مجذوبان نور

فرقه پژوهی

درگیری و کشمکش بر سر قطبیت و رسیدن به قدرت از موضوعاتی است که در بین صوفیان پیشینه ای طولانی دارد.

پس از «رحمتعلیشاه» نیز چنین اختلافاتی درگرفت و سه فرقۀ «مونس علیشاهی»، «صفی علیشاهی» و «سلطانعلیشاهی گنابادی» پیدا شد.

اما پس از مرگ «نورعلی تابنده» (قطب سابق این فرقه) دراویش «سلطانعلیشاهی گنابادی»، شاید تاکنون اینچنین درگیر اختلاف و چنددستگی نشده بودند.

صفحه «مزار سلطانی» وابسته به جریان «مجذوبان نور» (شاخه دراویش تندرو داخل کشور) بیانیه‌ای در ۳۰دی‌ماه صادر کرد که در آن رسماً قطبیّت «علیرضا جذبی» قطب فعلی را رد کرده و هرگونه ادعای جانشینی وی را نیز خیال باطل دانسته است .

این صفحه به بند چهاردهم بیانیه نوروزی نورعلی تابنده در اول فروردین ۱۳۹۴ استناد کرده که گفته بود: «تا کنون بنابر مقدرات الهی، چنین امری برای فقیر پیش نیامده و هرگونه شایعه و ادعا و گمانه زنی درباره ی این موضوع، خیال باطل است».

این در حالی است که نصّ مکتوبی را که «سید علیرضا جذبی» برای جانشینی و قطبیت خویش از آقای تابنده ارائه کرده، مربوط به ۱۷اردیبهشت 1391 است! و بر اساس ادلۀ گروه «مجذوبان نور» هرگونه نصّی با توجه به اینکه صحّت داشته باشد، تا قبل از اوّل فروردین ۱۳۹۴خودبه‌خود باطل شده و بلاأثر بوده است.

بیانیه صفحه«مزار سلطانی» نشان می دهد که بعد از عدم تجدید بیعت جریان «مصطفی آزمایش» (شاخه دراویش خارج‌نشین) و «اسماعیل صلاحی» مدعی قطبیت؛ حال شاهد سرپیچی و عدم تجدید بیعتِ «گروه مجذوبان نور» از قطب فعلی دراویش هستیم.

جریان افراطی مجذوبان با فعال شدنش در زمان قطبیت نور عل تابنده تمام سعی و تلاشش این بود که فرقه گنابادیه و شخص قطب وقت را در مسیر سیاسی مقابله با نظام قرار دهد که حاصل تمام تلاش آنها فتنه گلستان هفتم را در تاریخ سیاه فرقه ثبت کرد . البته نوعلی تابنده در همان ایام پی به نیات شوم این جمعیت برد لذا صراحتا طی مکتوبی جریان مجذوبان را از فرقه بیرون انداخت . ولی بعد از فوت تابنده مجددا جریان مجذوبان و دیگر مدعیان سعی در ایجاد شکاف در فرقه را در سر میپرورانند .

توصیه به قطب فرقه جناب جذبی این است که مراقب این دسیسه ها باشند .