بهائیت و صهیونیسم

فرقه پژوهی برداشت از بهائیت در ایران

شوقی افندی سومین رهبر فرقه ضاله بهائیت در سال 1951 میلادی (1330 شمسی) طی تلگرافی از اشغال سرزمین فلسطین و ظهور دولت صهیونیستی اسرائیل توسط انگلستان استقبال کرده و برای اولین بار نام ارض اقدس از زبان ایشان شنیده میشود.

حجت الاسلام جمشیدی پژوهشگر فرق و ادیان در این رابطه بیان میکند .