صوفیان

فرقه پژوهی

فرقه صوفیه گنابادیه از مهمترین فرقه های تصوف بودند که توانستند با نزدیک شدن به قدرت های حاکم برای خود جایگاهی پیدا کنند انان از زمان صفویه گرفته تا بدین منوال در زمان پهلوی همیشه در دستگاه حومتی جایگاه ویژه ای داشتند.یکی از این نفوذها وجود آنان در دستگاه پهلوی و نزدیک شدن به مسئولین کشوری ان زمان بوده .

در بین ارادتمندان سرشناس حکومت پهلوی به فرقه گنابادیه، می‌توان عبدالحسین تیمورتاش را نام برد. وی وزیر دربار رضاشاه بود که پس از جنایات بی شمار مغضوب او شد و به جرم جاسوسی برای روس‌ها به زندان افتاد و در همان جا مرد. واحدی در باره ارادتش به تصوف نعمت اللهی سلطان علیشاهی سید تقی واحدیدر کتاب در کوی صوفیان، ص 263 می‌نویسد: “همانا به سلسله نعمت اللهی بیدخت اخلاص می‌ورزید” حسین انصاریان، در کتاب عرفان اسلامی (جلد سوم)، ص 195و196 همچنین در باره رفتار وی ادامه می‌دهد: ” در باره روح صوفیانه و رفتار درویش مابانه تیمور تاش همین بس که او را سفاک لقب داده بودند از فرط قساوت گربه‌ها را به داخل تنور می‌انداخت تا لذت ببرد” (همان). یا درباره سپهبد نصیری رئیس سازمان امنیت پهلوی دوم که ادعای صوفیگری و درویشی داشت، و از دوستان تابنده و از مریدان این فرقه درویشی بود در کتاب عرفان اسلامی آمده: “من خود صوفیانی را بعد از انقلاب اسلامی ایران به وسیله مدارک به دست آمده شناختم که با دولت‌های ظالم و خائن قاجار و پهلوی و یا سفارتخانه‌های خارجی که لانه جاسوسی استعمارگران بود همکاری داشتند و گاهی مصدر کثیف ترین کارها بودند که ملت مظلوم شیعه چه ضربه‌ها از آنان دیدند و مرد خبیث و کثیفی چون سپهبد نعمت الله نصیری رئیس سازمان امنیت زمان محمد رضا شاه پهلوی که پانزده سال بر ملت مسلمان ایران و مال و نوامیسشان مسلط بود و جنایات او را فقط خدا می‌داند و بس جنایات ناموسی و مالی و آلوده بودن دستش به خون هزاران مظلوم به خاطر شهوت رانی خاندان پهلوی و آمریکائیان از یک خانواده صوفی و درویش مسلک بود و خود او هم ادعای صوفیگری و درویشی داشت و در مسلک صوفیان گنابادی بود”

 

در یکی از اسناد ساواک(سند شماره 2) (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره سند: 0418026).

در باره جلسه‌ای که در منزل مظفر بقایی تشکیل و بحث در باره فرقه دراویش شده و این که رجال کشور جزء دراویش می‌باشند آمده: ” تاریخ گزارش: 5/11/48

موضوع: دیدار جمعی از افراد حزب زحمتکشان با دکتر مظفر بقایی در منزل ایشان

از ساعت 18 روز 1/11/48 غلامعلی صاحبدیوانی – جواد صاحب اختیاری – دکتر محمدرضا علویان قوانینی- محمد صادق اسلامیت – امیر ناصر قندی – شیخ رضا فعال – حاج احمد سلامت شریف – حمزه بزرگ نژاد- یداله حامدی –سید محمد صادق هاشمی – علی اصغر علی اکبری و ولی اله قدیمی جهت ملاقات دکتر مظفر بقایی بمنزل وی آمدند….. بعد شیخ رضا فعال در باره فرقه دراویش در ایران با جواد صاحب اختیاری بحث نمود و اظهار داشت اکثر رجال کشور ما درویش هستند و بعقیده من اصلا بویی از حق و حقیقت نبرده اند و یک بدبختی دیگر که اکثر مردم از آن بی خبر هستند این خانقاه صفی علیشاه است که خود صفی علیشاه پدر سوخته یکی از اعضای حساس جمعیت فراماسونری در ایران بوده و اکنون مردم اکثر مجالس ختم بستگان خود را در خانقاه صفی علیشاه برگزار میکنندو یکی از سران دراویش در ایران همین صفی علیشاه بوده که می‌بینیم چه خیانتهایی بمردم ایران کرده است….. در ساعت 1930 جلسه مزبور خاتمه پذیرفت و افراد بتدریج منزل مذکور را ترک نمودند”

سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی (جلدسوم)، ص 124 درباره ارتباط صوفیان با حاکمان وقت می‌نویسد: ” بیشتر این گروه‌ها با فراخوانی مردم به گوشه گیری، دست شستن از زندگی و نیاندیشیدن به امور سیاسی و کشوری، عدم رویاروئی با ستمگری و… جاده صاف کن حاکمان خودکامه و ستمگران روزگار خود بودند و نقش بزرگی در استواری سلطنت کاخ نشینان بازی می‌کردند و برخی از مردم داران و بنیانگذاران سلسله دراویش از مالکین و سرمایه داران بزرگ بودند “

با تشکر از گرد آورنده مطلب سرکار خانم  ” م . ا”