دکتر «راشد الراشد» متفکر اسلامی و رهبر معارضان بحرینی:

“اجماع مذاهب مسلمان درباره بهائیت ارتداد است و بهائیان در زمره کفار به حساب می‌آیند.

باید با موضع‌گیری‌های جدید درباره بهائیت به طور جدی و قاطعانه مقابله کرد؛ چرا که هدف از این اظهارات و مواضع، فرصت دادن به کسانی است که در کمین دین و تمام ارزش‌ها و اصول اسلامی نشسته‌اند.

برخی مواضع غیرعادی مانند موضع عبدالحمیدکه که از مواضع همه علما و فقهای امت اسلامی منحرف شده، یک موضع جدید نیست. ما نمی‌توانیم این مواضع را لغزش یا خطای ناخواسته افراد فرض کنیم..”

با تشکر از تهیه کننده مطلب سرکار خانم ک