ارتشبد ضرغام

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

سرلشکر ضرغام از بهائیان متعصب در ارتش پهلوی است .او در زمان نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال به وزارت گمرکات ایران و انحصارات و مدتی هم به عنوان وزیر دارایی منصوب شد.

سرلشکر ضرغام به سبب بهایی بودن از دوران جوانی به ریاست ادارات غله و نان تهران گماشته و سپس رئیس چای کشور گردید.

از پست‌های  او می‌توان به ریاست سازمان انحصاری دخانیات، ریاست اداره غله ونان، ریاست بانک اصناف و ریاست بانک نونهالان اشاره کرد.

سرلشکر ضرغام پس از کناره‌گیری از مدیریت بانک اصناف از سوی ارتشبد ایادی برای ریاست تعاونی ارتش (اتکا) انتخاب میشود و شاه حکم ریاست او را صادر میکند.

او به دستور دکتر ایادی تمام خرید های کلان خود را از تجار و سرمایه‌ داران بهائی و یهودی انجام می‌داد.

در این سال‌ها کلیه کارخانجات نساجی ایران در آستانه ورشکستگی قرار داشتند و شورای پول و اعتبارات بانک مرکزی تمام شرکت های دولتی را مکلف کرده بود تا پارچه های مورد نیاز خود را از کارخانجات داخلی خریداری نمایند، اما ضرغام  و سپهبد ایادی به این تصویب توجه نکردند.

البته این مورد اولین اقدامات خلاف قانون ایادی نبوده است و ایشان همیشه با پرداخت مالیات مشکلاتی داشته است و در نهایتِ بی توجهی ، پارچه های مورد نیاز خود را جهت تهیه لباس فرم ارتش از خارج خریداری می نماید.

طرف قرارداد او در تجارت خارجی، سرمایه داری به نام داوود الیاسِ یهودی بوده است که این شخص به سبب تجارت با کشور ایران به یکی از بزرگترین کارخانه داران جهان تبدیل میشود.

تخلف ضرغام و خریداری از کارخانجات خارجی موجب سر و صدا در محافل اقتصادی و مالکان کارخانجات در ایران شده و حتی به مطبوعات نیز راه می‌یابد اما وی بدون اعتنا به این اعتراضات و تنها به دستور ایادی تمام اجناس مورد نیاز ارتش را از خارج از کشور تهیه می نماید.

در این سال یک کارخانه به نام نساجی فخر ایران که به طور کامل ورشکسته شده بود توسط ضرغام و به دستور دکتر ایادی برای تعاونی اتکا خریداری می شود.

در همین ایام نیز کارخانجات قند و شکر هم با مشکل مالی مواجه بودند اما سپهبد ایادی و ضرغام، قند مورد نیاز پادگان های ارتش و تعاونی کارکنان ارتش را با واسطه و دلالی یک فرد یهودی به نام مهدی رضوان که بهائی شده بود از کشور بلژیک خریداری می نماید.

 

کارخانه نساجی فخر ایران  متعلق به محمد نمازی که وزیر بهائی به نام هوشنگ انصاری سهام آن را خریداری می نمایند در زد و بندی مخفیانه به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان به ارتش فروخته می‌شود.

تهیه و تنظیم : سجادجمشیدی