فرقه پژوهی

دروغگویی از تکنیک های پرکاربردی  بود که توسط رسانه های انگلیسی امریکایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده سازی شد. این مسئله در ماه های اخیر به شکل غیرقابل باور و بی سابقه ای در قالب یک جنگ ترکیبی تما عیار بصورت گستره ای مورد بهره برداری قرار گرفت . و در این جنگ ترکیبی علاوه بر صفحات مجازی و بسترهای اینترنتی، رسانه های تلویزیونی در حجم غیر قابل تصوری به دروغ بافی روی آورده اند. در تحلیل یک سایت معتبر داخلی با بررسی چند شبکه فارسی زبان انگلیسی- امریکایی فقط در 45 روز از انتهای شهریور تا اواسط آبان بیش از 38 هزار دروغ گفته شده است!

علاوه بر رسانه ها باید؛ فرقه ها عرفان کاذب، گروه های معاند، تجزیه طلبان، براندازان با صفحات توئیتری و اینستاگرامی، کانال های معاند و…. را بر این حجم از بمباران ذهنی مردم ایران بیفزاییم تا بدانیم چه اتفاقی در کشور در حال رقم خوردن است و چرا برخی اینگونه اذهان و روح و روانشان تخریب شده است.

اما حال که کف گیر به ته دیگ خورده دروغ های براندزان و ضدانقلاب هم در نوع خودش عجیب تر شده است. فرقه معاند عرفان دروغین حلقه به سرکردگی یک عنصر منفعت طلب به نام طاهری بعد از دستیابی به منافع مادی فراوان از راه درمان گری دروغین و کلاس های معنویت کاذب، حال همراه شبکه بهائی و سلطنت طلب منوتو شده است.

فرقه ای که به مرور به انحراف کشیده شد و روزی در کنار آتئیست های ضد دین قرار گرفت،  روزی در شبکه اینترنشنال بن سلمان وهابی بود و حال شبکه ای با رویکرد بهایی از آن حمایت می کند!

این شبکه اخیرا تصویری از اوهام و خیالات طاهری را به عنوان مطلبی خاص مورد توجه قرار داده است که  در آن مطلب متوهمانه، کذب و کودکانه، طاهری مدعی است؛ آتش سوزی در جنگل ها از آثار رفتار نظام در مقابله با اغتشاشگران است!!! در حقیقت وی آتش سوزی جنگل ها را از اثرات فعال شدن طلسم هایی میداند که مدعی است برای بستن دهان و زبان و… اغتشاشگران انجام شده است.  بخشی از مطلب محمدعلی طاهری رادر  این بخش قرار می دهیم تا دروغگویی شبکه منوتو و نافهمی سرکرده فرقه حلقه بیشتر نمایان شود:

آتش سوزی جنگلها برای فعال شدن طلسمات قوی … تمامی طلسمات چهل ساله توسط اعلامهای هزاران نفری کمالجویان مکتب عرفان حلقه بی اثر شده است. حکومت … به هدف مسخ و جاری کردن طلسمات قوی حکومتی( مسخ، ترس، زبانبند، بی تفاوتی، فقر و فلاکت و …) دست به جاری کردن طلسمات قوی میزند که آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای هیرکانی در فصل سرد عمدی بوده و تاوان فعال شدن و جاری شدن طلسمات قوی آتشین است که بدین طریق موکلهای این طلسمات بوسیله آتش سوزی سراسری فعال می‌شوند!

کمالجویان دوره های بالا:

دمادم اعلام حلقه های روح جمعی فراموش نشود

*تشعشع دفاعی در روح جمعی

*کنترل منفیها در روح جمعی

*مثبت یک و مثبت دو در روح جمعی

*فرادرمانی در روح جمعی

همانطور که مشاهده می کنید بطور قطع طاهری ، خود درگیر اجنه شیطانی شده است و خزعبلات و خرافاتی را که مرغ یخ زده از خواندن آن خنده اش می‌گیرد با اطمینانی خاص مطرح می‌کند و بدتر از آن شبکه منوتو آن را در صفحات خود منتشر می‌کند.