علی امینی

فرقه پژوهی

سیاست‌گریزی، یکی از شعارهای معروف فرقه‌های مختلف دراویش بوده است. اما مروری بر واقعیات تاریخ نشان می‌دهد، این فرقه‌ها برای تداوم حیات و تقویت خود، در طول زمان فارغ از حق و باطل بودن قدرتهای حاکم، سعی کرده‌اند مناسبات خود با آنها را تنظیم کنند. دراویش گنابادی نیز یکی از این فرقه‌ها هستند که این قاعده در دوره پهلوی نیز بر رفتارشان حاکم بود. در واقع آنها هرچند “سیاست‌ورزی” را نفی می‌کردند، اما در عمل با “سیاسی‌کاری” در صدد تامین منافع خود بودند. یکی از افرادی که فرقه گنابادی با او در ارتباط بودند دکتر علی امینی وزیر کابینه شاه بود

دکتر علی امینی از خانواده های اشراف زادگان قاجار بود که در سالهای 1340-1341 نخست وزیری محمد رضا شاه را بر عهده داشت و ماموریت او اجرای اصلاحات ارضی در ایران بود شخصیتی که از سوی امریکا بهترین فرد برای این حرکت در نظر گرفته شد

امینی با دراویش گنابادی رابطه حسنه ای داشت و اسناد موجود موید ان است وی در راستای تقویت و تداوم روابط خود با رهبری این گروه چند بار شخصا در خدمت بزرگان فرقه قرار گرفت . با انان دیدار و ملاقات کرد او در دیدارها ی خود از سران فرقه اظهار ارادت لطف بسیار داشت در یکی از اسناد ساواک درباره این دیدار امده :

خیلی محرمانه:

تاریخ گزارش 10/3/1336 موضوع : دکتر علی امینی

روز 7/3/1336 یاد شده با شریف العلما که معمم به نظر می رسد مذاکرات دوستانه ای داشت ضمن صحبت قرار شد که ساعت 10صبح  8/3/1336 به اتقاق یکدیگر به ملاقات دکتر تابنده بروند .

نظریه یکشنبه: به  احتمال زیاد  تابنده  همان سلطان حسین تابنده قطب دراویش شاه نعمت اللهی است که ساکن بیدخت مشهد بوده و اخیرا به تهران مسافرت کرده(سند شماره 6)

 

در حالی که رابطه امینی با فرقه مذکور همچنان ادامه داشت و شواهد نشان می دهد که امینی می کوشید تا تداوم بین وی و رهبر فرقه بر اساس علاقه شخصی باشد.به همین دلیل وی سعی بر این داشت که ابراز علاقه وی به  ایشان و رهبر فرقه بصورت رسمی نباشد چه در زمانی که نخست وزیری نبوده و چه در زمانی که نخست  وزیر بوده و در راس قدرت قرار داشت .

سند زیر حکایت از اهمیت زیاد امینی به تابنده گنابادی دارد

خیلی محرمانه

تاریخ گزارش 24/4/1337 موضوع :جلسه در خانه امینی

ساعت 9 در منزل دکتر امینی عده ای در حدود 10نفر از جمله هادی حائری ،مشکان از دارایی،رضوی هاشمی از اموزش و پرورش و اکبر سروش،حاجی محمد علی مطیع الدین،و مهندس غروی حضور داشتند…..دکتر امینی اظهار داشت معذرت می خواهم که جلسه را تعطیل می کنم زیرا با اقای حائری قرار است به منزل اقای گنابادی برویم این جلسه در ساعت 30/10 پایان یافت .(سند شماره 7)

در سند دیگری که ساواک با موضوع طرح معما از ان یاد کرده رابط بین امینی و علی تابنده از امینی می خواهد تا اجازه دهد بین انان ملاقاتی صورت بگیرد که با موافقت امینی روبرو می شود.

موضوع : طرح معما تاریخ گزارش 26/3/1348

در ساعت 7:40 روز 22/3/1348علی امینی با مرد ناشناسی به صورت خصوصی مذاکره می کردند و سپس ناشناس به سخن خود ادامه داد و گفت این حاج اقا (پسر تابنده)می خواست به زیارتتان بیاید ولی مثل اینکه کسالت دارد و اگر اجازه می فرماید دوشنبه شرفیاب شویم ؟ امینی موافقت خود را اعلام داشت ….

نظریه 20/5/8:به احتمال زیاد انتظام مخاطب علی امینی عبدالله انتظام ریس اسبق شرکت ملی نفت بوده (سند شماره 8) (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات امینی 1379:ص741و742)

تمام اسناد فوق حاکی از این است که ایشان برای فرقه گنابادی و ریس ان احترام زیادی قائل بودند که با ایشان جلسات خصوصی و مراودات صمیمی برقرار می کردند.

 با تشکر از تهیه کننده مطلب سرکار خانم ” م . ا “