مخالفان حجابِ اسلامی در داخل و بخصوص خارجِ کشور.

-به مخاطبان و مخصوصاً بدنه اجتماعی فرقه اینگونه القاء کند که دارای اجازه اجتهاد و سواد دینی است و با این ادراک سازیِ کذب، در آینده ای نه چندان دور؛ ادعای قطبیت بر فرقه را داشته باشد. درگیری و کشمکش بر سر قطبیت و رسیدن به قدرت از موضوعاتی است که در بین صوفیان پیشینه ای طولانی دارد.

-همچنان که می دانیم پس از «رحمتعلیشاه» نیز چنین اختلافاتی درگرفت و سه فرقۀ «مونس علیشاهی»، «صفی علیشاهی» و «سلطانعلیشاهی گنابادی» پیدا شد. اما پس از مرگ «نورعلی تابنده» (قطب سابق این فرقه) دراویش «سلطانعلیشاهی گنابادی»، شاید تاکنون اینچنین درگیر اختلاف و چنددستگی مشاهده  نشده بود.

-به طوری که از اقدامات خصمانه انان می توان مشاهده کرد این است که در بیانیه‌ای به تاریخ ۳۰ دی ماه در صفحه «مزار سلطانی» وابسته به جریان «مجذوبان نور» (شاخۀ دراویش تندرو داخل کشور) در آن رسماً قطبیّت «علیرضا جذبی» قطب فعلی را رد کرده و هرگونه ادعای جانشینی وی را نیز خیال باطل دانسته است. این صفحه به بند چهاردهم بیانیه نوروزی «نور علی تابنده» در اول فروردین ۱۳۹۴ استناد کرده که گفته بود: «تا کنون بنابر مقدرات الهی، چنین امری برای فقیر پیش نیامده و هرگونه شایعه و ادعا و گمانه زنی درباره ی این موضوع، خیال باطل است». اما این در حالی است که نصِّ مکتوبی را که «سید علیرضا جذبی» برای جانشینی و قطبیّت خویش از آقای تابنده ارائه کرده، مربوط به ۱۷اردیبهشت 1391 است! و بر اساس ادلۀ گروه «مجذوبان نور» هرگونه نصّی با توجه به اینکه صحّت داشته باشد، تا قبل از اوّل فروردین ۱۳۹۴خودبه‌خود باطل شده و بلاأثر بوده می باشد. همانطور که می بینیم بدون هیجگونه دلیل و مستندی و با اغراض شخصی هر کسی که مطابق میل و مذاق انان نباشد رد کرده و حتی معدوم می کنند.و گاها مورد ترور شخصیتی قرار می دهند.

-بیانیه صفحه «مزار سلطانی» نشان می دهد که بعد از عدم تجدید بیعت جریان «مصطفی آزمایش» (شاخه دراویش گنابادی خارج‌نشین) و «اسماعیل صلاحی» مدعی قطبیت؛ حال شاهد سرپیچی و عدم تجدید بیعتِ «گروه مجذوبان نور» از قطب فعلی دراویش هستیم.

-اینها نمونه ای از شاهکار های فرقه دراویش گنابادی بوده اما بعد از این جریانات ما شاهد یکسری اعمال رقت انگیز دیگر از این فرقه و افراد انان هستسم که در تازه ترین ان اخبار اعتراف مصطفی آزمایش به وطن فروشی و خیانت علیه ملّت ایران است .

 -«مصطفی آزمایش» مأذون مطرود و متواریِ فرقه سلطانعلیشاهی، به تازگی به «جاسوسی برای سرویس‌های بیگانه» و «تلاش برای جلب نظرات و آراء دیپلمات‌های اروپایی، امریکایی و صاحبان کرسی‌های مؤثر سازمان ملل» اعتراف کرده و نقش پررنگ خود را در تصویب تحریم‌های بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه مردم ایران با بهانه‌های واهی و به نام «نقض حقوق بشر» تشریح کرد.

-این اقدامات از «جاسوسی»، «تخریب نظام اسلامی در شبکه‌های معاند»، «تلاش برای تصویب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه مردم ایران» تا «همراهی با سازمان منافقین و فرقه ضالّه بهائیت با هدف براندازی نظام اسلامی»، همگی خوش رقصی و خدمات شایان این درویشِ معاند و متواری برای دشمنانِ قسم خورده این مرز و بوم و البتّه خیانت‌هایی آشکار و نابخشودنی در حق ملّتِ ایران را نشان می دهد.

 با تشکر از گرد آورنده مطلب سرکار خانم  ” م . ا “